How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Olas

olas

  • to request help or assistance en
Andap
olas
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Olas papa.
"Pity bad thing"; refers to a situation in which someone takes pity on another and offers to help him; and then, placed in a position of trust, the first person takes advantage of his position and does something very bad to the one whom he is helping, who ends up worse than he was before.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Ngelaksanayang parilaksana olas asih, sagilik saguluk, salunglung sabayantaka, yadiastun mabinayan suku, adat, budaya muah agama.

In English:   This is a very important undertaking.

In Indonesian:   Hal tersebut berupa usaha yang sangat penting.

In Balinese:   Disubane Balian Sandi teked jumah lantas ia ka sanggah negak di tongos ibi puane, lantas ia ngomong teken pianakne.

“Cening, kenken kakeneh baan cening unduk ento.” “Bapa, tiang suba nawang bapa mapi-mapi ngorahang sing nawang, nanging liat bapane nyiriang bapa nawang artin entale ento, tiang ngidih olas teken bapa, apa isin entale ento?” “Cening Tantra, ane munggah di entale ento mantra mauttama pesan tur tusing ada anak nawang di jagate.

In English:   After Balian Sandi arrived home, he went to the family temple to sit in the usual place like yesterday, then he said to his son. "My son, have you thought about it?" "Father, I already know that you are pretending to say you don't know, but your gaze indicates that you know about the meaning of the lontar library, I beg your father, what is the content of the lontar library?" “My son Tantra, what is written in the papyrus is a very secret spell and no one in this world knows.

In Indonesian:   Setelah Balian Sandi sampai di rumah kemudian ia ke pura keluarga duduk di tempat biasa seperti kemarin-kemarin, kemudian ia berkata kepada anaknya. “Anakku, Apakah kamu sudah kepikiran tentang hal itu.” “Ayah, saya sudah tahu ayah berpura-pura mengatakan tidak tahu, namun pandangan ayah menandakan ayah tahu tentang arti pustaka lontar itu, saya memohon kebada ayah, apa isi pustaka lontar itu?”

“Anakku Tantra, yang tersurat dalam pustaka lontar itu adalah mantra yang sangat rahasia dan tidak ada yang tahu di dunia ini.

In Balinese:   Ngraos Pan Sari, “Nah Cai Belog, sawireh sanggahe suba tuduhan, keneh bapane bakal ngaraabin sanggahe baan eduk, buin mani bapa ngidih olas teken Cai bakal ajak bapa ngalih eduk ka alase,” keto abetne Pan Sari.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Antuk baktin Sang Bima ngawinang Dewa Ruci olas.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keberagaman agama punika ngranayang iraga patut nincapang rasa persatuan, kekeluargaan, rasa olas asih, lan rasa saling menghormati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kewala ngidih olas kola teken adi, tegul kola dini adi! ” Bincuh I Grantang ngalih tali anggona negul I Cupak.

In English:  

In Indonesian:   Aku akan mengantar beliau ke istan".

In Balinese:   Wenten pisaga sane olas ngicen ipun ngadasin sampi.

In English:  

In Indonesian:   Tetap mekar dengan bersih dan wangi.

In Balinese:   Keberagaman agama punika ngranayang iraga patut nincapang rasa persatuan, rasa olas asih, lan rasa saling menghormati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyaga kerukunan ma-agama dados kalaksanayang antuk parisolah tresnasih sareng anak siosan, toleransi, miwah mapitulung olas asih majeng ring anak siosan.

In English:   Asuh means fostering or nurturing each other.

In Indonesian:   Asuh artinya saling membina atau mengasuh.

In Balinese:   Iba ngidih olas tekan wake, jani disubane cai katulungin, prajani iba nagih ngamah wake.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Di subanne ida eling, patiptipa kone ida aturina bubuh, lantas ida ngandika, “Eh, Jero, Jero olas tani olase Jerone ngidupang tiang, sukayan tiang mati teken idup, kene nemu sengsara.” Mara keto pangandikan idane, lantas Ida Raden Mantri makakalih matur, nguningayang indik idane uling pangawit nganti kayang jani.

In English:  

In Indonesian:   Di sana Raden Mantri menyatakan maksudnya hendak membeli seorang wanita kurus yang di atas kepalanya terdapat tahi ayam sebesar kukusan.

In Balinese:   Prade ada anak kuma tresna, suka olas teken cening, ento eda pesan engsapanga.

In English:  

In Indonesian:   Jika ada orang yang menyayangi, belas kasihan kepadamu, jangan pernah kamu melupakan itu.

