What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Literature Tempat Berpendapat

20221113T155007891Z442415.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Tongos Mapenampen
Photograph by
Author(s)
Affiliation
Universitas Pendidikan Ganesha
Category
University
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemaksimalan


  DewiAngsa17

  15 months ago
  Votes 0++
  Inggih patut pisan sekadi napi sane sampun kawedarang Oling penulis ring Ajeng yening iraga pacang berpartisipasi ring isu-isu sipil mangda setata uning indik genah penampen sane aman lan sampun pasti kawentenan nyane,,ring jaman Kadi mangkin , yening iraga asal"an nyobiahang ide, berkomentar nenten Nawang tongos , sinah prasida keni baya,, Liu anake dueg lan ngelah ide luung anggen nepasin isu sane Wenten nanging ulian salah tongos anggen nyobiahang ide, di pelihe sinah pacang Nemu baya,,sekadi conto Liu anake sane berkomentar ring media sosial, berkomentar indik isu napi sane sedeng Wenten,,nanging ulian salah tongos punika tusing bedik sane sampun Nemu baya. Punika mawinan mangkin sampun Wenten website basa Bali Wiki pinaka wadah kaum milenial rikala nyobiahang ide dan gagasan indik isu isu sipil, website BBW punika pinaka genah aman lan pas anggen nyobiahang penampen nyame ne soang". Melarapan antuk ngawedarang pacentokan Wikithon partisipasi publik puniki, iraga pinaka kaum milenial sumangdane prasida ngewantu pemerintah rikala nepasin isu-isu sane Wenten. Disamping anggen berapartisipasi ring isu- isu sipil , iraga masih prasida malajah bahasa Bali sane beneh di website puniki, yening Semeton pacang ngai tugas kuliah nanging kari bingung ngalih referensi website puniki masih nyobiahang fitur kamus lan ruang komunitas sane prasida anggon nyama referensi, pkokne jeg mantap website puniki 🤟
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

  Description


  In English

  In Balinese

  Ritatkala nemonin pikobet utawi parilaksana sane nenten becik karasayang ring wewidangan iragane, prejani drika lantas mentik rasa makita mamunyi mesuang isin manah. Nanging, ada dogen masih ane milu ngalangin sekadi jejeh kenehe gedenan, paling ngalih nyen ada lakar ajak matuturan matukar lan matetimbang penampen. Jani yen keneh-kenehang di jaman ane modern ene bek pesan masih suba ada ambah aluhne mesuang penampen sekadi liwat sosial media. Nanging, ento tonden masih karuan bisa nulungin apa ane aptiang iraga bisa lanus pajalane katuju. Lacurne buin eda ja nganti prasida katerima tetuek ane aptiang iraga, ngawag-ngawag mamunyi di sosial media nyanan bisa ngatehang iraga keni hukum. Nepasin pikobet ento, jani suba kakaryanin wadah digital resmi madan BASAbali Wiki. Nulungin kramane antuk nyobiahang apa ane dadi pangaptinyane, BASAbali Wiki kayun ngawantu iraga dados titi ane ngatehin penampen-penampen kramane makejang ka tongos lan jadma ane patut apang penampene prasida kaeras-erasang lantas kawantu nyalanang. Lenan teken ento, BASAbali Wiki pepes maang gatra ane anyar lan nakonin sapunapi penampen iragane indik gatrane punika, antuk puniki karyanina program Wikithone Wiki Marathone . Yadiastun ruang digital raket mapaiketan sareng generasi modern, Dini tusing ja Yowana dogen ane bisa nyobiahang suara utawi penampennyane, nanging samian jadma ring malianan daerah masih prasida nyarengin nganggen antuk ngicenin penampennyane. Ingetang dogen patut nganggo basa ane luwih, dini lenan maan nyobiahang apa ane dadi isin manah, iraga masih maan malajah nganggo basa Bali apang sayan waged. Tusing kalah penting, iraga prasida ngelestariang basa Baline.

  In Indonesian


  Language: Template:Int: