How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Ngwangun Bali antuk Diversifikasi Ekonomi

20231115T052746686Z325508.jpg
0
Vote
Title
Ngwangun Bali antuk Diversifikasi Ekonomi
Affiliation
SMK N 1 Negara
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu

Suksma aturang titiang majeng ring ida dane sinareng sami,duaning sampun ledang rauh ring acarane puniki. Kaping ajeng para angga panureksa sane wangiang titiang. Sapunika taler para semeton yowana sareng sami sane tresna sihin titiang. Titiang rumasa bagia pisan riantukan prasida masadu ajeng sareng ida dane ring galahe puniki. Sadurung titiang nglantur matur, pinih riin ngiring sareng-sareng ngaturang suksmanin manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa santukan sangkaning asung kerta waranugrahan Ida, titiang taler ida dane sareng sami prasida mapupul iriki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi. Ring galah sane becik puniki, titiang jagi ngaturang pidarta sane mamurda Ngwangun Bali antuk Diversifikasi Ekonomi . Pulo Bali inggih punika pulo sane sampun kaloktah ka dura negara antuk budaya miwah kaluihan alamnyane. Hotel-hotel, restoran-restoran sane becik, miwah makudang-kudang layanan wisata, sampun ngicen pakaryan anggen krama Baline. Yadiastun Bali madu sektor pariwisata san becik, nanging kantun w nten pikobet miwah ketimpangan ring struktur ekonomi. Ri kala pandemi Covid-19, perekonomian ring jagat Bali jakti-jakti lumpuh, sawireh wantah kalintang ngandelang sektor pariwisata pinaka sektor perekonomian sane utama. Ri tatkala kawentenan pawatesan mobilitas, pariwisata ring Bali sayan rered. Manut ring pengalaman punika, perekonomian Baline patut kabecikang mangda seimbang, nenten wantah ngandelang pariwisata kemanten. Punika mawinan, sapatutnyane w nten pamargi tiosan anggen natasang pikobet puniki. Diversifikasi ekonomi prasida dados solusi, antuk ngalimbakang sektor tiosan, sekadi pertanian, industri kreatif, miwah inovasi teknologi. Sektor-sektor puniki pacang ngwantu Bali mangda sayan ajeg ring kawentenan ekonomi global. Malarapan antuk diversifikasi ekonomi taler prasida ngawetuang pakaryan anyar miwah nincapang ekonomi Bali. Tiosan punika taler, mabuat pisan antuk ngukuhang sektor Usaha Kecil lan Menengah UMKM . UMKM n nten ja wantah dados tulang punggung ekonomi lokal kemanten, nanging taler prasida ngwantu ngirangin pabinayan ekonomi ring daerah Bali. Sektor pariwisata sane pacang kalimbakang taler patut ngutamayang indik kalestarian alam lan budaya sane becik. Sajeroning utsaha ngamolihang wisatawan, iraga patut setata eling tur ngajegang warisan budaya sane becik puniki. Iraga patut ngwangun tata cara sane nenten ja pacang ngwantu panglimbak ekonomi kemanten, nanging taler ngwantu palemahan miwah nglestariang tetamian budaya sane dahat tresnain iraga. Dukungan majeng ring para pelaku usaha lokal, panglimbak infrastruktur, miwah nincapang keterampilan sumber daya manusa pacang dados faktor kunci ring nglimbakang ekonomi. Pemerintah, industri, miwah krama Bali sami patut sareng-sareng nguratiang indik pikobet puniki. Iraga sinareng sami madue tanggung jawab sajeroning ngajegang Bali. Punika mawinan titiang nunas majeng ring calon pemimpin Bali sane pacang kapilih ring warsa 2024 mangda urati tekening perekonomian Bali. Calon pemimpin Bali kaaptiang prasida mautsaha ngicenin akses modal, pelatihan, miwah pemasaran majeng ring pelaku UMKM. Tiosan punika, calon pemimpin Baline kaaptiang prasida ngic nin reformasi regulasi miwah birokrasi mangda prasida ngwangun lingkungan bisnis san kondusif ring panglimbak sektor ekonomi san mabinayan. Calon pemimpin Bali sane jagi pacang kapilih taler patut ngukuhang kebijakan san nyokong inovasi, investasi, miwah kewirausahaan ring Bali. Malarapan antuk utsaha-utsaha puniki, iraga prasida ngwangun ekonomi Bali sane lestari, inklusif, tur prasida mapikenoh majeng ring samian krama Bali. Ngiring sareng-sareng mautsaha antuk ngungkulin pikobet puniki tur ngwangun Bali dados genah ekonomi sane kukuh, kompetitif, lan adil majeng ring samian krama. Inggih ida dane sinareng sami, wantah asapunika pidarta sane prasida aturang titiang ring galahe sane becik puniki. Dumogi wenten pikenohnyane. Dahat suksma aturang titiang santukan ida dane sareng sami sampun prasida miarsayang daging atur pidartan titiang. Yening wenten basa basita, atur titiang sane nenten munggah ring kayun, Klungkung Semarapura, Kirang Langkung Titiang Nunas Pangampura . Inggih puputang titiang antuk Paramasantih.

Om Santih, Santih, Santih Om

In Indonesian