UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Brangti

From BASAbaliWiki


bÉ\ÓÓi.
brangti
Root
-
Definitions
  • anger en
Translation in English
fury
Translation in Indonesian
marah
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
pedih
Andap
brangti
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
tyang brangti sareng adik tyang, mawinan adik tyang sampun ngusakin sepeda tyang
English
-
Indonesian
-
Balinese
-
English
-
Indonesian
-
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Indike puniki kabaosang ring pupuh Dandang Gula sane wenten ring Geguritan Sampik Eng Tay, sane cutetang titiang kadi asapuniki “Sangkaning takut ring bebawosan manis, mapan pangaku sujati tresna, bilih-bilih dangan antuk ngiringang anak istri punika, sane mabantang slake gebogan ipun asiu, punika sane doh kapanggihin, napi malih kenyeman, sakadi dangan antuk nyaupang, punika mawinan patut meneng, mangda nenten tuyuh ngucap, sane ngawinang brangti anak tiosan”.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Anak Istri Patut Celih Ngeresepang Gatra
Balinese
Sane mangkin ngiring iraga pinehang sareng sareng, panteske iraga brangti antuk bebawos titiang kadi asapunika?
English
-
Indonesian
-
Government BALI BOYA JA GRYA LUU
Balinese
Sepatutne pabinayan punika nenten dadi alasan i raga setate brangti.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Capability of the A3 Trilogy (Asah, Asih, Asuh) in responding to diversity in Indonesia.
Balinese
Mara monto pesadune I Cupak bapane suba brangti teken I Grantang.
English
-
Indonesian
Kemudian di sanalah I Grantang bergelantingan pada tali agar bisa naik.
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Kai lakar ngiring Ida ka Puri. ” I Benaru lantas ngelur brangti laut ngamuk.
English
-
Indonesian
Paras tampan, prilaku buruk, dan tidak suka melakukan pekerjaan, apakah mau sepadan paras dan prilakumu?
Folktale Cupak Ajak Gerantang
Balinese
Teked jumahne I Kesuna ngomong pati kacuh apanga memene brangti tur nigtig dewekne.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Dedoyan Nglebihin Tutur Boya Bekel Palekadan
Balinese
Dewa Indra brangti ngaksi matan aine caplok wanara petak.
English
Lord Indra was very angry to see the sun eat the white monkey.
Indonesian
Dewa Indra sangat marah melihat matahari di makan kera putih.
Folktale Embas Sang Anoman
Balinese
Kala pangangon geringe brangti teken parilaksanan Manusa Baline ane murug tata titi sinah rerencange lakar kapituduh ngura wit gering.
English
-
Indonesian
-
Covid Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Prajani brangti I Macan ningehang pasautne I Gajah. “Ih, Gajah, bas kaliwat nista iba dadi baburon.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Papaka lan Wenari
Balinese
Ida Anake Agung brangti raris maid Ni Layonsari.
English
-
Indonesian
-
Folktale Jayaprana dan Layonsari
Balinese
Makasami toyane ulung tan pasisa. “Nas bedag cai kedis sikep, buin cepok cai bani nyander tekore, kal matiang!” Prabu Suradarma kalintang brangti.
English
-
Indonesian
Tetapi ketika raja hendak meneguk air itu, burung elang itu kembali menyambar tangan raja.
Folktale Kedis Sikep Nylametang Prabu Suradarma
Balinese
Sang wiku brangti raris mastu.” “Napi pastu Ida Sang Wiku?” pitaken Sang Prabu sane ngancan percaya tekening caritane I Lelipi Tua.
English
-
Indonesian
Putra yang sangat dicintainya itu wafat seketika.
Folktale Lelipi Ngandong Godogan
Balinese
Brangti para wiku sami santukan rumasa kabogbogin olih Arya Samba okan Ida Sang Prabu Kresna sane maha wicaksana.
English
-
Indonesian
Betapa marahnya sang pendeta karena dihina dan ditipu oleh Sang Samba seorang putra Prabu Kresna yang bijaksana.
Literature Laksana Para Yowana miwah Rusaknyane Negara: Nlatarang Tetuek Utama Mosala Parwa
Balinese
Kumbakarna maosang indik laksana kaon Rahwana saking nguni makadi: nenten kayun ngamargiang piteket-piteket becik; wantah kayun sane kaon nyusup ring ati; nenten naenin ngega anak lingsir; nenten bakti tekening anak sane patut kabaktinin; rasanyapa kadi aku miwah loba nyusup ring angga; gelis brangti tur seneng mapisuna; taler rasa sayang, satya miwah laksana becik sampun suwe ical.Kumbakarna ngrasayang yudane puniki sampun ngrusak negara santukan akeh ngamademang anak tan padosa, akeh wadua miwah patih sane padem.
