What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

PEMILU MAKA DASAR UTAMA NGUPAPIRA KEDAULATAN DEMOKRASI

20231113T065746884Z935876.jpg
0
Vote
Title
PEMILU MAKA DASAR UTAMA NGUPAPIRA KEDAULATAN DEMOKRASI
Affiliation
Author(s)
Category
Middle School
Year
Photo Credit/Source
pribadi
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMK Negeri 7 Denpasar
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

PAMILU MAKA DASAR UTAMA NGUPAPIRA KADAULATAN DEMOKRASI Om Swastyastu Om Kapertama majeng ring; Angga Panitia Basa Bali Wiki sane wangiang titiang, Para team angga panureksa sane singgihang titiang.

Angayubagia aturuningang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning malarapan sih asung kerta wara nugrahan Ida Sang Hyang Widhi, mawinan titiang pingkalih ida-dan sida mangguh karahajengan, sida masadu mapadu wedana rahinan mangkin. Gargita dahat manah titiang, riantuk kaic nin galah matur amatra, nganinin indik murdan pidartan titiang PAMILU MAKA DASAR UTAMA NGUPAPIRA KADAULATAN DEMOKRASI Ida dan sareng sami, sayuwakti sekadi mangkin, rumasa sami sampun uning ring kaw ntenan kauripan pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab tur utsaha manggala pamerintah, manggala adat lan idadan para guru sareng sami. Inggian punika sampun kasidan mapikolih. Mungguing bhoga, upabhoga, lan paribhoga sami sampun sapatuta. Sarana makadi margi, listrik genah malajah marupa sekolah, gedung kesenian, pasar, miwah rumah sakit tur san lienan sampun w nten kadi babuatan .Kawentenanne punika nenten lepas ring visi misi para angga pemimpin sane pinaka pancer pucuk utama dados guru wisesa. Inggih idadane sareng sami mosang indik pancer utawi pucuk utama guru wisesa punika, minab sami sampun uning. Kawentenan pemimpin punika wantah titah saking krama, ring dija pamimpin punika kapilih ring pamilu olih sawewengkon kramanne. Mosang indike punika, pamilu wantah jalan utama angge titi pangancan ngemargiang kadaulatan lan demokrasi sane kasokong olih KPU, BAWASLU, miwah DKPP. Ida dane sinamian sane banget kusumayang titiang. Sakadi ketah kauningin, kantos mangkin pamilu kalaksanayang olih Krama Indonesiane sane sampun mayusa kirang langkung 17 warsa. Yening wenten Krama sane nenten ngemiletin utawi nyarengin mamilih ring pamilu janten sampun kramane punika golput. Madasar antuk punika, idayang idadane ngayunin, napike yening golput punika becik, tur punapike idadane nenten nue kayun sutindih ring panegara punika? Idadane sareng sami, ring sajeroning iraga nindihin panegara puniki mamilih pemimpin ring pamilu punika mabuat pesan angge iraga ngunggahang pikayun mangda napi sane aptiang benjang pungkur sareng kramane sami sida kadagingin olih para angga calon pemimpin puniki, napimalih kawentenan pamilu puniki kamanggehang olih Pasal 3, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 indik pamargi pamilu sane mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, l an efisien. Inggih ida-dane sinamian sane mangkin idayang pilah lan pilih pamimpin sane manut ring arsa idadane, sampunang iraga saling curangin napi malih ngasut samaton ring pamilihan duaning pamilihan punika pacang ngemedalang pemimpin sane satya tur wicaksana. Yening iraga nenten milih pamimpin sane wicaksana janten panegara punika pacang kaon. Inggih idadane, prasida titiang cutetang, kawentenan pamilu dahat mautama nyaga kadaulatan demokrasi tur angge mamilih pamimpin sane satya tur wicaksana. Inggih,asapunika titiang prasida maatur-atur ring galah san becik puniki. Matur suksma majeng ring uratian idadan , menawi w nten n nten manut ring kayun soang-soang, lugrahang titiang nunas gUng pangampura. Inggih puputang titiang bebaosan punika antuk parama santih.

Om Shantih Shantih Shantih Om

In Indonesian