Balian

  • a traditional healer, indigenous healer or shaman (there are many varieties). A person believed to possess something given by the gods which can be used as a tool to cure people
Media
balian
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Balian Bali tradisional satata nganggen kawruhan tatamian panglingsirne sajroning nambanin anak lian, tan pangarepang pikolih punapa punapi.

I Gusti Mangku Sumantra wantah Balian Bali sane mawit saking Gianyar, Bali, tur sampun nambanin kirang langkung saking warsa 1970 sasampune bapan danene lampus.

Jagat Baline madrue guna gina sane sampun katami saking nguni mapaiketan ring tata cara matatamban, inggih punika Usada Bali sane ketah pinaka tatamian sajroning ngamargiang tamba utawi ubad. Usada Bali puniki nganggen makudang-kudang entik-entikan miwah babungkilan utawi sakadi baos mangkine "rempah-rempah alami', 'terapi terpadu', asapunika taler sakancan pangwruh sane prasida ngranayang waras utawi seger anake sane keni sungkan sajroning angga sarira turmaning jiwa utawi 'sakit fisik dan mental'.

Para janane ring Bali sajroning ngamargiang kauripan percaya pisan ring katatwan jagat sane marupa rua bhineda inggih punika jagat sane kanten utawi sakala miwah jagat sane tan prasida kakantenang sane kabaos niskala. Sajroning usada Bali, makakalih indike punika polih uratian mangdane anake sane sungkan prasida katambanin tur waras kajati mula.
[example 1]
"Real Balinese healers continue to use the ancient knowledge of their ancestors to treat people without expecting anything in return.

I Gusti Mangku Sumantra is a traditional healer from the Gianyar region of Bali who has been healing people since the 1970s when his father passed away.

Bali has a long tradition of Bali Usada, also known as Balinese traditional healing. This practice uses natural herbs and spices, holistic therapies and ancient wisdom to cure physical and mental illness.

The Balinese live equally in two worlds: the seen or conscious world called sekala, and the unseen or psychic world, called niskala. In traditional Balinese healing, both of these elements are addressed in order to truly heal an ill patient."

  1. Marko Randelovic, http://markorandelovic.com/