In Balinese:   Dumadak sida baan wake nulungin!” I Kurmawa masaut banban. “Kene suba lacur tiange buka Widhine tusing olas teken tiang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Liu anake olas lan sayang teken ia.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia ngidih olas apang tusing matianga. “Kai ngidih olas teken iba.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Rumasa meweh pisan manggihin krama sane olas asih ngicenin wantuan, mawinan sami keni panglalah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Kapitui idepe olas

In English:  

In Indonesian:   Ngengsap tuuhe kadehdeh tua

In Balinese:   Pemerintah taler akeh nulungin sameton Ukraina sareng olas asih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyen taen ningeh narasi cara kene yen meken pemilu? “eda pesan milih I Kene, eda milih I Keto, ia anak agama A, ia anak maagama B, ia anak tusing asli dini.” Yen nyama nepukin ada calon pemimpin ane nganggo cara kene dugase kampanye, ngidih olas eda suba baange kesempatan lakar nyalon dadi pemimpin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nincapang minakadi olas asih ring sesamen mangda sida nyujur kasukertan lan rahayu ring kaluarga manawi ring kramane.Nanging sampunang panglimbake punika kanggen pikobet, sakemaon ring para istri mangda kanggen genah malajah, nincapang kaweruhan, nincapang baos lan parisolah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saling olas asih ring krama, prasida nincapang rasa pasemetonan riantukan iraga pastika nunas wantuan ring semeton tiosan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Olas asih pinaka rasa sane becik malarapan antuk olas asih prasida ngawetuang rasa rumaket masemetonan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saling olas asih ring krama, prasida nincapang rasa pasemetonan riantukan iraga pastika nunas wantuan ring semeton tiosan. 6.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keberagaman agama punika ngranayang iraga patut nincapang rasa persatuan, kekeluargaan, rasa olas asih, lan rasa saling menghormati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keberagaman agama punika ngranayang iraga patut nincapang rasa persatuan, kekeluargaan, rasa olas asih, lan rasa saling menghormati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   SUMUR SINABA (lekad redite umanis, soma pon, anggara kliwon, buda umanis, sukra wage): demen nulungin anak, budine alus tur olas, ia demen makidihang tur mapunia.

In English:   LEBU KATIUP ANGIN (lahir hari minggu kliwon, selasa wage, kamis paing dan sabtu pon): perasaannya sering gelisah, mudah terprovokasi, hidupnya kekurangan, tidak bisa berlama-lama duduk atau diam

In Indonesian:   SUMUR SINABA (lahir minggu umanis, senin pon, selasa kliwon, rabu umanis, jumat wage): senang membantu orang, perilakunya lemah lembut dan perhatian, ia senang memberi dan berderma.

In Balinese:   Ida Sesuhunan sweca teken panjak ane sadarana, polos, jujur, lan olas asih paturu nyama.”

In English:  

In Indonesian:   Besok kita semai, kemudian kita tanam di kebun.

In Balinese:   Tesis titiange nenten ja prasida puput, yening nenten sangkaning olas asing, pitulung, lan dukungan reraman titiang, kaluwarga titiang, supervisor titiang, lan orang-orang istimewa tiosan sane nenten prasida baosang driki.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ia ngidih olas nyilih tanduk tekening I Cicing.

In English:  

In Indonesian:   Tanduk itu bertengger indah di kepala kambing.

In Balinese:   Sapunapi teges miwah dampak uling pelecehan seksual, teges pelecehan ento inggih punika parilaksana sane mapaikelan teken hubungan seks sane tusing kaaptiang ring Bali ,liu gati berita indik pelecehan seksual lan modus uling anak sane enu cenik lan truni-truni minab rerama pedidi utawi nyame sane sing ngelah rasa olas asih tekening pianak pedidi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Tiang nunas yadiastun tulisan tiange niki bebelogan, ngidih olas apang nyak bacana ajak pejabate.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Yin telektekan parilaksanan ipun patut kamargiang rasa olas asih.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Ada brahmana mara marabian, kabenangan jani brahmana istri ngidamang madun nyawan, lantas ngidih olas teken ane lanang, “Beli, beli bagus, niki tiang ngidam, tiang dot pesan teken madun nyawan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keberagaman agama punika ngranayang iraga patut nincapang rasa persatuan, kekeluargaan, olas asih, lan saling menghormati

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Keberagaman agama punika ngranayang iraga patut nincapang rasa persatuan, kekeluargaan, rasa olas asih, lan rasa saling menghormati.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Iraga patut olas asih nenten minayang kawentenan jadma riantukan manusa pinaka makhluk sosial sane pastika nunas wantuan ring semeton sane tiosan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saling olas asih ring krama, prasida nincapang rasa pasemetonan riantukan iraga pastika nunas wantuan ring semeton tiosan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Olas asih pinaka rasa sane becik malarapan antuk olas asih prasida ngawetuang rasa rumaket masemetonan.

In English:  

In Indonesian: