How to avoid sexual abuses in Bali's educational communities? Post your comments here or propose a question.

Balian

balian

blên/
  • a traditional healer, indigenous healer or shaman (there are many varieties). A person believed to possess something given by the gods which can be used as a tool to cure people en
  • dukun, tabib id
Andap
balian
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Balian Bali tradisional satata nganggen kawruhan tatamian panglingsirne sajroning nambanin anak lian, tan pangarepang pikolih punapa punapi.

I Gusti Mangku Sumantra wantah Balian Bali sane mawit saking Gianyar, Bali, tur sampun nambanin kirang langkung saking warsa 1970 sasampune bapan danene lampus.

Jagat Baline madrue guna gina sane sampun katami saking nguni mapaiketan ring tata cara matatamban, inggih punika Usada Bali sane ketah pinaka tatamian sajroning ngamargiang tamba utawi ubad. Usada Bali puniki nganggen makudang-kudang entik-entikan miwah babungkilan utawi sakadi baos mangkine "rempah-rempah alami', 'terapi terpadu', asapunika taler sakancan pangwruh sane prasida ngranayang waras utawi seger anake sane keni sungkan sajroning angga sarira turmaning jiwa utawi 'sakit fisik dan mental'.

Para janane ring Bali sajroning ngamargiang kauripan percaya pisan ring katatwan jagat sane marupa rua bhineda inggih punika jagat sane kanten utawi sakala miwah jagat sane tan prasida kakantenang sane kabaos niskala. Sajroning usada Bali, makakalih indike punika polih uratian mangdane anake sane sungkan prasida katambanin tur waras kajati mula.
[example 1]
"Real Balinese healers continue to use the ancient knowledge of their ancestors to treat people without expecting anything in return.

I Gusti Mangku Sumantra is a traditional healer from the Gianyar region of Bali who has been healing people since the 1970s when his father passed away.

Bali has a long tradition of Bali Usada, also known as Balinese traditional healing. This practice uses natural herbs and spices, holistic therapies and ancient wisdom to cure physical and mental illness.

The Balinese live equally in two worlds: the seen or conscious world called sekala, and the unseen or psychic world, called niskala. In traditional Balinese healing, both of these elements are addressed in order to truly heal an ill patient."

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Sawireh pagaen lan pituturne teken anak len melah-melah, mawinan ia sugih tur kasub maadan Balian Sandi.

In English:   Because his work and speech to other people is very good, which causes him to be rich and famous named Balian Sandi.

In Indonesian:   Karena pekerjaan dan tutur katanya kepada orang lain sangat baik, yang menyebabkan ia kaya dan tersohor bernama Balian Sandi.

In Balinese:   Balian Sadya, balian sane kaucap ririh dugase ento masih ada ditu, nanging masih tuara nyidayang negesin nyang abuku, saliun anake ditu tuara nyidayang negesin.

In English:   Balian Sadya, a balian who was said to be smart at that time was also there, but also couldn't translate a word, there were so many people there that no one could translate.

In Indonesian:   Balian Sadya, balian yang katanya pintar saat itu juga ada di sana, namun juga tidak bisa menerjemahkan sepatah kata pun, begitu banyaknya orang yang ada di sana tidak ada yang bisa menerjemahkan.

In Balinese:   Ki Balian Batur taler ngmargiang swagina dados balian.

In English:  

In Indonesian:   Ki Balian Batur juga menjalankan pekerjaan sebagai penyembuh (balian).

In Balinese:   Dugas pidan ada anak lanang kasub maadan Ki Balian Batur.

In English:  

In Indonesian:   Dahulu kala ada seorang pria tersohor bernama Ki Balian Batur.

In Balinese:   Balian sidhi ento nyelepang cucukne, nyepit tulang tur kakedeng kasisian.

“Auuuuuuw....!

In English:  

In Indonesian:   Didapatinya tabib yang terkenal itu sedang minum di tepi danau.

“Selamat siang, Bangau!

In Balinese:   Jani I Kedis Cangak dadi balian sidhi tur demen mapitulung.

In English:  

In Indonesian:   Badannya tampak kurus. “Auuuuw....!” Lolongnya serak, makin lama makin lemah.

