What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

MABUAT PISAN NYAGA KESEHATAN NGAWIT MANGKIN

0
Vote
Title
MABUAT PISAN NYAGA KESEHATAN NGAWIT MANGKIN
Affiliation
SMAN 1 Dawan
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Inggih para pamIarsa sareng sami sane dahat wangiang titiang, pamekas para yowana lan krama Bali sane tresna sihin titiang. Sadurung titiang nglantur matur amatra, pinih riin ngiring sareng sami ngastiti bahakti ring da Sang Hyang Widhi Wasa malarapan antuk panganjali umat Om Swastyastu Mogi-mogi sangkaning pasuecan, lan asung kertha waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa prasida ngamangguhang karahayuan. Ring galah sane becik puniki titian Ni Komang Cinta Feby Setiawati saking SMAN 1 Dawan, ri tatkala nyarengin acara Wikithon Bali Berorasi puniki lugrayang titiang matur amatra, marupa orasi sane mamurda MABUAT PISAN NYAGA KESEHATAN NGAWIT MANGKIN mangda iraga sareng sami eling ring karahayuan utawi kesehatan angga sarirane. Para pamiarsa sane dahat kusumayang titian, menawi ida dane pamekasne ring para yowana sami nanin mireng pepatah utawi ungkapan sane maosang sekadi puniki Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat . Lengkara punika sane ngelingang iraga sareng sami, madue angga sarira sane sehat utawi rahayu, janten wenten pikayun lan kauripan dados rahayu sehat, rahajeng. slogan punika madue artos sapunapi maelne sehat utawi seger punika. sehat nika ten wenten anak ngadol. Iraga patut angayubagia santukan kantun kaicen urip anggn ngamargiang swadarma ring mercepada. Sakewanten, indayang kayunin yening iraga nadak sara ken sungkan setruk utawi keni serangan jantung pastika ngawenang iraga ajrih, jejeh, santukan jaga ngamedalang prabea angeng anggen matamba ngicalang kabyahparan iraga. tiosan ring ngamedalang prebea akeh taler galah sane ical. Nika mawinan ngiring margiang pola hidup sehat majalarn antuk ngatur pola makan lan rajin berolahraga. Inggih wantah asapunika titiang prasida matur ring galah rahina mangkin dumogi wenten pikenohne. Manawi wenten anggah-ungguhn Basa titiang sane nenten manut ring arsa manggda ledang ngaksamayang. Klungkung semarapura, kirang langkung ttiang nunas pangampura. Puputang titiang antuk Parama Santih Om Santhih Santhih Santhih Om

In Indonesian