More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

The Smell is Cannot Hidden

20230501T141732049Z247683.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
Universitas Udayana
Category
University
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Donika92

  7 months ago
  Votes 0++
  minab, ring aab mangkin sampun modern meweh pisan yening ngimpasin luu plastik, saantukan samian ka kaput olih plastik, nanging wenten anggen solusi apang bedikan plastike ento dadi luu ane metumpuk, suud ngajeng ajengan ane mekaput plastik, uli jadmane sowang2 ngelah pengrasa, ngumpulang luu plastike ento, ngwadahin tur langsung ngabe ke togos pengolahan plastik, yen brarakang di marga, tukad,di jalan-jalane pasti suba ngaenang cemer.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Jatmane makejang patut urati teken masalah lulu ane suba nyansan ngeweh-ngewehang buka jani. Mirib makejang anake nekaang lulu. Ada lulu uli rumah tangga, ada uli usaha, ada uli sisan ngelah gae, kanti sisan upakara. Iraga anak aluh pesan ngae apa-apa, yen bandingang ngitungang ane di tebenan buka lulune. Dong tingalin ja TPA Suwunge. Jeg suba cara gunung lulune. Petugas kebersihane masih keweh ngitungang lulune ane suba matumpuk cara keto. Ada masane kanti tutupa, tusing nyidang ngaba lulu ke TPA. Yen suba keto, nyen dini di gumine ada anak ane las tongos wiadin tanahne dadi tongos ngejang lulu? Bilih-bilih dadi TPA. Anake sujana suba kone mautsaha ngolah lulune baan teknologi apang dadi barang maguna cara pupuk tur ane lenan. Kewala kanti jani tonden maunduk. Bone tileh kesyur-kesyur, andus nunjel lulune tusing nyidang ngengkebang. Yen dadi tiang ngidih tur mapangapti, apanga iraga ajak makejang yatna-yatna uli jani. Laan pabedikin ngae lulu. Ane patutne dadi anggon, jeg anggon malu. Ane patutne dadi olah, laan olah malu. Anggon srana-srana ane organik. Pabedikin nganggon plastik tuah anggon cepok. Mula keweh, sing ada ngorang aluh. Kewala yen buat ajak makejang ngudiang bas ngekoh. Apang tusing Baline urug lulu buin mani.

  In Indonesian