UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

religious harmony

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
Kerukunan umat beragama
Title (Balines)
-
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Berbagai jenis agama
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ni Kadek Putri Yunita
Institution / School / Organization
SMA Negeri 1 Gianyar
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Indonesia inggih punika negara san ak h madu pabinayan, mawinan ring soang-soang nusa nusa Indon sia taler madu makudang-kudang suku, basa, miwah agama. Ring Indon sia w nten 6 agama san kaakuin inggih punika agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan miwah Katolik, taler Konghucu. Ring Pulo Bali nenten ja wantah agama Hindu sane wenten, ring Bali parajanane sane maderbe makudang-kudang agama maurip sareng-sareng yadiastun akehannyane wantah agama Hindu. Ngurip sareng-sareng ring sajeroning pabinayan nenten ja dangan, nanging iraga prasida urip sareng-sareng santukan wenten rasa toleransi lan saling menghargai sane sampun kasurat ring slogan Indonesia inggih punika Bhineka Tunggal Ika lan taler kasurat ring sila tiga pancasila Napi sane mawasta toleransi sajeroning pabinayan, utaminnyane pabinayan agama? Tur napi pikenohnyane toleransi punika? Dadosne toleransi inggih punika rasa saling apresiasi lan hormat antuk pabinayan. Toleransi ring sajeroning agama inggih punika rikala iraga prasida ngajiang lan nrima pabinayan agama sane kadruenang olih anak tiosan tanpa wenten diskriminasi utawi nitenin anak sane mabinayan sareng iraga nenten adil santukan pabinayan karakteristik. Kauntungan saking toleransi inggih punika rasa tentrem lan aman santukan nenten wenten konflik sane metu saking pabinayan. Taler pasemetonan taler prasida kamargiang rikala iraga urip sareng-sareng ring sajeroning pabinayan. Raris toleransi taler kabuatang santukan manusa punika mawit saking soroh. Krama sane sosial punika mapiteges manusa patut maurip sareng-sareng santukan manusa saling perluang sareng-sareng mangda prasida maurip soang-soang nenten prasida kalaksanayang. Indayang iraga malih ngenenin indik makudang-kudang konflik sane sampun mamargi sane ngawinang para janane nenten sabar miwah nenten tanggung jawab. Conto nyane inggih punika konflik Kristen-Muslim ring Maluku, konflik ring Poso, miwah konflik ring makudang-kudang wewidangan tiosan. Sak wanten sakadi masa miwah pikayun manusane sayan nglimbak, konflik indik agama taler sayan rered. Indik sane patut kapineh iraga inggih punika, iraga pinaka krama sane maurip ring sajeroning pabinayan patut nglimbakang rasa saling asah asih lan saling asah asih sane pacang ngawinang parajanane sane mabinayan Sekadi akeh wangun kasus nglanggar kewarganegaraan sepatut nyane sampun ten wenten. Sareng berkembangnyane teknologi, yening iraga mresidang ngangge sane becik jagi memudahnyane meprilaksana sane becik lan pengedukasian ring internet. Nenten malah ngaturang berita hoax lan fitnah ring driki. Mebuat keikutsertaan pihak akeh antuk menciptakan amerta sane toleran ring Indonesia. Yening ten ring mangkin, indik masalah puniki lakar meledak ring dewasa sane lakar rauh sane polih ngelimbakinbaye kabenyahang panegara puniki. Iraga pinaka warga negara sane becik, iraga sepatut nyane mresidang mewirasa penting nyane toleransi antuk bangsa. Duaning nyanan ledang lungkur lakar memicu rasa ten harmonis ring kerama. Antuk punika perlu wenten solusi entasnyane pabinayan lianan saha tata pinaka puniki : 1. Menyelenggaranyane drama wecana antuk kerama nganteg polih tercipta kepatehan pandang indik toleransi. 2. Keduegan guru wisesa polih taler memicu wenten kebencian. Antuk punika, kasurat kajian ulang antuk kebijakan pemerintah sane memicu diharmonisasi. 3. Antuk tujuan memesik nyane negara wangiang nyane wenten upaya ring anak akeh. Pinaka warga negara iraga patut mresidang menumbuhkan rasa solidaritas sane polih mabuat saha tata melakukan aksi sosial lan keagamaan. 4. Nenten manawi iraga sami puniki memiliki kesamaan pasti wenten salah eka diantara iraga sane melenan pendapatnyane saha eka iraga. Polih sami lianan puniki, sareng saling menghormati keselarasan jagi antuk dipaica. 5. Peajiang manusa sane lianan lan harga diri iraga, duaning jagi sanggup mengendali.

  In Indonesian