Puara Disinformasi Majeng ring Anak Istri

Pngtree-depressed-frustrated-girl-victim-women-bullying-png-image 2341854.jpg
Photo credit
Googel
Contributor
Luh Ade Rara Khristina Dewi


You are not allowed to post comments.

Description


English

Balinese

Disinformasi utawi sane ketah kabaos Hoax inggih punika informasi sane nenten jakti kawyaktiannyane. Disinformasi punika prasida ngawinang anake inguh, jejeh sane kalintang. Ring aab jagate sakadi mangkin, informasi-informasi. Dangan pisan kapolihang napimalih ring media elektronik. Yening dumun informasi kasobiahang antuk mabaos langsung majeng anak tiosan sakewanten sane mangkin sampun wenten sane mawasta elektronik sane canggih inggih punika HP. Malarapan antuk HP puniki sakancan informasi wantah amenit sampun prasida kasobiahang majeng ring anake akeh. Sakewanten informasi punika durung janten kawyaktiannyane duaning samian anake prasida nyobiahang informasi, punika sane ngawinang kramane jerih. Anak istri sering pisan ddados korban disindormasi, silih tunggilnyane marupa penipuan. Titiang polih ngwacen informasi indik pikobet disinformasi puniki korbannyane inggih punika anak istri sane wawu mayusa 10 tiban, foto ipun kaedit kadadosang foto-foto porno, punika ngawinang ipun depresi berat raris nenten prasida malih nglanturang sekohnyane. Antuk punika ngiring iraga mangda prasida wikan rikala ngangge sosial media.

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )