UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

The Beauty of Harmony and Tolerance Between Religions

From BASAbaliWiki
Title (Indonesian)
Indahnya Kerukunan dan Toleransi Antarumat Beragama
Title (Balines)
Beciknyane Kerukunan Miwah Toleransi Ring Sajeroning Umat Meagama
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ni Putu Milan Adelia Mawarni
Institution / School / Organization
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Ring Jagat Indonesia akeh madue parindikan meagama, budaya, lan adat istiadat sane malianan ring sajeroning wewidangan, rikawentenan nyane kepercayaan ring sajeroning meagama sane ngawentenang saling sayang menyayangin sane kasungkeman ring sajeroning parikrama ring adat soang soang. Rasa saling sungkemin parikrama ring Indonesia nenten ring Indonesia manten sane uning taler ring jagat dura negara taler uning. Sakewanten ring sajeroning perubahan aab jagat sekadi sane mangkin rasa saling menyayangin meweh kapanggihan sekadi mangkin. Buktin nyane ring pakraman wenten sane nyelapang ngubah montor nyane dados kaanggen knalpot broong punika ngawinan suaran knalpot ipunne ngugul anake rikala mabakti. Parilaksana punika ngawinan anake brangti ulian ipun nyalanan demen pedidi. Napike laksanan anake punika patut anggen tetuladan? Kasinahan nyane nenten patut katulad krana riantukan melanggar parilaksana lan sane ngugul ring sajeroning ngemargiang swaginan krama. Yin telektekan parilaksanan ipun patut kamargiang rasa olas asih. Rasa olas asih punika marupa rasa sayang menyayangin, nenten pacang ngulurin kesenengan ragannyane pedidi, nenten pacang nyacad anake nyumkemin anake sane meagama tiosan, nenten dados ngawi ngawi alasan. Napi malih ring wewidangan jagat Indonesia akeh agamane, nike sane banget merluang rasa sayang menyayangin mangda prasida ngamolihan kerukunan ring jagat Indonesia. Ring wewidangan jagat sane madue akeh agamane, patut nyane iraga ngardinin mangda prasida adung ring sajeroning meagama. Adunge meagama indike punika saling sayang menyayangin, medasar antuk pikayunan sane tulus, risejeroning ngerincikan ring kawentenan pade meagama semaliha keadungan iraga puniki ring jagat Indonesia. Adung iraga meagama kabuktiang antuk rasa olas asih, nenten dados memaksa anake pacang nyungkemin agama sane kesenengin, nganutin bakti ipunne risajeroning meagame soang soang, mangda prasida adung aturan agamane ring aturan pemerintah, saling tulungan nenten pacang nganggehang ring kawentenannyane soang soang. Sane kaangen conto risajeroning meagama soang soang indik punika sekadi ring hindu ngemargiang penyepian agama sane tiosan nenten ngugul rikala ngemargiang penyepian. Sekadi Islam anak Hindu nenten pacang ngugul rikala Islam ngemargiang sholat. Wenten punika pamargi sane anggen ngepialangin wicara nenten becik sekadi ring agama Hindu ngawentenan sane ngicenin paridabdab sane patut sekadi pecalang. Punika sane anggen pamargi iraga saling sayang menyayangin umat meagama. Maka sami sampun madue prajuru sane pacang midabdab agamane soang soang. Mangda prasida adung risajeroning iraga magenah ring wewidangan agamane sane siosan. Mangda pateh ngemargiang pidabdab sane patut. Nika sane ngawinan kapatutan sane pada ngamong agama soang soang ngicenin pemargi sane adung.

  In Indonesian

  Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Ring Jagat Indonesia akeh madue parindikan meagama, budaya, lan adat istiadat sane malianan ring sajeroning wewidangan, rikawentenan nyane kepercayaan ring sajeroning meagama sane ngawentenang saling sayang menyayangin sane kasungkeman ring sajeroning parikrama ring adat soang – soang. Sakewanten ring sajeroning perubahan aab jagat sekadi sane mangkin rasa saling menyayangin meweh kapanggihan sekadi mangkin. Ring wewidangan jagat sane madue akeh agamane, patut nyane iraga ngardinin mangda prasida adung ring sajeroning meagama. Adunge meagama indike punika saling sayang menyayangin, medasar antuk pikayunan sane tulus, risejeroning ngerincikan ring kawentenan pade meagama semaliha keadungan iraga puniki ring jagat Indonesia. Adung iraga meagama kabuktiang antuk rasa olas asih, nenten dados memaksa anake pacang nyungkemin agama sane kesenengin, nganutin bakti ipunne risajeroning meagame soang – soang. Sane kaangen conto risajeroning meagama soang – soang indik punika sekadi ring hindu ngemargiang penyepian agama sane tiosan nenten ngugul rikala ngemargiang penyepian. Nika sane ngawinan kapatutan sane pada ngamong agama soang – soang ngicenin pemargi sane adung." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.