How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

NGRINCIKAN WEWIDANG RESIK LAN GADANG

20231130T061631543Z818254.jpg
0
Vote
Title
NGRINCIKAN WEWIDANG RESIK LAN GADANG
Affiliation
SMA Negeri 1 Nusa penida
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Putu Mardiana
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location
SMA NEGERI 1 NUSA PENIDA
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Suksma aturang titiang majeng ring pengeter acara indik galah sane kapaica ring titiang ngaturang sambrama wacana mantuka ring ida dane sareng sami.

Sane wangiang titiang dewan juri lomba

Sane wangiang titiang para uleman sane sampun prasida rauh ring acara puniki Bapak Ibu guru pendamping sane sampun ledang nganter para sisia rikala melomba puniki Sapunika taler majeng ring para sisia sane sareng ngewiletin lomba sane dahat tresna asihin titiang, maka miwah idu dane sareng sami sune ten presida untuk titiang nektek siki-siki iki sane suksmayang titiang

Sedurung titiang ngaturungang sambrama wacana, ngiring sareng-sareng ngaturang rasa angayubagia mantuka ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning paswecan Ida iraga

presida mapulpul iriki ring acara lomba melarapan antuk nguncarang Pangastung kara:

Om Swastyastu

Inggih, menawi ida dane sareng sami sampun uning indik kewentenan jagat Bali puniki Jagat Bali magenah ring panegara Indonesia. Jugat Bali kewangun untuk kutus 8 kabupaten miwah kota asiki. Pekaryan sane kemargiang olih para jana ring Bali luwir ipun Petani, undagi, hendega, pengangon, perbankan, tur sane lianan. Tiosan ring punika wenten bidang sane silih sinunggil presida ngerajegan pembangunan ring Bali inggih punika Pariwisata.

Indik kewentenan pariwisata ring Bali sampun kasub ke dura negara. Punika mawinan

akeh wisatawan sakeng Amerika. Eropa.Afrika, Asia miwah Australia sane melancaran ke jagat

Bali puniki. Wisata sune kasub kasenengin olih para wisatawan domestik miwah dura negara

inggih punika wisata alam miwah tradisi-tradisi sane kemargiang ring Bali. Inggian tradisi Bali

sane kasenengin olih para wisatawane sekadi Ngaben, Melasti miwah sane tiosan Ping kalih

indik wisata alam sane kasenengin sekadi Rafting. Tracking, cyreling miwah nyingakin kewentenan alum sane kantun asri sekadi ring kintamani, batur, uluwatu, alas kedaton, air terjun nungnung, air terjun gitgit, miwah sane lianan.

Inggih ida dane sane wangiang titiang, duaning kadi asapunika buat kewentenan alam ring Bali sane sampun presida ngewangun pariwisata, patutne iraga setata ngelestariang

kewentenan alam punika. Inggian pemargi sane presida kaunggen jalaran ngelestariang alam

punika akch. Silih sinunggil sekadi wewidang sanc sampun kamedalang olih guru wisesa inggih

punika Wewidang Resik Lan Gadang . Kruna Resik Lan Gadang ring basa indonesia madue arti

Bersih dan Hijau. Suksman wewidang Resik Lan Gadang punika ngutsahayang mangdane jagat Bali

setata bersih miwah alamnyane asri. Yening alam sampun asri pastika sampun byuta sane

kasengguh pemanasan global nenten pacang nibenin jagat bali, tur angin sane kairup nenten kenipolusi duaning kewentenan asep miwah gas sane berbahaya sampun kesaring olih taru-taru sane wenten. Sapunika taler yening alam lingkungan sampun bersih pastika pekantenannyane becik tur ngawinang iraga sehat rikala maurip pamekasne ring jagat Bali. Lianan ring punika, yening jagat Bali sampun bersih tur alamnyane asri pacang presida ngundang para wisatawan sayan ngakchang rauh melancaran ke Bali. Sakemaon ngantos mangkin lingkungan miwah alam ring Bali durung mecihna bersih tur asri. Titiang maosang kadi asapunika duaning sering sampun kecingak wenten anak sane kantun ngerusak alam sekadi nebang taru tanpa ijin miwah ngentosin carik dados wewangunan. Ring kebersihan lingkungan taler durung mecihna memargi duaning sekadi ring kota-kota kantun akeh luhu sane mauyang tur kewentenan tukad sane daki tur tercemar. Yening parindike puniki nenten ketanganin pastika pacang ngawinang para wisatawan sane rauh ke Bali sayan ngidikang punika taler kesehatan masyarakat nenten terjamin.

