In your opinion, what impacts will the massive construction of large malls have on the local Balinese community? Post your comments here or propose a question.

Ledang

ledang

eld*
  • to submit to feelings of happiness or contentment en
  • up to you; whatever; surrender decisions to others (Alus singgih) (Verb) en
  • willing; relieved; happy (Alus singgih) (Adjective) en
  • rela; lega; senang (Alus singgih) (Adjective) id
  • terserah (Alus singgih) (Verb) id
Andap
lega
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
ledang
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect

Usage Examples

Tiang ngaturang suksma riantukan Bapak sampun ledang marerepan ring The Laguna Resort and Spa Bali.
[example 1]
Thank you for choosing to stay at The Laguna Resort and Spa, Bali.

Ledang i ratu.
It's up to my lord.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Wau asapunika pinunas I Ngurah Rangsasa, Ida Sanghyang Sambu ledang tur arsa pisan ring kawentenan idane. “Nah, jani manira maang Ngurah siap aukud, ento gocek.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugase ento Ida Bhatara Wisnu ledang kayun idane sawireh ulian i bikul linggih idane dadi galang, sing ja peteng dedet.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gusti pastika ledang.

In English:  

In Indonesian:   Di tengah hutan, teronggok buah-buahan kesukaan kera.

In Balinese:   Yening paduka betari ledang, titiang mapinunas mangda dados manusa.

In English:  

In Indonesian:   Si anjing terkejut saat Dewi Durga menampakkan diri.

In Balinese:   Sang Prabhu maweweh meweh ledang kayun Idane nyingak putrane anut masanding ajaka I Grantang.

In English:  

In Indonesian:   Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.

In Balinese:   Riwawu asapunika atur I Dagang nasi, premangkin ledang pisan pikayun Ida Sang Prabhu.

In English:  

In Indonesian:   Semua para pelayan istana merasa susah, dikarenakan semenjak I Cupak menjadi Raja setiap hari para pelayan istana membuah daging guling.

In Balinese:   Ida Sang Prabhu ledang kayune tan siti, digelis raris nyaup Raden Dewi.

In English:  

In Indonesian:   Namun jika tombaknya jatuh ke arah selatan, itu pertanda bahwa saya kalah. "Setelah berpesan kepada kakaknya, kemudian I Grantang turun ke goa itu.

In Balinese:   I Grantang laut ngomong. “Nawegang jero dagang belin tiange iwang ngambil ajengan, mangda ledang jero ngampurayang santukan titiang nenten makta jinah. “I Cupak masaut, “Saja kola nyemak nasi, ampura kola, tusing sida baan kola naanang basang layah. “I Dagang nasi anggen kenehne ningeh munyine I Grantang.

In English:  

In Indonesian:   Paras tampan, prilaku buruk, dan tidak suka melakukan pekerjaan, apakah mau sepadan paras dan prilakumu?

In Balinese:   Pikolihan panyuratan mitatasang inggihan sesambat ngeninin genah mawisatane mapuara dahat becik lan utama ring kapracayan ipun para wisatawane ledang rauh mewali.

In English:   The results show that tourism attributes have a positive and significant effect on tourist trust revisit intentions.

In Indonesian:   Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan wisatawan untuk berkunjung kembali.

In Balinese:   Yen suba aketo sinah niskalane lakar ledang mapaica panempuran gering.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Bah ledang kayun idane Prameswari klintang, reh suba mapanggih teken putrane sami, dadi len-len awai kone ida sayan kenak, tur ragani dane enggal pulih waluya jati buka ane suba-suba.

In English:  

In Indonesian:   Ni Limbur lalu berkata kepada raja, “Kakanda raja!

In Balinese:   Jero Dukuh kalintang ledang pikyunanne, krana

In English:  

In Indonesian:   Jero Dukuh sangat senang hatinya, karena I Durma sangat rajin belajar dan cepat menangkap pelajaran.

In Balinese:   Makejang wong purine ledang pisan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan tan Bhatara ledang, becik pademang titiang iriki, jengah titiang dados jlema nyalahpara,” keto liu aturne I Sigir sambilanga ngelut cokor Ida Bhatara Surya. “saja bapa ngrupaka cai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ledang pesan Ida Sang Prabu nyingak, sesampune mireng atur I Trunane ento, pramangkin micayang jagat idane teken I Sigir, lantas kabuncingang teken putrin idane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ledang pesan Ida Sang Prabu nyingak, sesampune mireng atur I Trunane ento, pramangkin micayang jagat idane teken I Sigir, lantas kabuncingang teken putrin idane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan tan Bhatara ledang, becik pademang titiang iriki, jengah titiang dados jlema nyalahpara,” keto liu aturne I Sigir sambilanga ngelut cokor Ida Bhatara Surya. “saja bapa ngrupaka cai.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Titiang wantah jadma nista, malarapan canang raka, titiang nunas pasuecan Iratu mangda ledang ngicenin titiang ulam miwah udang, anggen titiang pangupa jiwa.” Kacerita, nuju yeh tukade puek suud ujan bales, buin ngaliunan ia makena bubu, dadi liu pesan kone ia maan be gede-gede, ada nyalian, ada be jeleg, ada jair muah tawes anyudan uli hulun tukade, ada masi udang muah lele.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Antuk punika mangda ledang manggala Guru Wisesa sane ngamongin indik punika (Menteri Pariwisata) ngaryananin lan midabdabin Bali mangda Bali tetep dados tetujon utama tamiu wisatane, inggihan tamiu saking negara lan dura negara, ngawinang raris Bali sida kaloktah ngantos kepungkur wekas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang nunas mangda pemerintah ledang ngayunang malih kawen tenan pikobet puniki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dane ledang maburu yening nenten wenten pakaryan ring puri.

