UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Anak Istri Patut Celih Ngeresepang Gatra

From BASAbaliWiki
A9FC7F63-E4F7-4B30-80DE-B0002BAD0616.jpeg
Photo credit
IDN Times
Issue name
Year
Contributor
Ni Kadek Diah Wulandari
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Aab jagate makadi mangkin dangan pisan para janane ngerereh gatra utawi informasi ring media sosial sane masarana antuk internet ring ambaralaya. Puniki ngawinang akeh maosang gatra sajagat sampun wenten ring telapaking tangan , ketik kruna utawi lengkara sane patut karerehang ring layar durawani utawi smartphone nenten wenten akijapan manten sampun sinah, bilih-bilih koneksinyane sampun 4G. Napi malih para istri-istrine sane seneng ma-selfie-an janten sampun ramya media sosiale punika kangeranjingin. Yadiastunke wenten gatra sane kasurat ring media cetak, makadi : koran, majalah, tabloid, miwah sane lianan. Wenten taler ring media televisi, radio, miwah sane lianan. Sakewanten anak istri ring galahe mangkin seneng antuk sane mawasta praktis. Punika sane mawinan akeh para istri-istrine dangan antuk ngamolihang gatra, dangan antuk ngaresepang gatra. Indike puniki ngametuang pikobet, ri antukan sida ngametuang salah panampen, sane sida ngawinang sisu utawi marma. Napi malih anak istri ngutamayang rasa sane wenten ring raganipune, bilih-bilih ngutamayang panglokika. Yan ketah sakadi mangkine dangan antuk keni naya upaya. Yan ring masa kasmaran, nedeng kembang sekar anak istrine, napi malih nudut pikayunan anak lanang. Indike puniki kabaosang ring pupuh Dandang Gula sane wenten ring Geguritan Sampik Eng Tay, sane cutetang titiang kadi asapuniki Sangkaning takut ring bebawosan manis, mapan pangaku sujati tresna, bilih-bilih dangan antuk ngiringang anak istri punika, sane mabantang slake gebogan ipun asiu, punika sane doh kapanggihin, napi malih kenyeman, sakadi dangan antuk nyaupang, punika mawinan patut meneng, mangda nenten tuyuh ngucap, sane ngawinang brangti anak tiosan . Puniki madue suksma linuih pisan, ri antukan aab jagate makadi mangkin, gatra sane metu ring pababaosan, media sosial, internet, miwah sane lianan punika patut kaselehin sulurnyane manut ring daging pangweruhan miwah sadaging sastrane sane anut miwah patut karesepang.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )