How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Pikobet Overtourism Ring Bali Sayan Meresahkan

0
Vote
Title
Pikobet Overtourism Ring Bali Sayan Meresahkan
Affiliation
SMA N 1 SAWAN
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://www.travelinglifestyle.net/indonesian-tourism-minister-calls-for-action-as-bali-faces-overtourism-issues/
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Suksma ring tim basa bali wiki antuk galah sane kapaica ring titiang, sadurung titiang ngawedarang orasi puniki, ngiring mangkin Titian ngaturang pangan jali umat Om swastiyastu suksma titiang atur majeng ring Ida sang hyang Widhi Wasa antuk paican Ida,Titiang prasida ngaturang teks orasi puniki. Suksma ring dewan juri lomba sane wangiang titiang, para pamiarsa san sampun kayun ngwac n t ks orasi puniki, suksma antuk Bapak utawi Ibu guru pendamping sane sampun ledang nganter para sisia rikala melomba puniki.Sapunika taler majeng ring para sisia sane sareng ngewiletin lomba sane dahat tresna asihin titiang.

Inggih rahinane mangkin, ring ajeng para pamiarsa sareng sami, titiang meled nyorohang pikobet sane madurgama lan ngabutuhang uratian saking bapak utawi ibu calon gubernur Bali warsa duang tali duang dasa patpat, inggih punika pikobet indik overtourism ring bali. Ring makudang-kudang warsa san sampun lintang, iraga sampun nyaksiang indik panglimbak industri pariwisata bali san nyansan nglimbak, pamuput nyane ngawinang pikobet ring palemahan miwah kahuripan krama Bali.

Overtourism, utawi pariwisata san ak h, n nten ja wantah ngamolihang kaw ntenan, sak wanten taler ngamolihang pikobet san abot ring destimasi wisata san kaaptiang. Destimasi wisata san rihin becik tur asri mangkin sampun dados genah komersial san n nten prasida kaatur, sane ngawinang karusakan ring ekosistem, polusi san nyansan nglimbak, miwah tekanan sosial san n nten prasida katepasin. Panglimbak wisatawan san n nten becik kakelola prasida ngerusak kelestarian lingkungan miwah ngerusak katentreman krama Bali.

Pamerintah, pinaka panunjang utama sajeroning ngalestariang lestari miwah kapatutan, patut digelis ngambil pamargi san becik angg n nanganin dampak saking overtourism. Silih sinunggil utsaha sane prasida kamargiang inggih punika ngalaksanayang kebijakan sane ngatur tur ngontrol jumlah wisatawan ka genah sane katentuang. Antuk nitenin kaw ntenan genah san pinih ageng, iraga prasida nambakin kaw ntenan genah san rusak miwah mastikayang para tamiu prasida ngamolihang pengalaman wisata san becik.

Tiosan punika, patut w nten mekanisme penilaian dampak lingkungan san ketat ring soang-soang proyek pariwisata sane anyar. Kriteria puniki patut nyarengang aspek-aspek sekadi pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, miwah perlindungan sumber daya air. Antuk ngamargiang evaluasi san becik sadurung ngic nin ijin proyek anyar, pamr ntah prasida ngicalang pikobet ring palemahan miwah krama irika.

San n nten kirang penting, pamr ntah taler prasida naur pajeg lingkungan utawi pajeg khusus angg n ngewantu program konservasi. Antuk pamargi puniki, sumber daya san kapolihang saking pariwisata prasida kawaliang ka widang pelestarian keindahan alam miwah budaya, taler ngwangun fasilitas miwah infrastruktur san nyokong keberlanjutan pariwisata ring jagat bali punika.

Tiosan ring kebijakan regulasi, mabuat taler nyarengin parajana lokal ring pamutus pariwisata. Parindikan punika prasida ngamolihang kaweruhan sane pinih utama tur prasida nagingin pikayunan parajanane. Program pendidikan miwah partisipasi masyarakat prasida ngwantu nincapang kasadaran indik keberlanjutan miwah ngamolihang pamargi sareng-sareng mangda prasida ngalestariang destinasi wisata.

Rikala ngarepin pikobet overtourism, pamr ntah taler prasida nglimbakang strategi pemasaran san ngutamayang pariwisata berkelanjutan. Ngicenin gatra indik keindahan alam miwah budaya san lestari, taler nyihnayang nilai-nilai tanggung jawab sosial, prasida narik wisatawan san eling ring dampak pamarginnyan .

In Indonesian

<ul><li>Property "SummaryTopic" (as page type) with input value "Overtourism in Bali highlights the negative impact on tourism growth. Solutions include regulating visitor numbers, evaluating environmental impacts, and community participation. The candidate for Governor of Bali is expected to lead with sustainable policies to maintain a balance between economic growth and environmental sustainability" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "SummaryTopic id" (as page type) with input value "Overtourism di Bali menyoroti dampak negatif pertumbuhan pariwisata. Solusi termasuk pengaturan jumlah pengunjung, evaluasi dampak lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Calon gubernur Bali diharapkan memimpin dengan kebijakan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Overtourism ring Bali nyihnayang dampak negatif saking panglimbak pariwisata. Solusine inggih punika ngatur jumlah pengunjung, evaluasi dampak lingkungan, miwah partisipasi masyarakat. Gubernur Bali kaaptiang prasida mimpin antuk kawijakan sané lestari mangda prasida ngukuhang keseimbangan pantaraning pertumbuhan ekonomi miwah kelestarian palemahan." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>