Mireng

From BASAbaliWiki
miÏ*
Root
Other forms of "pireng"
Definitions
 • listen; hear; heard; listened (Alus singgih) en
 • mendengar (Alus singgih) id
Translation in English
listen;hear; heard
Translation in Indonesian
mendengar
Synonyms
 • Miragi (h)
 • Ningeh (l)
 • Antonyms
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  ngingeh
  Alus sor
  miragi
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  mireng
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Ida nenten mireng gatrane punika.
  English
  He does'nt hear the news.
  Indonesian
  Beliau tidak mendengar berita itu.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Nganutin pamikiran sane prasida kaendakang ring sekadi tanah air kita puniki, prasida silih sinunggilang dados ajengan titiang sekadi anake ring Bali, nunas acara sane cecik panglurah, mireng anake mangda patut wantah sasampun ring pratima, patut nora lakar mabakti nenten wantah mawasta ring jagat sane cecik nganutin pararaton.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government "Kepengawanan lan Pusaka: Nyambutang Kekinian sareng Tradisi ring Bali"
  Balinese
  Titiang taler mireng majeng ring Komunitas Petani Muda Kerén (PMK) sané pinaka bukti parikrama indik tetanduran puniki kalintang mabuat pisan ring masan utawi pasca gering agung utamannyane ring pulo déwata.
  English
  -
  Indonesian
  Saya pernah mendengar adanya Komunitas Petani Muda Keren (PMK) yang telah menjadi bukti bahwa kegiatan menanam seperti ini sangat berguna pada masa dan pasca Covid-19 terutama di pulau dewata ini.
  Literature Lahan Pertanian Sebagai Penyalur Kehidupan
  Balinese
  Aksesibilitas Ngwantu Penyandang Disabilitas Wenten akeh penyandang disabilitas, wenten sane nenten nyingakin (tunanetra), wenten sane nenten mireng ( tunarungu), wenten sane madue hambatan intelektual (tunagrahita), wenten madue hambatan fisik (tunadaksa).
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Harapan saya untuk 2024
  Balinese
  Kacrita Anake Agung Istri suba mireng orta I Marakarma nyidaang ngalih buah delimane.
  English
  -
  Indonesian
  Kemudian beliau kembali memerintahkan Si Pembunuh agar menanyakan kepada Siti Patimah perihal burung nuri.
  Folktale Anak Agung Mesir
  Balinese
  Riwau Ida Sang Prabu Tegehkori VII (I Gst Made Tegeh) mireng baos rabin idane kadi asapunika, ida rumasa angob tur eling ring kasengsaran sang kalih.
  English
  After being hit and falling, King ordered to hit it with a whip, so that the crow met his death immediately.
  Indonesian
  Dengan amat tergesa-gesa penguasa di Tegehkori V menyingkir lantaran tiada tahan atas amukan prajurit I Gusti Pucangan (Merik).
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Ritatkala Sang Prabu mireng pangandikan Sang Arya kadi asapunika, ida rumasa sungsut ring kayun.
  English
  Then he decide to go back to Sukasada palace to prepare his death sentence but will beg for his family life to spare. 10 of villagers accompany him.
  Indonesian
  Mereka telah bertekad bulat, hidup atau pun mati akan tetap setia mengikuti.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Risedek Ida Sang Prabu Dalem Bansuluk mireng pangandikan Ida Sang Prabu Mangui, raris Ida ngandika: "Yening dados, titiang nunas Desa Bubunan, santukan ipun satia ring titiang rikala titiang manggihin kamewehan".
  English
  Night before the Mengwi’s prince arrive to marry the princess, Pucangan with his troops storming the Satria palace.
  Indonesian
  Keris ini bernama Carita Belebang, khasiatnya untuk menjaga keselamatan dan tak berani musuh melihatnya.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Ida Sang Hyang Widi Wasa mireng sesambatan anake alit punika, raris Ida nganampekin sang kalih.
  English
  You better get there, go ".
  Indonesian
  Yang tersisa hanya berupa kotoran tikus bercampur kulit gabah, istri I Kelian Pengkoh hanya menemukan itu.
  Biography of Arya Tegeh Kori
  Balinese
  Mantrane ento kasuratang baan padanda ulian mireng pangandika bhatara.
  English
  The mantra was written by the priest because he heard the words of the gods.
  Indonesian
  Mantra itu dituliskan oleh pendeta karena mendengar ucapan para dewa.
