Literature Niat Menolong Pengungsi

From BASAbaliWiki
20220518T151010186Z697798.png
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Pabuan Pingit
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Pengungsi


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   What is your attitude and responsibility to refugees who come to your area because of a conflict such as what's happening in Ukraine?

   Description


   In English

   In Balinese

   Pandemi suba nglekas dadi endemi, nanging ada buin pikobet di gumine. Ento tusing len wantah mayuda, masiat paturu gumi. Kacritayang jani panegara Ukraiina keni invasi baan panegara Rusia duaning Rusia marasa Ukraina suba dadi ancaman kocap Ukraina maruang ajak NATO maka paguyuban panegara Amerika. Ken suba tawang ajak makejang, selehin antuk sejarah ane suba liwat, yen Rusia wantah panegara Uni Soviet ane maan mayuda teken Amerika, Minab ento ane mawinan jani Rusia marasa dewek terancam santukan Ukraina ane tongosne madamping to suba kone maruang teken Amerika. Ane jani suba telung sasih Rusiane nginvasi ka Ukraina. Ukraina negara cenik tusing ja ngawales nanging krama sipil ne padalem. Ulian apang ngidang idup krama sipil Ukraina makisid malu uli gumine , ngrereh jani tongos ane sanggup tur nyak nampi kewentenan ipun ane jani kabaos pengungsi. Indonesia maka negara ane ngamargiang politik bebas aktif awanan tusing maruang kema mai, patutne suba siaga nampi pengungsi yudane ento. Madasar antuk padalem miwah rasa kamanusan patutne iraga siaga nampi kewentenan pengungsine ento. Nanging yening selehin buin, mara sajan anak ngorahang endemi, tamu-tamune suba ada ne teka malali nyihnayang pariwisatane bangkit, ekonomine suba ngawit bangkit nanging konden ja kabaos optimal. Nampi pengungsi patut iraga suba siaga tusing ja ulian rasa kamanusan dogen, patut masih siaga teken paundukan ekonomi. Ne suba ane manah tiang patut pabligbagang buin. Yening depang keto pengungsine tusing tampi boya beneh nanging yen tampi iraga ajak makejang anak kadi mara matangi, mara kedat, saksat mara ngidang nyemak nasi anggon ngae basang padidi wareg konden maan ngitung pisaga paturu gumi. Mula tusing tawang apa ane tepuk buin mani, kadi ngendah pikayun Sang Hyang Tuduh micayang titah ring damuh Ida. Cen ane utama, semeton ane sedeng katulungin napi payuk jakan dewek padidi ane petut benehin. Yen tiang tusing ja ngitung indik peraturan utawi tata titi sane menggah karipta saking murdaning jagat, nanging ane jani wantah amun keneh las pedidi dogen matimbang buin papineh lakar sanggup sing sanggup. Nah luungan kene, buin waliang tiang majeng semeton lianan. Yening iraga suaba siaga anut antuk ekonomi pastika patut iraga nampi semeton pengungsine, nah batek baang tongos bilih-bilih baang nasi masih, ento ane patut kamargiang. Nanging yen semeton konden anut teken kahanan ekonomine, batek wantu ngrereh tongos ane ngidang buin sanggup nampi semetone dogen suba luung. Artine apang tusing iraga ngutang nanging apang anut masih ajak panglokika ane lantang ngitungin pamargi salanturnyane, minab cara buka keto patut kaselehin. Padalem saja krama sipil maka korban perang, ideh-ideh ngebahang awak apang ngidang dogen idup ring kahanan gumi ane jani kadi mara matangi uli pamereman ulian i corona. Minab amun nika manah tiang ngitungin semeton iraga maka pengungsi apang ngidang makatang tongos bakal anggon ipun nglanturang kauripan. Meweh saja meweh nanging rasa kamanusan ne patut kautamayang

   In Indonesian