UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Pasraman Doraemon

From BASAbaliWiki
20220416T022549783Z697568.jpg
0
Vote
Name of Place
Pasraman Doraemon
Location
Reference
Lontar
  Folktales
   Biographies
    Children's Books
     Books
      Holidays and Ceremonies


       Santika Dewi

       25 months ago
       Votes 0++

       Om Swastiastu.

       Patut pisan kriya puniki, titiang pinaka krama Bali mendukung kawentenan program puniki, sawireh mangkin akeh para alit alit lan yowanane akeh sane keni pengaruh globalisasi, nenten uning ring budaya baline. Dumogi malarapan antuk pasraman doraemon puniki prasida nincapang rasa lulut asih alit alit nyane.
       Add your comment
       BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

       What policies should the government enact to improve problems in your village?

       Information about place


       In English

       In Balinese

       Titiang pinaka generasi milenial sadia ngwangun d sa malarapan antuk BASAbali Wikithon Partisipasi Publik 5: Ngawangun D sa. Ngiring cingakin indik desan titiang puniki.

       Pasraman Doraemon : Metode Pelestarian Budaya dan Peningkatan Kualitas Karakter Remaja Masa Kini Pasraman Pendorong Kecerdasan Emosional

       , , - . .

       Yowana inggih punika silih tunggil titi anggen ngawangun bangsa. Sekadi penelitian olih Rochaida 2016 sane nlatarang kadi asapuniki : Pada negara maju, jumlah penduduk tinggi akan dianggap sebagai aset, karena didukung dengan sistem pendidikan yang baik. Namun, di negara berkembang, ini akan menjadi beban, karena kurangnya sumber modal dan kualitas pendidikan.

       Majalaran antuk punika, iraga makasami sepatutnyane sareng sareng nincapang tur ngabecikang kawentenan kualitas pendidikan, gumanti piranti ngawangun negri rumasuk daerah.

       Malarapan antuk ngewentenang program pemberdayaan SDM, sane ngawit saking para alit alit lan yowanane, pastika iraga lakar nemu kawikanan tur kawagedan lan munggahang udeg jatma human capital sane becik.

       Raris, awig awig napi sane prasida katedunang olih pemerintah kaanggen nyawis parindikan kadi asapuniki?

       Wenten makudang kudang geginan, sekadi malajah ngigel, nembangang sekar rare, miwah sane lianan ring pesraman sane prasida nunjang kecerdasan emosional anak . Kawagedan puniki kapolihang ritatkala ipun mababaosan lan masosialisasi berinteraksi , punika ngawinan alit alite prasida ngenter pikayun ipun.

       Kadi sampun kauningin, akeh alit alite sane mederbe rasa obah ring raga. Olih krana punika, kawentenan pasraman prasida ngabentuk karakter alit alite.

       Iraga pinaka yowana, nyungsung sekancan parindikan sane matetujon nincapang tur ngukuhang SDM gumanti ngamolihang kahuripan sane tata tentrem kerta raharja lan nuju Bali Dwipa Jaya.

       basabaliwiki.org wikibasabali pasikianyowana.bali mamedwedanta

       basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik ngwangundesa membangundesa milenialberaksi

       tianirmalaa_ nickoiswaraa bayubanyuning

       In Indonesian


       Ni Putu Rita Dyanthi