How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Wayang Wong Tejakula

20220322T165603445Z455648.jpg
Type of Performance
Wayang Kulit
Photo reference
https://www.luwakresort.com/luxury/resort/bali/blog/article/wayang-wong-tejakula/
Place of origin
Tejakula, Buleleng
Instruments
Related Books
  Underlying story
  Related Holidays


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Desa Tejakula

  Description


  In English

  Wayang Wong in Tejakula Village, Buleleng has received UNESCO recognition as an intangible cultural heritage. Wayang Wong is an ancient mask art dating back to the Middle Ages. In Tejakula itself, the Wayang Wong standard uses Ramayana characters. There is also another kind of wayang wong called Wayang Parwa.

  Wayang Wong art in Tejakula Village is a sacred art which is only performed at certain times. These Wayang Wong masks are masks over three centuries old, totaling 175 masks. All the masks are kept at Pamaksan Temple, Tejakula.

  Whenever there is a temple ceremony at Kahyangan Tiga Temples, Pamaksan Temple, Ratu Gede Sambangan Temple and Pura Dangka Temple (several ancient temples in Tejakula), this Wayang Wong Mask dance will be performed. Wayang Wong dancers are chosen from generation to generation based on lineage.

  You can also watch this Wayang Wong performance outside of holy days. However, the masks used in this performance are duplicate masks, not the original, purified masks.

  This Wayang Wong performance is usually held on Galungan Day or on the day of the local temple ceremony. At that time, the nomads usually returned to their hometowns so that the performance of this sacred Wayang Wong will be watched by many people. Because this performance is a combination of medieval Parwa and Gambuh arts, the languages used are Kawi and Sanskrit.

  In Balinese

  Information about Holiday or Ceremony Wayang Wong ring Desa Tejakula

  Wayang wong BAsabali wiki.jpg Where did this ceremony take place:

  Tejakula

  In English Wayang Wong in Tejakula Village, Buleleng has received UNESCO recognition as an intangible cultural heritage. Wayang Wong is an ancient mask art dating back to the Middle Ages. In Tejakula itself, the Wayang Wong standard uses Ramayana characters. There is also another kind of wayang wong called Wayang Parwa. Wayang Wong art in Tejakula Village is sacred art which is only performed at certain times. These Wayang Wong masks are masks over three centuries old, totaling 175 masks. All the masks are kept at Pamaksan Temple, Tejakula.

  Whenever there is temple ceremony at Kahyangan Tiga Temples, Pamaksan Temple, Ratu Gede Sambangan Temple and Pura Dangka Temple several ancient temples in Tejakula this Wayang Wong Mask dance will be performed. Wayang Wong dancers are chosen from generation to generation based on lineage.

  You can also watch this Wayang Wong performance outside of holy days. However, the masks used in this performance are duplicate masks, not the original, purified masks.

  This Wayang Wong performance is usually held on Galungan Day or on the day of the local temple ceremony. At that time, the nomads usually returned to their hometowns so that the performance of this sacred Wayang Wong will be watched by many people. Because this performance is combination of medieval Parwa and Gambuh arts, the languages used are Kawi and Sanskrit. In Balinese Wayang Wong ring Desa Tejakula, Buleleng sampun ngamolihang uratian lan pangraksa saking UNESCO pinaka warisan budaya tak benda. Wayang Wong inggih punika kasenian tapel lawas sane mawit ring satawarsa tengahan. Ring Tejakula, pakem Wayang Wong puniki nganggen pakem sasolahan Ramayana. Wenten taler Wayang Wong soroh lianan sane kabaos Wayang Parwa.

  Kasenian Wayang Wong ring Desa Tejakula ngranjing ring soroh kasenian wali utawi sakral sane kasolahang ring galah rahina suci kemanten. Tapel-tapel Wayang Wong puniki inggih punika topeng-topeng mayusa lewihan saking tigang satawarsa sane makasami kaketek wenten kirang langkung 175 topeng. Sami topeng punika kalinggihang ring Pura Pamaksan, Tejakula.

  Malih pidan ja wenten piodalan ring Pura Kahyangan Tiga, Pura Pamaksan, Pura Ratu Gede Sambangan miwah Pura Dangka akudang pura lawas ring wewidangan Tejakula sasolahan Topeng Wayang Wong puniki janten pacang kamargiang. Para pragina Wayang Wong puniki kapilih manut lalintihan pratisantana kulawarga.

  Ida dane taler prasida nyaksiang sasolahan Wayang Wong puniki yening nenten nuju rahina jagat. Kewanten, topeng sane kaanggen masolah nenten ja topeng sane asli. Sane kaanggen masolah wantah duplikatnyane.

  Wayang Wong puniki lumrahnyane masolah ritatkala rahina Galungan utawi rahina piodalan ring pura-pura sawewengkon Tejakula. Ring galah punika, wargi sane nongos doh biasane mawali mulih. Nika mawinan sasolahan Wayang Wong sane tenget puniki pacang akeh kasaksiang olih wargine. Riantukan sasolahan puniki wantah campuran kasenian Parwa miwah Gambuh saking satawarsa tengahan, basa sane kaanggen ritatkala masolah inggih punika basa Kawi lan Sansekerta.