In Balinese:   Ni Ranjani orahina ngalih dadong balian di duwur bukite kangin apang teka mai ngubadin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kramane lantas ngidih tulung tekening prajurune apang ngalih balian.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kala ento Ki Balian Batur sane nyuti rupa dadi leak teked di Desa Cau.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buin kejepne Ki Balian Batur lan Ketut Lengka teka uling carik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sungsut manah Ida Sang Prabu riantukan akeh panjak idane ngemasin mati sangkaning kasaktian Ki Balian Batur lan sisian-sisianne. “Ih Ki Balian Batur, cangkah cumangkah cai di panegeran gelahe.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Apa buin lakar ngajegang basa lan aksara bali, gurune tonden karuan ada ne ngarungu, Jaman suba modern cara jani lakar ngujang kuliah dadi guru basa bali, lakar dadi apa, diagete bantes bisa dadi balian, yen sing keto jro mangku.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Liu jani di bali anak ane care keto, ngaku sakti bise kene keto dadi balian pang ngenah keren pang enggal terkenal , modal ajum, pakaian poleng care wastra dugul karang limane liu misi gelang kanti care samsam guling jeneng limane.

In English:  

In Indonesian:   Sangat banyak kejadian yang seperti itu sekarang di Bali banyak orang-orang yang mengaku Sakti dan menjadi dukun hanya dengan modal nekat dan pakaian loreng-loreng dengan tangan yang penuh dengan gelang-gelang yang katanya Sakti.

In Balinese:   Sampun milehan Gusti Prabu ngrerehang tamba muah balian sakti, nanging Putri Kemuning nenten prasida seger kajatimula.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yadiastun makudang-kudang balian nerang madue kaweruhan nulak utawi nedunang sabeh, dane ngamargiang ajian punika wantah ring galah-galah kusus tur nenten prasida ngolah cuaca ring wewidangan ageng.

In English:   Although some balian nerang have the ability to repel or bring rain, they only do so at certain times and cannot regulate the weather on a large scale.

In Indonesian:   Percayakah Anda bahwa ada ilmu mistik di Bali yang mampu mendatangkan atau mengusir hujan?

In Balinese:   Yening ring pomahan utawi desa sedek wenten upacara ageng, sang sane ngamanggalain upacara punika pacang nunas wantuan saking balian nerang (balian sane prasida nulak sabeh) mangda sabehe nenten tedun ring desa punika nyantos upacarane puput.

In English:   Although some balian nerang have the ability to repel or bring rain, they only do so at certain times and cannot regulate the weather on a large scale.

In Indonesian:   Percayakah Anda bahwa ada ilmu mistik di Bali yang mampu mendatangkan atau mengusir hujan?

In Balinese:   Balian nerang puniki pacang ngangge makudang-kudang piranti minakadi dupa, jambe tur mantra-mantra nulak sabeh saking genah upacara.

In English:   Normally, their powers could only function within a radius of one village.

In Indonesian:   Ilmu ini disebut nerang ujan, dan biasanya dikuasai oleh paranormal, penyihir (hitam maupun putih), pendeta atau bahkan beberapa kalangan orang biasa.

In Balinese:   Akeh balian nerang sane ngwantu wargine ritatkala wenten upacara.

In English:   Although some balian nerang have the ability to repel or bring rain, they only do so at certain times and cannot regulate the weather on a large scale.

In Indonesian:   Percayakah Anda bahwa ada ilmu mistik di Bali yang mampu mendatangkan atau mengusir hujan?

In Balinese:   Ajian puniki kabaos nerang ujan, tur biasane kawawa olih balian (kiwa tur tengen), pandita, utawi makudang-kudang anak biasa.

In English:   Normally, their powers could only function within a radius of one village.

In Indonesian:   Ilmu ini disebut nerang ujan, dan biasanya dikuasai oleh paranormal, penyihir (hitam maupun putih), pendeta atau bahkan beberapa kalangan orang biasa.

In Balinese:   Sasampun anak alit embas, reraman ipun pacang nunasang ring balian mangda uning sapasira atma sane dumateng (mawali embas) dados anak alit punika.

In English:   After a child is born, the parents will take them to a balian (a psychic) to find out whose spirit has incarnated (born) into that child.

