UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Luh Luwih ring Panglimbak Jagat

From BASAbaliWiki

Description


English

Balinese

Om Swastyastu Pangaksama kahaturang majeng ring Hyang Parama Kawi taler ring para wagmi makasami. Luh Luwih ring Panglimbak Jagat

Ring panglimbak jagate sane mangkin. Ring kawentenan teknologi sane sayan nincap tur nenten prasida katambakin. Utamannyane ring para istri-istri sane keni panglimbak aab jagate punika. Yening kabaosang, para istri-istrine mangkin pada jumujug saking wawu matangi sampun ngraksa HP. Swagina lan swadharmane manados sang istri sayan sayan kaicalang tur rered, napi malih manados jadma bali sane maagama hindu. Yening kabaosang, panglimbak teknologine mabuat pisan. Santukan sida ngametuang rasa dangan ring pakaryan iraga. Saking griya,jero,puri utawi umah sampun mrasidayang anggen magenepan. Sane piragi lan sane naaenang polih panggih titiang. Ring para istri akehan nemu sangkala utawi kabhyaparan sangkaning informasi punika. Contoipun: keni uluk-uluk, penipuan, parikosaan,marebat ring sosmed, kasepekang lan setiosnyane. Pastika wenten becik tur kaon sangkaning informasi punika. Santukan teknologi informasi punika ngawinang karma istrine nenten rungu lan urati tekening palemahan utawi lingkungan sekitar. Akehan sibuk tekening HP utawi medsos punika sane ngawinang elah tur aluh nanging ulah aluh ring pakaryan. Mangda nenten istri-istri ring Bali kasengguh luh luhu. Nanging mangda sida kacap manados luh sane luwih, ulian jemet tur anteng magarapan. Nanging resepang malih, majeng ring para istri-istri mangdane ngruruh pikenoh kasuksman manados sang istri. Nincapang minakadi olas asih ring sesamen mangda sida nyujur kasukertan lan rahayu ring kaluarga manawi ring kramane.Nanging sampunang panglimbake punika kanggen pikobet, sakemaon ring para istri mangda kanggen genah malajah, nincapang kaweruhan, nincapang baos lan parisolah. Mangda anut solah ring sosmed taler ring kahuripane puniki. Mangda sida ngametuang anak luh sane sida nambakin kakaonan informasi.

Om Santih, santih,santih om

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )