What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Foto-Malajah Online Santukan Virus Covid-19-Ni Luh Putu Juliastini

Juli.jpg
0
Vote
Title
Foto-Malajah Online Santukan Virus Covid-19-Ni Luh Putu Juliastini
Year
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    085738237850
    Photo Credit
    Video Credit
    Wikithon competition
    Photo


    Add your comment
    BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

    Description


    In English

    In Balinese

    Sasukat kawentenan virus covid-19, Pamerintah ngamedalang awig awig sumangdane para krama ring sajebag jagat Indonesia ngalaksanayang sane kabaos WFH ring samian lembaga. Punika sami matetujon sumangdane virus covid-19 digelis ical lan nenten wenten krama malih sane terinfeksi. Ring Lembaga Pendidikan WFH inggih punika ngalaksanayang paplajahan KBM sane sapatutne kalaksanayang ring sekolah, nanging sane mangkin kalaksanayang nganggen sistem online utawi daring. Parikrama sakadi punika kocap nenten meweh kalaksanayang yening sampun madue HP, jaringan sane becik taler madue kuota internet.Nanging parikrama punika nenten ja dangan sakadi sane kaaptiang. Akeh pikobet ritatkala ngalaksanayang paplajahan KBM online utawi daring. Wenten sisya sane nenten madue HP, yadiastun ipun madue HP nanging jaringan nenten becik, wenten taler para sisya sane madue hp jaringan becik nanging nenten madue kuota internet. Sawireh pikobet pikobet punika ngawinang guru punika taler para sisya ngarasayang meweh pisan ritatkala pacang ngalaksanayang KBM online. Guru meweh ritatkala pacang ngicenin tugas, ngeshare link tugas, taler ngeshare materi paplajahan. Yadiastun wenten sisya sane prasida nyarengin paplajahan online nanging para sisya meweh pisan ngaresepang materi paplajahan sabe kasobyahang utawi kaicen. Yadiastun nganggen aplikasi sakadi aplikasi zoom, nanging santukan kawentenan jaringan sane nenten becik, sinah ritatkala guru nyobyahang materi wenten sisya sane nenten prasida mirengang napi sane kasobyahang, Taler wenten sisya sane medal saking proses KBM sane kantun kalaksanayang santukan jaringan internetnyane nenten becik, napi malih wenten sisya sane nenten naenin nyarengin paplajahan saking riin nyantos kawentenang ulangan akhir santukan sisya punika nenten madue HP dadosne nenten mrasidayang ngamolihang gatra saking para gurunnyane. Paplajahan daring utawi online puniki yening pineh pinehang nenten prasida efektif sakadi KBM ring sekolah. Tiang pinaka guru ngarasayang meweh ngajahin para sisya yening sakadi asapuniki. Nanging pinaka krama iraga patut nginutin pawarah saking pamerintah mangda virus covid-19 punika digelis ical. Dumogi Sami Rahayu.

    In Indonesian