Nyaksiang

zkuæiy*.
No definitions available in this language.
Media
nyaksiang
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

Om Swastiastu. Wastan titiang Komang Suryambawa. Embas ring Banjar Calo, Gianyar".

Komang Suryambawa, perajin perak saking Banjar Calo, Tegallalang, Gianyar, Bali… silih sinunggil perajin sane sampun kasub kajanaloka ring dura negara. Sekaa puniki makarya antuk perak murni secara tradisional. Miwah napi sane kacingakin mangkin pinaka pakaryannyane marupa togog akidiknyane naga sinamian punika kakaryanin antuk perak murni.

"Swadharma titiang puniki sampun mamargi kirang langkung duk warsa 2000. Duk punika titiang naenin nyinahang pakaryan sane melenan, minakadinipun ngriptaang antuk media perak. Yening nganggen kayu sampun lumbrah kaanggen ring Bali. Antuk punika iraga naenin nyinahang pakaryan sane malenan. Antuk media perak puniki iraga pacang ngasilang pakaryan seni, ngaryanin togog miwah sane lianan antuk media perak punika".

Sane mangkin iraga pacang ngrauhin genah Komang Suryambawa pacang nyaksiang karya agengnyane. Pengawit karyanyane miwah akidik orti nganinin tatacara ngaryanin kerajinan perak tur makudang kudang piranti sane kaanggen makarya. ANNEALING. Annealing inggih punika tatacara peleburan perak nganggen api. Annealing prasida ngewantu ida dane ngamolihang wangun sane kakayunin. Antuk ngaryanin besi dados alus tur selanturne ngawewehang tekstur Antuk piranti sane wenten. PIRANTI. Piranti, titiang yakti ida dane nenten prasida precaya, nanging yening sampun nyaksiang tatacara ngaryanin perhiasam perak tempa, piranti pretama ida dane inggih punika.... ida dane pastika sampun uning, piranti-piranti punika wantah palu. Palu sane mawangun krucut melengkung pacang ngicen ida dane wangun langkung abot. Nanging sane datar pacang ngicen tekstur sane alus. Palu konde, palu pipi, muncukne mangan tur palu bunter. Punika makudang - kudang soroh palu sane kaanggen tur sami punika ngicenin pikolih sane becik. Lianan piranti lan tatacara, rikala ngaryanin pakaryan puniki taler kapisaratang pisan indik tetumusan miwah kaweruhan sane saksat mautama.

Mahakarya sane nenten prasida kakaryanin olih jadma siosan. Nanging teruna saking Banjar Calo, Tegallalang, Gianyar,Bali, puniki sampun prasida ngemargiang pakaryan ageng puniki. Teruna puniki mawasta: Komang Suryambawa.
[example 1]
No translation exists for this example.

Jagate lakar nyaksiang, kala matuuh limolas tiban ia luas ka London nyujuh ipianne.

Ia nyumunin uli dasar, joh uli umah lan timpal-timpalne.

Sekolah Royal Ballet lakar enggal marasa angob!
[example 2]
The world would soon see, when, only fifteen, she travelled to London to live out her dream. Far from home and her friends, she was starting afresh. The Royal Ballet school would soon be impressed!

  1. Erwin Winarno, https://www.facebook.com/R.winarno/videos/1526863874050176/
  2. https://reader.letsreadasia.org/read/673e9498-681e-48ef-a0f9-88692e975831