English
-
Indonesian
-
Literature Melanin Negara sakadi Pamargin Kumbakarna
Balinese
Kala pangangon geringe brangti teken parilaksanan Manusa Baline ane murug tata titi sinah rerencange lakar kapituduh ngura wit gering.
English
-
Indonesian
Salah satunya mitos terkait dengan Betara Katon (Anak Agung Oka Geg).
Literature Sekala Niskalaning Pamunah Korona
Balinese
Indikè puniki sering nibèn para jananè anè ngawinang manah brangti taler sebet, santukan akun dimanfaatkan kaanggèn sanè boya-boya olih jadma usil.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Mamilah lan Mamilih Informasi
Balinese
Yadiastun kadi punika, ipun makasami nenten ja marasa brangti yadiastun keni lempagan papah biu.
English
Generally, these men will be dressed in traditional clothes but bare-chested, then they will hit each other on the back with papah biu (banana stem) as a weapon.
Indonesian
Umumnya para pria ini akan berpakaian adat namun bertelanjang dada, kemudian satu sama lain akan memukul punggung dengan papah biu (pelepah pisang) sebagai senjatanya.
VisualArt Matigtig Papah Biu
Balinese
Ditu lantas Nang Bangsing brangti tekén I Belog tur ngrengkeng, “Tendas bedag I Belog, belog-beloga deweke, kalud pipise telah anggon namiu, ludin jumahan meten bek misi tai.
English
-
Indonesian
-
Folktale Nang Bangsing Teken I Belog
Balinese
Ida brangti, makecos ngalih Sang Nandaka.
English
-
Indonesian
-
Folktale Prabu Singa lan Sang Nandaka Kapisuna
Balinese
Sasuratan puniki raris micutetang inggihan budaya kapurusa manados silih sinunggil pangawit kawentenan biota ring paroban tur ngawinang pikobet psikologis luir ipun marupa rasa ajerih, rumasa nista ring padewekan,rasa tanpaaji,lan rasa katindih risajeroning kayun , raris ngametuang parilaksana brangti ring ipianak.
English
This study concludes that patriarchal cultural became one of the causes of violence and psychological impacts that experienced by the three cases were feelings of fear, negative thoughts about themselves, feelings of worthlessness, feelings of depression, and release their anger to the child.
Indonesian
Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi.
Scholars Room Psychological Impacts of Domestic Violence against Women in Patriarchal Culture in Bali
Balinese
Ditu lantas I Raksasa Baka brangti, tur sahasa nyagur tundun Sang Bimane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Sang Bima Dados Caru
Balinese
Sasubanne keto ngomong Sang Muun brangti, “Nah, saja kai kalah, dening gedenan tain ibane.
English
-
Indonesian
Di sana Sang Lanjana bertanya, “Ih, ini kamu darimana?
Folktale Sang Lanjana
Balinese
Brangti manah titiang yening wenten anak maosang sakadi asapunika.
English
-
Indonesian
-
Covid Sebet Metimpal Aget!
Balinese
Naga Besukih kalintang brangti. “He, Naga Besukih, icang mai ngidih tulung tekening cai.
English
-
Indonesian
-
Folktale Selat Bali
Balinese
Pengasingan puniki prasida ngawinang para kramane brangti santukan prasida ngrusak parilaksana budaya sane nenten prasida kapalasang saking kauripan parajanane.
English
This coercion can create outrage by harming cultural practices that are integral to people's lives.
Indonesian
Pemimpin yang bijak itu bukan sekadar pandai bicara, tapi mampu mempertahankan kekayaan budaya tanah air, bukan menghancurkannya demi ambisi pribadi yang narsis.
Government Ngukuhang Keanekaragaman miwah Ngawangun Masarakat sane Toleran lan Beradab
Balinese
Baladewa miwah para watek ksatria Yadune brangti, rumasa kauluk-uluk olih Arjuna.
English
The angel suggested that Arjuna go to the country of Mayura.
Indonesian
Arjuna membawa lari Subhadra.
Lontar Subhadra Wiwaha
Balinese
Parilaksana punika ngawinan anake brangti ulian ipun nyalanan demen pedidi.
English
-
Indonesian
-
Intercultural The Beauty of Harmony and Tolerance Between Religions
Balinese
Da pesan nyemak gae keto, brangti bisa ngemasin mabui.
English
-
Indonesian
Jangan seperti itu, emosi menyebabkan masuk bui.
Folktale Tuma Teken Titih