What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

SANGKANING WERUH AJI GINEGEN

20231113T090344965Z926986.png
0
Vote
Title
SANGKANING WERUH AJI GINEGEN
Affiliation
SMK NEGERI BALI MANDARA
Author(s)
Category
General Public
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
I NYOMAN JUNI SUGIARTA
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

SANGKANING WERUH AJI GINEGEN

Suksma aturang tityang antuk galah sane katiba ring pasikian tityang. Sadereng tityang nguningayang atur pinih riin tityang ngaturang pangastungkara,

Om Swastyastu

Singgih Ida dane para angga panureksa sane wangiang tityang, Ratu Ida dane para calon DPD Provinsi Bali sane kusumayang tityang, Punika naler pamilet wimbakara pidarta sareng sami pamekas para yowana lan sisya sane banget tresna asihin tityang. Maka purwaning atur ngiring sareng sami ngaturang sembah pangabakti majeng ring Ida Hyang Widhi Wasa, santukan wantah sangkaning pasuecan Ida, tityang taler Ida dane sami prasida mapupul iriki saha mamangguh karahayuan, karahajengan ring rahina sane becik puniki.

Mawuwuh malih kasusadyan manah tityang santukan polih galah ngamiletin pacentokan pidarta mabasa Bali sane ngambil unteng : Pemilu 2024 : Pikobet Napi Sane Patut Katepasin Olih Para Calon Angamong Rat ring Bali? Ratu Ida dane sane kusumayang tityang, melarapan antuk unteng ring ajeng, sane kapaica olih manggala prawantaka Yayasan Basa Bali Wiki tityang mautsaha ngamedalang murda pidarta SANGKANING WERUH AJI GINEGEN . Murda wakya puniki tityang anggit saking pelambang sastra Ramayana, piteket Sang Rama ring arin Idane Dewa Bharata rikalaka pituduh jagi ngadeg ratu ring Ayodya Pura.

Kemanah tityang, nepek pisan piteket Ida Sang Rama ring arin Ida. Yan tepekang ring kawentenan kahuripane mangkin, pamekas ring wangsa druwene, utami ipun para yowana kabaos banget kirang pisan ngamolihang ajah-ajahan sane becik. Kari akeh alit-alit saking kaluarga kirang madue harta brana utawi tiwas nenten prasida ngranjing jantos 9 tiban miwah nglanturang ajah-ajahan jantos 12 tiban. Sakadi sane sampun kaunggahang ring UUD 1945 paos 31 sane masuara Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan dadosnyane kemanah tityang maka sami para yowana wangsa Indonesia pemakasnyane yowana Bali patut polih ajah-ajahan sane becik.

Ratu Ida dane sane mustikayang tityang, saking pikobet punika tityang banget nunasang ring Ida Dane para angga calon angamong rat ring Bali utaminyane para calon DPD Provinsi Bali mangda prasida urati ring pikobet punika. Santukan saking ngaruruh ajah-jahan utawi pendidikan prasida pacang nepasin sane kabaos tuna harta brana uatwi tiwas.

Ngiring-ngiring sikiang kayune, mangda para yowana Baline prasida ngamolihang ajah-ajahan utawi pendidikan sane mautama. Yening nenten iraga, sira malih?

Santukan saking pendidikan punika prasida pacang nyokong linggih utawi status sosial kaluarganyane. Pangaptinyane para yowana mangda pelapan tur temes malajahin sastra majalaran antuk ngruruh ajah-ajahan kadi murda pidarta ring ajeng Sang Rama tuges pisan ngandikain arine . Sangkaning weruh aji ginegen sane maartos : Kawitan anake uning mawiwit sangkaning ngeguanin sastra utawi Sang Hyang Aji . Saking uning dados jatma sane wikan tur wicaksana, jantos prasida dados agung sane luih wicaksana. Ngulikin sastra punika mangda kakawitin saking alit.

Raris sapu napi antuk nepasin indike puniki?

Sane pinih utami banget tityang ngaptiang saking angamong rat prasida ngemedalang utawi ngawentenang pendidikan gratis 12 tiban majeng alit-alit saking kaluarga sane kelaraan utawi nenten madue artha brana. Samaliha asapunika taler, guru wisesa inggihan ring Kabupaten, Provinsi, rauh ring Pusat mangda urati ngawangun sekolah-sekolah sane becik semaliha ngamargiang pendidikan kejar paket C ring wewidangan sane pedalaman. Ratu Ida dane sane mustikayang tityang,

Yening cutetang tityang, kapertama, para angga angamong rat mangda urati indik kewentenan pendidikan aab kadi mangkin. Dumogi maka sami para alit-alite ngamolihang ajah-ajahan sane mabuat tur mautama. Mangdane prasida ngwangun generasi emas Indonesia sakadi pangaptin wangsa druene.

Singgih Ratu Ida Dane sarengsami sane kusumayang tityang, sakadi asapunika sane prasida katur saking tityang sang kantun banget wimuda, mogi tan kasengguh Ngajahin Bebek Ngalangi, Kuping Ngaliwatin Tanduk , miwah dalih sane tiosan. Samaliha napi luir sane tityang tlatarang mogi wenten pikenohnyane. Pamekas majeng ring para sawitran tityang, para anom-anom sami. Prabda wenten bebaosan tityang sane ngawetuang salit arsa tan anut ring arsa Ida dane sareng sami tityang nunas ageng sinampura, sakadi sastra mausang TAN HANA WANG SA SWETA ANULUS , pamekas sakadi tityang sinah makatah kaiwangan lan kakirangannyane, antuk punika ledang ugi Ida dane ngaksamayang. Inggih suksma.

Om Santih Santih Santih Om

In Indonesian