In Indonesian:   Setelah seorang anak lahir, orang tuanya akan membawanya ke balian untuk mengetahui roh siapa yang menjelma (lahir) menjadi anak itu.

In Balinese:   Sang sane wikan (balian) pacang nyikiang kayun tur karasukin olih sang sane tedun (leluur anak alit punika).

In English:   There are also children who still remember the objects left by their grandparents decades ago.

In Indonesian:   Balian akan masuk dalam keadaan trance dan terkoneksi dengan leluhur bayi tersebut.

In Balinese:   Dane uning pisan yening kawentenan dane ring masyarakat dahat kabuatang, santukan kidik pisan anak istri sane katuntun dados balian.

In English:   Clients may ask about a newborn, from whom the baby was reincarnated, or why someone died.

In Indonesian:   Ni Putu Yuliana alias Jro Putu lahir di Mengwi, Badung, Bali, 4 Juli 1979.

In Balinese:   Dane wantah balian, nglantarang pamuwus niskala rauhing sakala, sane ngayahin para janane sajeroning tetamban tradisional, waged ring indik pinyungkan sarira miwah kayun.

In English:   To find out, Jro Putu sends the client’s spirit to communicate with their family.

In Indonesian:   Dia adalah seorang dasaran, tapakan, balian ketakson, atau balian meluasin.

In Balinese:   Balian puniki biasane taler ngrangkep dados pamangku.

In English:   Nunas baos means 'to ask for an oracle' or 'to ask for guidance' from spirits, ancestral spirits or gods for problems that cannot be solved by ordinary means.

In Indonesian:   Roh akan memberikan petunjuk melalui pergerakan atau gambar yang ditunjukkan.

In Balinese:   Yening anake jagi nunas baos, anake pacang rauh ring genah balian.

In English:   If someone wants to perform nunas baos ritual, they should go to a psychic.

In Indonesian:   Bagi masyarakat Bali tradisional yang selalu mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan kepercayaan, Nunas Baos adalah jalan keluar suatu masalah yang tidak menemui solusi.

In Balinese:   Ring sajeroning teknik puniki, dane balian ngangge urip.

In English:   In this technique, psychics usually counts on Balinese numerology known as urip.

In Indonesian:   Dalam teknik ini, paranormal biasanya berpedoman pada numerologi Bali yang dikenal dengan istilah urip.

In Balinese:   Pasisi Balian magenah ring wewidangan sisi kauh Kabupaten Tabanan, utamannyane ring Desa Langlanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sane lianan, utamannyane para balian ring Bali, maosang Pura Dalem Ped.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyumu saking pengobatan sane sungkan sekala utawi niskala, kesaktian balian, dewaning pragina, dewa taksu, lan linggih ring Pura Dalem dados Mahapatih.

In English:   Starting from the treatment of scale or abstract pain, the supernatural powers of Balian, the god of art, Dewa taksu, and resided in the Dalem temple as Mahapatih.

In Indonesian:   Mulai dari pengobatan sakit sekala ataupun niskala, kesaktian balian, dewa kesenian, dewa taksu, dan berdiam di pura Dalem menjadi Mahapatih.

In Balinese:   Punika taler ring pemerintahan taler wenten, ragane ngelaksayang punika pinaka anggen ngrereh jabatan, rauh ring balian nunas punika puniki, mangda lawan nyane sakit tur satiosnyane.

In English:  

In Indonesian:   Begitu juga dalam pemerintahan juga ada, mereka menjalankan hal seperti itu untuk mencari jabatan, datang ke orang pintar meminta semoga lawannya sakit dan sebagainya.

In Balinese:   Kaweruhan puniki ketah kapolihang olih para paran paranormal utawi balian sané makarya antuk ngamargiang sulap utawi ramalan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Para pamong punika sakadi pamangku, dasaran, sadeg, sumbu, balian, dalang, pragina, juru gambel, undagi, sangging, bendesa adat.

In English:   The functionaries include the uncle, base, sadeg, axis, balian, dalang, pragina, gambel interpreter, undagi, sangging, traditional village chief.

In Indonesian:   Para fungsionaris tersebut di antaranya pamangku, dasaran, sadeg, sumbu, balian, dalang, pragina, juru gambel, undagi, sangging, bendesa adat.
  1. Marko Randelovic, http://markorandelovic.com/