What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Pikobet luu sane nyansan Ageng

20231129T054353466Z447246.jpg
0
Vote
Title
Pikobet luu sane nyansan Ageng
Affiliation
SMAN 1 SUSUT
Author(s)
Category
-
Year
Photo Credit/Source
https://www.detik.com/bali/berita/d-6960501/sampah-menggunung-tak-rata-tpa-sente-di-klungkung-ditutup-10-hari/amp
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om swastiastu Sane wangiang titiang para angga panureksa Sane wangiang titiang para uleman sane sampun prasida rauh ring acara puniki Sapunika taler majeng para sisia sane sareng ngewiletin lomba sane dahat tresna sihin titiang

Angayubagia uningayang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan wantah sangkaning asung kertha wara nugrahan Ida mawinan titiang prasida kacunduk ring ida dane sareng sami sakadi mangkin. Ring galahe sane becik puniki, titiang jagi maktayangorasi sane mamurda Pikobet Luu sane Nyansan Ageng Ida dane sareng sami, jagat Baline sane asri lan sampun kaloktah ring dura negara puniki mangkin ngerasayang pikobet ageng inggih punika pikobet luu sane nyansan wai nyansan ngranayang palemahan ring Bali ten sekadi anake ring dura negara ngorahang. Pikobet sampah utawi luu puniki ten je pikobet sane iraga patut campahin, sepatutnyane iraga patut urati majeng pikobet puniki. Punapi sekadi punika? Kerana luu plastic puniki ten luu sane aluh lebur, luu plastik yadiastu sampun satus utawi limangatus warsa ten lebur ten sakadi luu don-donan sane lebur yening sampun kalih utawi papat minggu. Ida dane sareng sami, yening iraga ten urati ring palemahan ring mangkin pastika pacang prasida ngawetuang bancana ka pungkur wekas. Sane mangkin iraga patut urati ring jagate puniki sakadi ngutang luu ring genahnyane,ten nganggen tas plastik yening matumbasan ring pasar, ngaryaning program bank sampah miwah sane lianan. Sane pinih utama sane patut iraga margiang inggih puniki mamukpuk rasa sadar ring padewekan antuk urati lan ngejaga jagat bali mangda bersih lan asri. Yening iraga sampun madua rasa sadar punika pastika iraga nyidang nyelesaiang pikobet sampah puniki.

Inggih Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, yening cutetang titiang atur titiang iwawau sakadi asapuniki: luu plastik maka baya ageng sane patut uratiang. Pamargi sane prasida margiang inggih punika antuk mareresik sarahina, ngirangin nganggen plastik nenten ngutang luu sakita arep. pamargi puniki prasida kamargiang olih iraga sareng sami sane jenek ring jagat Bali. Boya ja wantah wong Bali kemanten, sakewanten sapa siar je sane jenek iriki ring jagat Bali madue sesana nguratiang indik keresikan jagat Baline. Inggih ida dane sareng sami sane wangiang titiang wantah kadi asapunika titiang prasida matur ring galahe sane becik sakadi mangkin, manawi wenten atur titiang sane nenten manut riang arsa, titiang munas geng rena sinampura. Maka wasananing aturs puputang titiang antuk parama santhi. Om Santhi Santhi Santhi Om

In Indonesian