  Folktale Babaung Teken Be Jagul
  Balinese
  Daging orti sane ngaonin punika prasida ngandika sapasira sane mireng utawi ngwacen maderbe sudut pandang, pamineh sane malianan manut orti sane kaicen punika.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Disinformasi
  Balinese
  Yen pradane dane mireng petan ibane sing buungan dane duka.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Dukuh Janggaran
  Balinese
  Panyuratan kalaksanayang ring tigang Kabupaten lan kota inggih punika Buleleng,Tabanan lan Denpasar.Ring soang soang Kabupaten lan Kota kajudi kalih Desa inggihan ring Kota lan ring pedesaan.Data kapupulang antuk saur pitaken nganutin papaletan madasar antuk pitaken mantuka ring 120 diri panyawis tur kalanturang antuk saur pitaken sane teleb mantuka ring panyawis panyawis utama.Panyuratan mitegesang inggihan makeh kantun panyawis( 68,30 persen)durung tatas ngeninin pidabdab gender, mawastu wantah 21,70 persen sane gumanti uning tur madue panampen yadiastun kantun mabina binaan ngeninin gender wiadin kesetaraan lan kesetaraan gender.Mapaiketan ring kesetaraan lan kesetaraan gender wantah 24,20 persen panyawis sane naanin ngawacen lan mireng parindikan inucap.Nanging yening kapaiketang ring utsaha nabdab kesetaraan lan kesetaraan gender mawilang 91,60 persen panyawis mitegesang cumpu ring paridabdab inucap.Siosan ring punika kapanggihin taler ring kasujatiane timbis timbis makasami para panyawis sampun ketah metukar widang pakarya inggihan sane marupa ageman anak istri kalawan ageman anak lanang sekadi adung paras paros.Kasujatian puniki mitegesang sampun wenten paobahan pikayunan prejanane ngeninin widang karya sane duk rihin kantun kaku mangkin sampun sayan lues.Madasar antuk kawentenan inucap presida kapitegesang inggihan yadiastun kantun arang prejanane sane uning tur teleb ring paridabdab gender rauhing kesetaraan lan kesetaraan gender kasujatiane ipun sampun pada ngalaksanayang ring kauripan sedina dina.Makeh taler wargi sane cumpu ngobah panampen ipune ngeninin gender,mawastu kaadilan lan kasetaraan gender presida kalaksanayang.
  English
  Therefore, struggle toward gender equity and equality is become interesting global issue for the world and also Indonesia and Bali.The aims of this study is 1) to analyze knowledge, perception, and attitude of Balinese community toward gender concept and gender equity and equality, and 2) to know implementation of gender role in the family and community.
  Indonesian
  Oleh karena itu, perjuangan menuju kesetaraan dan kesetaraan gender menjadi isu global yang menarik bagi dunia, termasuk Indonesia dan Bali.
  Scholars Room GENDER AND GENDER EQUALITY AND JUSTICE: A STUDY OF THE KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF BALI PEOPLE
  Balinese
  Wenten tiang mireng ring tv sane ngebahas Peristiwa ring India pada Bulan Mei 2018, ngebahas nak luh sane metaken arah jalan tetapi warga ngadenan nak luh ento penculik anak, sekonden wenten kejadian punike, ring daerah Tamil di daerah Nike dilaporkan wenten Liu alit-alit sane culike lan wenten pesan berantai sane ngorahan Ade 400 pendatang sane berkeliaran ring daerah Nike.
  English
  -
  Indonesian
  Dulu pernah saya mendengar Berita Dari televisi mengenai Peristiwa yang dilaporkan di India pada bulan Mei 2018, tentang seorang perempuan yang sedang menanyakan arah jalan tetapi dipukuli hingga mati oleh warga yang mengira perempuan itu adalah penculik anak.
  Womens Spirit Hoax sane ngaenan petaka
  Balinese
  Kacrita jani Ida Raden Mantri ring Daha, nuju peteng ida malinggih di bale kambange di taman, lantas ida mireng raos ngambara. “Cening, Cening Mantri Daha, jani suba teka karman Ceninge, kema jani Cening luas ngaba prau takon-takonang karman Ceninge.
  English
  -
  Indonesian
  Kemudian Ni Limbur ditikam dengan daun alang-alang dan dipotong-potong mayatnya, lalu dilemparkan ke dalam jurang.
