How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Memadat Nenten Maguna Ring Kahuripan Para Yowana Bali

0
Vote
Title
Memadat Nenten Maguna Ring Kahuripan Para Yowana Bali
Affiliation
SMAN 1 Dawan
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Ni Putu Desy Frida Pratiwi
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Inggih para pamiarsa sareng sami sane wangiang titiang, pamekas para yowana lan krama Bali sane tresna sihin titiang. Sadurung titiang nglantur matur amatra, pinih riin ngiring sareng sami ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa malarapan antuk panganjali umat Om Swastyastu Mogi-mogi sangkaning pasuecan, lan asung kertha waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa prasida ngamangguhang karahajengan. Ring galahe sane becik titiang I Putu Desy Frida Pratiwi saking SMAN 1 Dawan ritatkala nyarengin acara Wikithon Bali Berorasi puniki lugrayang matur amatra, marupa orasi sane mamurda Memadat Nenten mawiguna Ring Kauripan Para Yowana Bali . Sameton para yowana sami,inum- inuman keras sekadi bir napi malih tuak mangkin sampun kasub sane kabaos trend olih para yowana Bali, patut sekadi punika semeton yowana? Inggih patut. santukan inum-inuman keras punika sampun ketah kapanggihin lan karasayang olih yowana Bali. Inum-inuman keras punika pacang metu baya ring angga sarira kesehatan. Napi malih wenten dukungan saking reramanipun, niki sampun pinaka baya sane nibenin yowana Baline. punika mawinan titiang ngwedar orasi puniki. Para yowana sami inum inuman keras punika wantah sampun tradisi turun temurun rng leluur iraga, sakewaneniraga pnaka yowana mangda prasida mapikayun sane becik lan waras , uning sane kabaos sane patut lan iwang, becik lan kaon. Makehan yowanane sane mayusa 15-25 warsa sane sampun ngarasayang inuman keras jantos kabaos memadat utawi mapunyah punyahan . bilih-bilih mangkin sampun akeh brend minuman keras sane kawedar lan kaedaran ring Bali. Niki nenten iwang sakemaon kasenengin memadat nika sane iwang . Sampun ketah iraga manggihin yowane minum-minuman sambilanga makaraokean ring jmahan ipun, ring warung, semaliha wenten ring margine ngumpul ngumpul. Yowana punika nenten uning parilaksana punika jagi ngawetuang angga sane seger dados sungkan, pikayun san dedeg dados lingglung, nenten akidik wenten uruara sakaning memadat punika, akeh sane dados korban sangkaning ketrrsinggungan ring genah minum. sangkaning pikobet puniki mangda digelis kacumawis indik minuman keras lan praside ngicenin pamargi utawi panpas sajeroning yowana Bali, ngawit sakng keluarga, desa miwah sejbag jagat Bali. Sang angawa Rat utawi guru wisesa utamanya manggala Provinsi Bali sane jagi kasiniwi ring warsa 2024, mangda ngaryanang awig awig utawi peraturan nenen ngicen yowane sane during pates yusane nenten dados nginum minuman keras nreptiang dagang sane dados ngadol minuman punika mangda yowana Baline berkwalitas, saha pkobet pinika sayan rered. Inggih para yowana Bali ngiring kirangin saha wusan kebiasaan memadat mangda para yowana Bali dados Yowana sane berkwalitas, rahajeng , rahayu nyujur Bali Era Berseri. Inggih wantah asapunika titiang prasida matur ring galahe rahina mangkin . Manawi wenten anggah-ungguhn Basa titiang sane nenten manut ring arsa manggda ledang ngaksamayang. Klungkung Semarapura, kirang langkung ttiang nunas pangampura. Puputang titiang antuk Parama Santih Om Santhi, Shanti, Shanti Om

In Indonesian