Literature Kapurwan Parinama Desa Kapal

From BASAbaliWiki
Aci Tabuh Rah Panganggon.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
perfectstudiopotret
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • wit parinama desa
Reference
Related Places
Desa Kapal
Event
Related scholarly work
Reference


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description

https://www.youtube.com/watch?v=JaRhSbpqKko


In English

In Balinese

KAPURWAN PARINAMA DESA KAPAL RING KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG

Desa Kapal inggih punika silih tunggil genah sane marupa desa adat miwah kelurahan, sane wenten ring Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Desa Kapal ngranjing ring desa argowisata Kabupaten Badung, taler madue tetamian marupa cagar budaya inggih punika Pura Kahyangan Jagat Purusadha miwah Pura Kahyangan Jagat Dhalem Bangun Sakti. Tios ring punika, Desa Kapal madue tradisi Siat Tipat Bantal utawi Aci Tabuh Rah Pangangon sane sampun kaloktah ngantos ka dura negara, sane kalaksanayang nyabran warsa ring Purnama Sasih Kapat. Tradisine puniki sampun kadadosang sasolahan marupa igel-igelan, inggih punika igelan Rejang Aci Rah Pangangon, Pendet Tipat Bantal, Baris Magpag Y h miwah Legong Manik Galih. Kawentenan kauripan krama Desa Kapal akeh pisan, nenten ja wenten krama wed kemanten. Kawentenan Desa Kapal taler nenten ja ring galahe sane mangkin kemanten, sakewanten sampun wenten ring galah duke riin. Kawentenane puniki ngawinang wastan desa utawi genah punika mauwah. Riantukan kapurwan miwah katattwan utawi pangapti sane wenten ring sapanjang pamargin Desa Kapal puniki. Indik parinama Desa Kapal ngawit saking carita Kentele Jagat Gelgel. Indike puniki ring genah Desa Kapale mangkin kari marupa sagara jimbar sane durung dados genah, miwah durung matunggalan sareng Pulo Jawi. Sane ngawinang asapunika wantah awu saking Ida Bhatari Manik Galih san kalarung ring tengahing sagarane olih KI Arya Demang Copong nganggen jung sane mawasta Jong Biru saking Jagat Purusadha. Kasuen-suen genahe puniki kentel dados genah saking awu Ida Bhatari Manik Galih. Raris kelem jung saking KI Arya Demang Copong, ngawinang genahe punika mawasta Desa Jong Karem lan kalinggihang parahyangan Jagat Gelgel. Indike puniki kawedar ring Pustaka Lontar Purana Dewa Bangsul Pura Kahyangan Jagat Purusadha. Parinama ri sajroning Widya Suksma wastan Desa Jong Karem puniki mapaiketan ri sajroning kapurwan genah saking purana sane wenten. Raris parinama Desa Jong Karem mauwah malih, indike puniki wenten ring Pustaka Lontar Kundalini Tattwa lembar 13.b tigang welas puniki dagingnyane : ..., hana ta paksi maliwis ngarania, wit sangkyeng pradesa Kanangdyah, mambur satiba para, samantara dhateng ing pradesa Sama Tengah, nga, Mengwi, ri enjingnia, manih mambur, tiba pwa hoyeng nista mandhalaning kahyangan Dhalem Bangun Sakti ing pradesa Jong Karem, pan hlarnia kaempal, duking mangkana ginentosaken haran Desa Jong Karem ika, inaranan Kaempal, ri kaswenia, kaloktah kadinatah Pradesa Kapal, mangkana tattwania nguni. ... . Artosnyane : ...Kasinahannyane wenten paksi belibis wastanyane, witnyane saking Desa Kunangdyah, miber nenten w nten tetujon, raris neked paksi belibise puniki ring Desa Sama Tengah mangkin desane puniki mawasta Desa Mengwi , raris benjangnyane paksine niki mawali miber miwah tedun ring Jaba Pura Dhalem Bangun Sakti ring Desa Jong Karem, riantukan paksa utawi kampidnyane kakanin kadi lung, raris ngawit saking i rika D sa Jong Karem puniki magentos dados Desa Kaempal, raris salanturnyane magentos malih dados Desa Kapal. Asapuniki carita sane wenten ring galah duke riin... . Magentos wastan Desa Jong Karem manados Desa Kaempal manut saking Pustaka Lontar Kundalini Tattwa, puniki ring warsa Isaka 1311 siu tigangatus solas utawi warsa 1389 siu tigangatus ulung dasa sia Masehi. Indik magentos malih wastan Desa Kaempal manados Desa Kapal wenten ring Pustaka Lontar Babad Manik Keling puniki dagingnyane : ...,wonging Kalingga ika dahat honeng myara Kapal, duking mangkana ikang swanagareng Jong Karem teki, inaranan Kapal, ... . Artosnyane : ...Para jana Kalinggane seneng pisan mretenin kuda utawi jaran, ngawit saking i rika Desa Jong Karem mauwah dados Desa Kaphal Kaphal punika masuksma kuda utawi jaran ... . Pustaka Lontar Kundalini Tattwa miwah Pustaka Lontar Babad Manik Keling pateh-pateh ngawedarang indik mauwah Desa Jong Karem dados Desa Kapal, yadiastun punika tios pamargin kapurwane punika, sakewanten pateh-pateh ring Abad 14 pat welas Masehi. Indike puniki raris sane kawedar ring Pustaka Lontar Kundalini Tattwa miwah Pustaka Lontar Babad Manik Keling. Parinama ri sajroning Widya Suksma wastan Desa Jong Karem dados Desa Kaempal, pamuputnyane raris kagentosin dados Desa Kapal puniki mapaiketan ri sajroning kapurwan genah saking purana sane wenten miwah katattwan lan pangaptin sane wenten ri sajroning pustaka punika. Saseleh indik mauwah ri sajroning parinama Desa Kapal, patut ketelebin malih, riantukan Desa Kapal puniki akeh madue tetamian marupa pustaka lontar, prasasti, parahyangan, miwah sane tiosan. Pikolih saking nyelehin indik pamargi parinama Desa Kapal puniki, sida ngendag pikayunan para jana Baline utamanyane para Jana Desa Kapal, riantukan sapanjang galahe Desa Kapal madue kapurwan sane adi luhung, sane patut katincapang ring galah riwekasan.

In Indonesian