  Folktale I Dempu Awang
  Balinese
  Ledang pesan Ida Sang Prabu nyingak, sesampune mireng atur I Trunane ento, pramangkin micayang jagat idane teken I Sigir, lantas kabuncingang teken putrin idane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Ledang pesan Ida Sang Prabu nyingak, sesampune mireng atur I Trunane ento, pramangkin micayang jagat idane teken I Sigir, lantas kabuncingang teken putrin idane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Tiosan nika sareng ngwantu ring kegiatan sosial, minakadi semeton sane nenten mrasidayang mireng tur ngraos, semeton sane buta, semeton sane nenten mrasidayang mamargi tur makarya sakadi semeton sane normal lianan.
  English
  He is also involved in social activities, such as children with disabilities and orphans and also participates in fighting plastic waste.
  Indonesian
  Dia juga terlibat dalam kegiatan sosial, misalnya untuk anak-anak disabilitas dan yatim piatu dan juga ikut dalam memerangi sampah plastik.
  Biography of I Wayan Gunayasa
  Balinese
  Sakadi, ri kalaning manggihin miwah mireng anak mabebaosan nganggen basa Bali, ketahnyane anake punika majanten anak Bali utawi krama Bali utawi mawit saking Bali. 2.
  English
  -
  Indonesian
  Seperti, ketika kita bertemu dan mendengar seseorang berbicara menggunakan bahasa Bali, biasanya orang tersebut merupakan orang Bali atau masyarakat dari Bali atau asal muasalnya dari Bali. 2.
  Literature 5 Kawigunan Basa Bali Sane Patut Kauningin
  Balinese
  Ipidan semeng semeng sampun mireng munyin kedis, nangin mangkin semeng semeng sampun mireng munyin pis lan munyin sensa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature ALAS NUNAS WELAS
  Balinese
  Timpal - timpal pasti taen mireng napi nike tes kriukk?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Babi Guling
  Balinese
  Dugas rahina wraspati,guru seni budaya tiang nenten ngranjing santukan sungkan.Tiang polih tugas mireng lan analisis video sane sampun ke share sareng gurune ring classroom.Tiang nyingakin video punika.Kejut Atin tiange,wireh tiang cingak ring video wenten bule megambel Gambang .Bule punika sampun apal sareng Gending Gambang ring video,krana ring video nenten Wenten gedigan sane ngandet.Mih,jeg liang keneh tiang e.mawinan tamu saking Dura negara wenten mase sane melajah budaya Bali.Niki medue dampak sane linggah,krana budaya Bali sampun ka uningin sareng jadma ring Dura negara.Wantah asapunika,ngiring iraga sareng sareng ngelestariang budaya,adat,tradisi sane sampun Wenten saking jaman tua tua i pidan.Eda pesan ngantig punah tur eda pesan budaya iraga sinareng sami meklaim olih negara negara sane lianan.
  English
  -
  Indonesian
  Di hari kamis,guru seni budaya saya tidak sekolah dikarenakan sakit.Saya mendapatkan tugas menonton lan menganalisis video yang telah dikirim oleh guru di classroom.Sata melihat video tersebut.Terkejut hati saya,karena di video itu saya melihat ada bule yang bermain alat musik Gambang.Bule tersebut sudah afal dengan lagu Gambang di video,karena di video tidak ada pukulan yang tersendat.Wih, perasaan saya sangat senang .karena tamu dari luar negeri ada juga yang mempelajari budaya Bali.Ini mempunyai dampak yang sangat luas,karena budaya Bali sudah diketahui oleh orang di luar negeri.Jadi,ayo kita bersama sama melestarikan budaya,adat,tradisi yang sudah ada dari jaman orang tua dulu.Jangan pula sampai punah dan juga jangan pernah budaya kita bersama di klaim oleh negara negara lain.
  Literature Bule Pintar Bermain Alat Musik Gambang
  Balinese
  Pateh ring krama ane lenan penyandang disabilitas sane nenten mireng (tunarungu) ngamerluang akses layanan kepolisian sekadi Surat Ijin Mengemudi (SIM).
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Meled kapatuhang Boja Je Kaistimewaang
  Balinese
  Dugas dibi peteng tiang mireng orti ring TVne, ngenenin indik milihin lan ngolah leluu plastik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Minimnya Pemilahan Sampah
  Balinese
  Saja I Lubdaka masolah Himsa Karma, nanging nuju panglong pat belas Tilem Kapitu, ia suba ngelar brata, anggona nglebur dosane makejang.”