Inggih ida dane sareng sami sane banget suksmayang titiang, mangdane byuta kadi punika nenten nibenin Bali iraga patut sungkem tur sareng-sareng ngemargiang Wewidang Resik Lan Gadang punika mawit saking iraga sekadi mebersih ring pekarangan, mebersih ring margi sane wenten ring ajeng genah iragane tur patutune nandur taru ring sisin margi miwah ngelestariang carik utawi penegalan. Sapunika taler yening dados sisia, iraga patat setata mebersih miwah ngelestariang tetamanan ring lingkungan sekolah. Yening iraga sampun ngelaksanayang punika mawit saking angga soang-soung pastika Wewidang Resik Lan Gadang pacang presida kemargiang, ngentur raris kebersihan miwah kelestarian alam ring Bali pacang presida ketincapang.

Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang, wantah asapunika presida antuk

titiang ngaturang sambrama wacana puniki, yening prade wenten kirang langkung atur titiang

sane nenten mungguh ring pekahyunan ida dane titiang nunas geng na sinampuru. Pinaka

pamuput atur titiang ngaturang prama santih

Om Santih Santih Santih Om

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Inggih, menawi ida dane sareng sami sampun uning indik kewentenan jagat Bali puniki Jagat Bali magenah ring panegara Indonesia. Jugat Bali kewangun untuk kutus kabupaten miwah kota asiki. Pekaryan sane kemargiang olih para jana ring Bali luwir ipun Petani, undagi, hendega, pengangon, perbankan, tur sane lianan. Tiosan ring punika wenten bidang sane silih sinunggil presida ngerajegan pembangunan ring Bali inggih punika Pariwisata. Indik kewentenan pariwisata ring Bali sampun kasub ke dura negara. Punika mawinan akeh wisatawan sakeng Amerika. Eropa.Afrika, Asia miwah Australia sane melancaran ke jagat Bali puniki. Wisata sune kasub kasenengin olih para wisatawan domestik miwah dura negara inggih punika wisata alam miwah tradisi-tradisi sane kemargiang ring Bali. Inggian tradisi Bali sane kasenengin olih para wisatawane sekadi Ngaben, Melasti miwah sane tiosan Ping kalih indik wisata alam sane kasenengin sekadi Rafting. Tracking, cyreling miwah nyingakin kewentenan alum sane kantun asri sekadi ring kintamani, batur, uluwatu, alas kedaton, air terjun nungnung, air terjun gitgit, miwah sane lianan. Inggih ida dane sane wangiang titiang, duaning kadi asapunika buat kewentenan alam ring Bali sane sampun presida ngewangun pariwisata, patutne iraga setata ngelestariang kewentenan alam punika. Inggian pemargi sane presida kaunggen jalaran ngelestariang alam punika akch. Silih sinunggil sekadi wewidang sanc sampun kamedalang olih guru wisesa inggih punika «Ngrincikan Wewidang Resik Lan Gadang ». Kruna Resik Lan Gadang ring basa indonesia madue arti Bersih dan Hijau. Suksman Wewidang Resik Lan Gadang punika ngutsahayang mangdane jagat Bali setata bersih miwah alamnyane asri. Yening alam sampun asri pastika sampun byuta sane kasengguh pemanasan global nenten pacang nibenin jagat bali, tur angin sane kairup nenten kenipolusi duaning kewentenan asep miwah gas sane berbahaya sampun kesaring olih taru-taru sane wenten." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.