What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Pamimpin sane suci embas saking pamimpin sane jujur miwah adil

0
Vote
Title
Pamimpin sane suci embas saking pamimpin sane jujur miwah adil
Affiliation
SMK negeri 1 bebandem
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om swastyastu. sane wangiang titiang para Angga panureksa,sapunika taler, Pare Semeton yowana sareng sami sane Tresna sihin titian. Pinih Ajeng, ngiring ngaturang rasa angayubagia ring Ida Sang hyang Widhi Wasa, Duaning sangkaning pasuecan Ida, Titian Ida Dane sareng sami prasida mepupul iriki sajroning titiang nyarengin acara wikithon puniki. Suksma aturang titiang majeng para Angga panureksa miwah tim basabali Wiki sane sampun ngicenin titiang kesempatan nyarengin lomba puniki Bapak-bapak, Ibu-ibu, miwah para semeton sinamian sane dahat wangiang titiang. Sekadi sane sampun kauningin sareng sami, iraga pacang nglaksanayang pemilihan umum nyabran awarsa. Punika mawinan iraga dados warga negara patut nganggen hak pilih iraga. Milihin pamimpin inggih punika kewajiban iraga sareng sami. Antuk punika, ngiring iraga nentuang pilihan iraga soang-soang madasar antuk pilihan hati nurani iraga, sane pastika nenten asal-asalan sajeroning milih pemimpin bangsa, santukan bangsa puniki banget merluang tokoh pemimpin sane prasida ngicen perubahan taler taler prasida nyawis soang-soang masalah sane wenten lan pacang katemuin olih bangsa Indonesia sane ageng puniki. Parasemeton titiang, para jana lan para sameton titiang, santukan punika wantah swadharma sane dahat mautama ring i raga sareng sami pinaka warga negara sane maduwe swadharma ngawigunayang swadharma sane sampun kapilih. Yening sampun rauh galah pemilihan, titiang banget mapinunas ring ida dane sareng sami mangda ledang ngawigunayang hak pilihnyane soang-soang. Kaw ntenan parajanan san madu daya tarik miwah rasa tanggung jawab pinaka cihna negara san maju. Dadosne, yening iraga ngaptiang panglimbak miwah panglimbak ring panegara sane dahat wangiang titiang puniki, pastika iraga patut prasida milih pamimpin sane becik, sane prasida nuntun panegara puniki nuju tetujon sane becikan. Panegara sane dahat wangiang titiang puniki prasida ngamolihang tetamian sane becik. Para hadirin sane banget kusumayang titiang, Pemilu wantah kamargiang apisan salami limang warsa, punika mawinan ngiringja iraga sareng sami ngawigunayang galah antuk ngawigunayang hak pamilih iraga tur mangda nenten wenten golput. Pastika iwang y ning i raga ngutamayang pakaryan bandingang ring rauh ka TPS antuk ngawigunayang swadikara. Ngiring iraga sareng sami setata ngicenin dukungan majeng ring gerakan perubahan utawi arah sane lebih becik majeng ring negara lan bangsa sane ageng puniki, silih sinunggilnyane antuk nenten dados warga negara sane nenten kayun nganggen hak pilihnyane. Ngiringja iraga milih cara sane wicaksana miwah jujur. Asapunika sane prasida aturang titiang ring galahe mangkin. Mugi-mugi napi sane aturang titiang puniki prasida dados uratian tur puputang titiang antuk parama santih om santih santih santih om.

In Indonesian