ledang

eld*
  • to submit to feelings of happiness or contentment
  • up to you; whatever; surrender decisions to others (Alus singgih) (Verb)
  • willing; relieved; happy (Alus singgih) (Adjective)
Andap
lega
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
ledang
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect

Usage Examples

Tiang ngaturang suksma riantukan Bapak sampun ledang marerepan ring The Laguna Resort and Spa Bali.
[example 1]
Thank you for choosing to stay at The Laguna Resort and Spa, Bali.

Ledang i ratu.
It's up to my lord.

⚙ Usage examples pulled from the Virtual Library


In Balinese:   ledang pisan tur ngaturang suksma majeng ring Yayasan BASAbali Wiki santukan sampun ngwedar dibyaguna ring para sisya.

In English:  

In Indonesian:   sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Yayasan BASAbali Wiki dengan terlaksananya kegiatan ini.

In Balinese:   Dugase ento Ida Bhatara Wisnu ledang kayun idane sawireh ulian i bikul linggih idane dadi galang, sing ja peteng dedet.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yening paduka betari ledang, titiang mapinunas mangda dados manusa.

In English:  

In Indonesian:   Si anjing terkejut saat Dewi Durga menampakkan diri.

In Balinese:   Sang Prabhu maweweh meweh ledang kayun Idane nyingak putrane anut masanding ajaka I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Riwawu asapunika atur I Dagang nasi, premangkin ledang pisan pikayun Ida Sang Prabhu.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Sang Prabhu ledang kayune tan siti, digelis raris nyaup Raden Dewi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Grantang laut ngomong. “Nawegang jero dagang belin tiange iwang ngambil ajengan, mangda ledang jero ngampurayang santukan titiang nenten makta jinah. “I Cupak masaut, “Saja kola nyemak nasi, ampura kola, tusing sida baan kola naanang basang layah. “I Dagang nasi anggen kenehne ningeh munyine I Grantang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen suba aketo sinah niskalane lakar ledang mapaica panempuran gering.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida brahmana istri ledang jagi ngicenin jembung idane ring tamiu lingsir punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bah ledang kayun idane Prameswari klintang, reh suba mapanggih teken putrane sami, dadi len-len awai kone ida sayan kenak, tur ragani dane enggal pulih waluya jati buka ane suba-suba.

In English:  

In Indonesian:   Ni Limbur lalu berkata kepada raja, “Kakanda raja!

In Balinese:   Jero Dukuh kalintang ledang pikyunanne, krana

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan tan Bhatara ledang, becik pademang titiang iriki, jengah titiang dados jlema nyalahpara,” keto liu aturne I Sigir sambilanga ngelut cokor Ida Bhatara Surya. “saja bapa ngrupaka cai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ledang pesan Ida Sang Prabu nyingak, sesampune mireng atur I Trunane ento, pramangkin micayang jagat idane teken I Sigir, lantas kabuncingang teken putrin idane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ledang pesan Ida Sang Prabu nyingak, sesampune mireng atur I Trunane ento, pramangkin micayang jagat idane teken I Sigir, lantas kabuncingang teken putrin idane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan tan Bhatara ledang, becik pademang titiang iriki, jengah titiang dados jlema nyalahpara,” keto liu aturne I Sigir sambilanga ngelut cokor Ida Bhatara Surya. “saja bapa ngrupaka cai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dane ledang maburu yening nenten wenten pakaryan ring puri.

In English:  

In Indonesian:   Tetapi Prabu Suradarma hanya mau berburu apabila tidak ada kesibukan dalam pemerintahan.

In Balinese:   Sasampun parikrama punika puput, pamangku nunas palugrayan Batara Siwa mangda ledang rauh tur nyeneng ring tengahing anggan sang pamangku punika.

In English:   After the procession was finished, the pamangku invokes Lord Shiva to be willing to be present in his body.

In Indonesian:   Setelah prosesi itu selesai, pamangku mohon perkenan Bhatara Siwa agar sudi hadir dalam diri pamangku itu.

In Balinese:   Cai demen teken kamben, pipis, mas, muah ane len-lenan?”

“Inggih Ratu Anak Agung, yening I Ratu ledang, kudane sane berag punika pamitang titiang, lianan ring punika titiang nenten demen.”

“Ih Belog, dadi jaran demenin cai?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring panepi siring wenten awig-awig sane ngatur dudonan Manusa Yadnya puniki, mangda ledang kelaksanyang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Program UMKM sida ledang ngawantu krama Bali antuk ngarereh pangupa jiwa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen suba aketo sinah niskalane lakar ledang mapaica panempuran gering.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Begawan ledang naur utang Manik Angkeran ring bebotohe punika. “Inggih, bapa ngidih tempo tekening nanak, buin mani bapa lakar mayahin utangne Manik Angkeran,” sapunika panyawis Ida Begawan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan wantah jerone ledang, ajak ja titiang sareng driki.

In English:  

In Indonesian:   Jangan cari bahaya, tahan dulu nafsumu!”
  1. BASAbali Software