  Information about Holiday or Ceremony

  Wayang Wong ring Desa Tejakula

  Wayang wong BAsabali wiki.jpg Where did this ceremony take place:

  Tejakula

  In English Wayang Wong in Tejakula Village, Buleleng has received UNESCO recognition as an intangible cultural heritage. Wayang Wong is an ancient mask art dating back to the Middle Ages. In Tejakula itself, the Wayang Wong standard uses Ramayana characters. There is also another kind of wayang wong called Wayang Parwa. Wayang Wong art in Tejakula Village is a sacred art which is only performed at certain times. These Wayang Wong masks are masks over three centuries old, totaling 175 masks. All the masks are kept at Pamaksan Temple, Tejakula.

  Whenever there is a temple ceremony at Kahyangan Tiga Temples, Pamaksan Temple, Ratu Gede Sambangan Temple and Pura Dangka Temple (several ancient temples in Tejakula), this Wayang Wong Mask dance will be performed. Wayang Wong dancers are chosen from generation to generation based on lineage.

  You can also watch this Wayang Wong performance outside of holy days. However, the masks used in this performance are duplicate masks, not the original, purified masks.

  This Wayang Wong performance is usually held on Galungan Day or on the day of the local temple ceremony. At that time, the nomads usually returned to their hometowns so that the performance of this sacred Wayang Wong will be watched by many people. Because this performance is a combination of medieval Parwa and Gambuh arts, the languages used are Kawi and Sanskrit. In Balinese Wayang Wong ring Desa Tejakula, Buleleng sampun ngamolihang uratian lan pangraksa saking UNESCO pinaka warisan budaya tak benda. Wayang Wong inggih punika kasenian tapel lawas sane mawit ring satawarsa tengahan. Ring Tejakula, pakem Wayang Wong puniki nganggen pakem sasolahan Ramayana. Wenten taler Wayang Wong soroh lianan sane kabaos Wayang Parwa.

  Kasenian Wayang Wong ring Desa Tejakula ngranjing ring soroh kasenian wali utawi sakral sane kasolahang ring galah rahina suci kemanten. Tapel-tapel Wayang Wong puniki inggih punika topeng-topeng mayusa lewihan saking tigang satawarsa sane makasami kaketek wenten kirang langkung 175 topeng. Sami topeng punika kalinggihang ring Pura Pamaksan, Tejakula.

  Malih pidan ja wenten piodalan ring Pura Kahyangan Tiga, Pura Pamaksan, Pura Ratu Gede Sambangan miwah Pura Dangka akudang pura lawas ring wewidangan Tejakula , sasolahan Topeng Wayang Wong puniki janten pacang kamargiang. Para pragina Wayang Wong puniki kapilih manut lalintihan pratisantana kulawarga.

  Ida dane taler prasida nyaksiang sasolahan Wayang Wong puniki yening nenten nuju rahina jagat. Kewanten, topeng sane kaanggen masolah nenten ja topeng sane asli. Sane kaanggen masolah wantah duplikatnyane.

  Wayang Wong puniki lumrahnyane masolah ritatkala rahina Galungan utawi rahina piodalan ring pura-pura sawewengkon Tejakula. Ring galah punika, wargi sane nongos doh biasane mawali mulih. Nika mawinan sasolahan Wayang Wong sane tenget puniki pacang akeh kasaksiang olih wargine. Riantukan sasolahan puniki wantah campuran kasenian Parwa miwah Gambuh saking satawarsa tengahan, basa sane kaanggen ritatkala masolah inggih punika basa Kawi lan Sansekerta.

  In Indonesian

  Wayang Wong di Desa Tejakula, Buleleng sudah mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Wayang Wong adalah kesenian topeng kuno yang berasal dari abad pertengahan. Di Tejakula sendiri, pakem Wayang Wong memakai tokoh-tokoh Ramayana. Ada pula wayang wong jenis lain yang disebut Wayang Parwa.

  Kesenian Wayang Wong di Desa Tejakula termasuk dalam kesenian sakral yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu. Topeng-topeng Wayang Wong ini adalah topeng-topeng berusia lebih dari tiga abad yang semuanya berjumlah 175 topeng. Semua topeng itu disimpan di Pura Pamaksan, Tejakula.

  Kapan pun ada piodalan di Pura Kahyangan Tiga, Pura Pamaksan, Pura Ratu Gede Sambangan dan Pura Dangka (beberapa pura kuno di Tejakula), tarian Topeng Wayang Wong ini akan dipentaskan. Para penari Wayang Wong dipilih secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan.

  Anda juga dapat menyaksikan pementasan Wayang Wong ini di luar hari-hari suci. Akan tetapi, topeng yang digunakan dalam pementasan ini adalah topeng duplikat, bukan topeng asli yang disucikan.

  Pementasan Wayang Wong ini biasanya dilakukan pada hari raya Galungan atau pada hari piodalan pura setempat. Pada saat itu, warga perantau biasanya pulang kampung sehingga pementasan Wayang Wong yang sakral ini akan ditonton banyak orang. Karena Pementasan ini adalah gabungan dari kesenian Parwa dan Gambuh dari abad pertengahan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Kawi dan Sanskerta.

  In other local languages

  Audios

  Photos

  Articles