In English:  

In Indonesian:   Tetapi Prabu Suradarma hanya mau berburu apabila tidak ada kesibukan dalam pemerintahan.

In Balinese:   Sasampun parikrama punika puput, pamangku nunas palugrayan Batara Siwa mangda ledang rauh tur nyeneng ring tengahing anggan sang pamangku punika.

In English:   After the procession was finished, the pamangku invokes Lord Shiva to be willing to be present in his body.

In Indonesian:   Setelah prosesi itu selesai, pamangku mohon perkenan Bhatara Siwa agar sudi hadir dalam diri pamangku itu.

In Balinese:   Ida Pedanda ledang mapitulung yening panjak Beraban masemaya mlajahin sastra agama.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   ledang pisan tur ngaturang suksma majeng ring Yayasan BASAbali Wiki santukan sampun ngwedar dibyaguna ring para sisya.

In English:  

In Indonesian:   sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Yayasan BASAbali Wiki dengan terlaksananya kegiatan ini.

In Balinese:   Ida brahmana istri ledang jagi ngicenin jembung idane ring tamiu lingsir punika.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ainggih sekadi asapunika aturang titiang ida dane miwah para semeton bali ,para angga lomba artikel mebasa bali, miwah para guru SMA NEGERI 1 SAWAN, Bapak kepala sekolah lan bapak / ibu guru sane kasumayang titiang asapunika prasida titiang matur ring galahe puniki , yening wenten iwang titiang ngeraos , salah ring penulisan , ledang ida dane ngampurayang , inggih puputang titiang antuk parama santhi Om santhi , santhi , santhi om

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mangda ledang iraga setata ngajejang kebudayan bali .nanging sajeroning mamah kebudayan sampun Ten luih ring pejalan nak bajang zaman Janine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Siosan ring punika nunas ring Jro manggala guru wisesa ngiring tangiang yowana Bali druwene mangda kayun jenek ngewangun swa karya ring Bali mangdane nenten wong dura negara raris ngawisesa Bali, melarapan atuk dane manggala guru wisesa mangda ledang ngewangun genah-genah mekarya utawi ngewangun genah ngeruruh pangupajiwa, yen nenten sapunika mejanten sampun para yowana Baline akeh sane ngeruruh karya ring dura negara.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Dugas pinanggal 21 april 2023 titiang pedek ring pura besakih.penambahan gedung sane wau usan kewangun, ngawinang liu pemedek sane antusias pedek ring pura besakih.punika taler pare pemedek sane ledang nyingakin pura besakih sane mangkin sampun anyar.nanging ring sepanjang jalan menuju besakih akeh pisan sampah sane berserakan ,entah nika sampah canang, makanan lan plastik-plastik.purane sampun becik ,nanging sampahnyane dereng terurus dengan baik.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yen suba aketo sinah niskalane lakar ledang mapaica panempuran gering.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Cai demen teken kamben, pipis, mas, muah ane len-lenan?”

“Inggih Ratu Anak Agung, yening I Ratu ledang, kudane sane berag punika pamitang titiang, lianan ring punika titiang nenten demen.”

“Ih Belog, dadi jaran demenin cai?

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mogi-mogi ja pemerintah ledang mendukung apang balai serba guna di Suter nyidang dadi peken ten-tenan ane kalaksanayang aminggu cepok nuju sabtu peteng.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ring panepi siring wenten awig-awig sane ngatur dudonan Manusa Yadnya puniki, mangda ledang kelaksanyang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Program UMKM sida ledang ngawantu krama Bali antuk ngarereh pangupa jiwa.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Punika sane mawinan titiang ngaturang ipun.” Mireng atur Dewi Kunti asapunika, ledang pisan Ida Sang Pandita.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ida Begawan ledang naur utang Manik Angkeran ring bebotohe punika. “Inggih, bapa ngidih tempo tekening nanak, buin mani bapa lakar mayahin utangne Manik Angkeran,” sapunika panyawis Ida Begawan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yan wantah jerone ledang, ajak ja titiang sareng driki.

In English:  

In Indonesian:   Jangan cari bahaya, tahan dulu nafsumu!”

In Balinese:   Beh, sing kodag baan ledang kayune brahmana istri tur ngedengin ngajakin masuka-rena di paturuan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tetujon upacara puniki inggih puniki ngrastiti mangdane Sang Hyang Smara-Ratih ledang nuntun panjaknyane sane sampun daha utawi teruna mangdane ngamargiang kahuripan puniki antuk kadharman.

In English:   The purpose of this ceremony is that Sang Hyang Smara Ratih is pleased to guide and direct someone who has grown up to be on the right path.

In Indonesian:   Tujuan upacara ini adalah agar Sang Hyang Smara Ratih berkenan membimbing dan mengarahkan seseorang yang telah dewasa tersebut berada dalam jalan yang benar.

In Balinese:   Duaning nyanan ledang lungkur lakar memicu rasa ten harmonis ring kerama.

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali Software