How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

MABUAT PISAN MIARA TOLERANSI

0
Vote
Title
MABUAT PISAN MIARA TOLERANSI
Affiliation
SMAN 1 Dawan
Regency/City
-
Author(s)
Category
-
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Inggih para pamIarsa sareng sami sane dahat wangiang titiang, pamekas para yowana lan krama Bali sane tresna sihin titian. Sadurung titiang nglantur matur amatra, pinih riin ngiring sareng sami ngastiti bahakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa malarapan antuk panganjali umat Om Swastyastu Mogi-mogi sangkaning pasuecan, lan asung kertha waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa prasida ngamangghang karahayuan. Ring galah sane becik puniki titiang I Gusti Ayu Ade Paramitha saking SMAN 1 Dawan, ritatkala nyarengin acara Wikithon Bali Berorasi puniki lugrayang titing matur amatra, marupa orasi sane mamurda MABUAT PISAN MIARA TOLERANSI Para pamiarsa lan para yowana sane subagia, Toleransi punika uratian lan pamargi utawi parilaksana sane saling ngajiang sane ketah kabaos saling menghargai lan saling menghormati saking pabinayan utawi perbedaan.Kauripan iraga ring Indonesia pamekasne ring Bali iraga idup masanding utawi medampingan ring agama, budaya ,keturunan utawi ras punika mawinan iraga patut idup rukun, tentrem lan santhi ring pakraman. Ring kauripan punika pastika muatang sane pinaka pamucuk utawi pamimpin sekadi ring sekolah, ring genah makarya utawi ring pakraman pastika wenten sane nuntun. Santukan iraga idup sangkaning mabinayang punika mangda prasida ngawangun saling asah asah lan asuh, pamargine atar saha prasida molihang sane kaapti. utamannyane sane dados pamucuk utawi pumpinan mangda prasida ngenahang raga sane sering kabaos mengkondisikan diri. manut ring desa, kala lan patra majeng ring sane kapimpin anak buah mangda prasida Santhih. pamekasne sane dados manggala utawi pimpinan ri kalane nepasin wicara mangda prasida ngicen keadilan ring bawahane utawi anggotane, yadiastun dados pemimpin utawi bawahan mangda saling menghargai dan saling menghormati, pabinayan punika asri ngulangunin sekadi ring taman akeh sekar mawarna warni sane prasida ngawenang kalanguan sang sane ngaton. Ngiring sareng sareng jaga lan miara toleransi ring kaurpan puniki. Inggih wantah asapunika titiang prasida matur ring galah rahina mangkin dumog wenten pikenohnyane. Manawi wenten anggah-ungguhn Basa titiang sane nenten manut ring arsa manggda ledang ngaksamayang. Klungkung semarapura, kirang langkung ttiang nunas pangampura. Puputang titiang antuk Parama Santih Om Santhih Santhih Santhih Om

In Indonesian