UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature PANGRASTITI LAN TETUJON RING KAWENTENAN JAGAT BALI

From BASAbaliWiki
20230509T044815281Z644555.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
PANGRASTITI LAN TETUJON RING KAWENTENAN JAGAT BALI
Photograph by
Author(s)
Affiliation
STKIP AGAMA HINDU AMLAPURA
Category
University
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Kapertama riantukan iraga ring Bali ageng percayane ring kewentenan Ida Shang Hyang Widhi Wasa, parhyangan, palemahan lan pawongan antuk punika sapunapi mangda sida wewidangan Bali tetep suci,somya, asri melarapan antuk pikayun lascarya setata iraga ngemargiang Tri Hita Karana. Mastikayang mangda sida gumi Baline ngemangguhang gemah ripah loh jinawi, tata tentram kerta raharja sekala lan niskala krama bali nenten kirang pangan kinum Nangun sakertih loka Bali . Sapunika taler ngaptiang mangda krama Bali sida duweg-duweg utawi ririh ring sajeroning kaweruhan, papelajahan mangda mresidayang nincapang ngerereh pangupajiwa antuk kawikanan sane duwenang ring raga utawi swa karya mangda nenten kaon antuk kaweruhan anak lian. Antuk punika ring sang sane ngawisesa patut taler nguratiang. Lian ring punika ngaptiang wewidangan gumi Bali mangda tetep resik lan trepti semangdene para tamiu saking dura negara ngangsan akeh ngerauhin jagat Bali tur nenten waneh rauh mewali ke Bali, antuk punika ngiring sareng sami semeton Bali mangda sayaga tur tragia nyaga resik lan trepti punika, melarapan antuk midabdabin kewentenan luhu utawi emis plastic mangda kapululang manut ring genah sane sampun kecumawisang. Ngaptiang mangda krama lan para yowana Bali sida ngelestariang utawi ngajegang sima lan budaya Bali sami, sane sampun kapaica antuk leluur iraga tur sampun kaloktah ring jagate sami, sane melarapan antuk sida ngewangun pasraman-pasraman ngantos ke desa-desa. Ring wewengan krama semeton Bali, sapunapi mangkin ngewilangin mangdene krama Baline kasuwen-suwen nenten ngedikang tur nenten ngangsan ical mangda sampunang raris gumi Bali kawengku antuk anak seos utawi anak saking dura negara, yen meduwe tanah utawi bangket mangda nenten keadol, among ke kontrakang menawi dados. Punika maawinan yen dados tunas ring Jro manggala guru wisesa mangdane ngewantu krama Baline utamine sane maduwe swakarya ring bangket sane dados petani, ngewantu indik tata cara lan serana anggen mekarya ring bangket sane sida ngawinang tetandurane uripnyane becik, landuh asing tinandur sarwa nadi tur pikolih nyane akeh, yen mresidayang mangda nenten krama Baline numbas beras ngantos ke dura negara. Siosan ring punika nunas ring Jro manggala guru wisesa ngiring tangiang yowana Bali druwene mangda kayun jenek ngewangun swa karya ring Bali mangdane nenten wong dura negara raris ngawisesa Bali, melarapan atuk dane manggala guru wisesa mangda ledang ngewangun genah-genah mekarya utawi ngewangun genah ngeruruh pangupajiwa, yen nenten sapunika mejanten sampun para yowana Baline akeh sane ngeruruh karya ring dura negara.

  In Indonesian