  Mireng bawos Ida Sang Hyang Siwa asapunika, ngancan nenten tatas Ida Sang Hyang Yama, raris Ida mataken malih, “I Lubdaka wantah magadang ka lemah, dados ipun kabawos ipun ngelar brata?”

  Ida Sang Hyang Siwa raris gelis nyawis, “Uduh...
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Lubdaka
  Balinese
  Ida Sang Hyang Yama mireng indik asapunika, raris gelis tangkil ring Ida Sang Hyang Siwa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Lubdaka
  Balinese
  Para pamiarsa sane dahat kusumayang titian, menawi ida dane pamekasne ring para yowana sami nanin mireng pepatah utawi ungkapan sane maosang sekadi puniki “Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Pendidikan di Bali
  Balinese
  Sedeka tiyang ngopi sambilang melali siap, teka mbok Nyoman geger pesan " uweee.....uweee..." Ngabe orta sane nyambatang Luh mongkeg keni virus korona tur Jani iya maisolasi di rumah sakit girimas ,tur kluarga nyane makejang orang e isolasi mandiri ,nanging iya Maan orta ne ento tuah ULI status wa timpal ne iluh mongkeg ,teken embok nyomang mireng orta ring margine .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Mongkeg Corona
  Balinese
  Tan kacrita di purian, kacrita I Naga Kiles disubanne makutang di gunung Wiryadana, lantas mireng sabdan Betara Guru, kene pangandikanne, “Cai Naga Kiles, pagehang ibane dini miasa, makelonne abulan pitung dina,” keto pangandikan Betara Guru.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Naga Kiles
  Balinese
  Rikala nangun tapa semadi, Gusti Prabu mireng baos makoos ring ambara. “Nanak, yening nanak mapangapti okane seger kajatimula, patut ngelarang sayemwara.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Naga Sakti
  Balinese
  Norkoba,ipidan titiang mireng berita narkoba uli radio miwah tv sane mangkin narkoba sampun ada ring sekitaran iraga,mirib narkoba lan pergaulan bebas sampun ngelimbak ring jagate puniki, liu anake bajang, truna sane ngangge narkoba tur sampun liu anake ane sampun kecanduan nganggo narkoba punike nike sane mawinan para pemuda Indonesia khususnya di bali akeh keni narkoba.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Narkoba miwah pergaulan bebas
  Balinese
  Ri kala mireng kasaktian tetiga tapel punika, silih tunggil okan klian subak kautus mangda nyingakin tapel punika ring Pura Dalem Nusa.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Ped
  Balinese
  Saantukan rahina puniki, titiang wantah madue masalah sané pangidupan ring Bali, dados mireng ring pangidupan kita sane prasida nenten kasarengin olih para pemimpin sane pacang mawiguna ring masa depan kita.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Permasalahan calon pemimpin Bali
  Balinese
  Titiang rasa, yening iraga mireng kruna "Parhyangan" puniki pasti mekeneh tentang sarana muspa tur ngaturang banten.
  English
  Pawongan: Pawongan is our relationship with other humans.
  Indonesian
  Palemahan ; Palemahan ini adalah salah satu ajaran dari Tri Hita Karana yang paling sesuai dengan masalah sampah diatas.
  Government Tri Hita Karana Pinaka Kunci Ring Kerahayuan Jagat
  Balinese
  Ida Anaké Agung mara mireng orta dogén suba Ida ngetor, kalingké ngaksinin, méh Ida lemet prajani.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Rareangon
  Balinese
  Dija ada unduk anak muani masatya teken rabi?”

  Masaut I Kambing Luh, “Saja Beli, di benengan janine dadi cara anak belog Ida Sang Prabu.”

  Mireng raosne I Kambing buka keto, prajani Ida Sang Prabu eling ring angga, tuah saja tusing perlu nyatyanin rabi sawireh Ida sampun jagi nyunggi sunialoka, melahan Ida ngayasang panjak ane kalintang subakti ring linggih Ida.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Sang Aji Dharma
  Balinese
  Punika sane mawinan titiang ngaturang ipun.” Mireng atur Dewi Kunti asapunika, ledang pisan Ida Sang Pandita.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Sang Bima Dados Caru
  Balinese
  Penyandang disabilitas madue kekhususan sane mabinayan, silih tunggil wenten sane nenten mireng, nanging madue hak sane pateh ring pemilu mangda prasida milih pemimpin sane urati ring penyandang disabilitas.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Tincapang sarana ring genah umum