Keeping Ducks, Keeping Life

Ngubuh bebek.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Issue name
Year
ISBN
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Gunakaya


  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Gering agung Covid-19 ngawetuang panglahlah ageng ring kawentenan pariwisata Bali. Sasukate wenten gering agung puniki turis turis nenten wenten sane mawisata ka Bali. Niki ngawinang akeh genah wisata katutup tur akeh buruh sane keni PHK. Kawentenan sakadi asapuniki sayuakti ngawinang ekonomi ring Bali sayan macet sawireh pariwisata punika pinaka sektor ekonomi utama ring Bali. Duaning sakadi asapunika iraga dados krama Bali nenten mresidayang tuah ngandelang pariwisata kemanten. Ring aab jagate sakadi mangkin iraga patut sareng sareng ngutsahayang mangda ekonomi ring Bali prasida tetep mamargi. Silih tunggilnyane malarapan antuk mawali ka alam duaning iraga ring Bali madue palemahan sane subur. Lianan ring mamula, silih tunggil utsaha sane prasida kalaksanayang anggen nincapang ekonomi ring Bali inggih punika maubuh ubuhan minakadi ngubuh bebek. Sami sampun uning, bebek akeh madue kawigunan utaminyane ring Bali. Lianan dados kaolah anggen ajeng ajengan, bebek miwah taluh bebek akeh kaperluang ring sajeroning upacara upacara krama Hindune ring Bali. Punika ngawinang utsaha ngubuh bebek ring skala rumah tangga puniki madue peluang sane becik turmaning utsaha puniki nenten akeh nganggen modal. Utsaha ngubuh bebek puniki taler madue perputaran modal sane gelis, duaning bebek sampun dados kaadol ngawit saking matuuh asasih ngantos telung sasih. Utsaha ngubuh bebek puniki dados kamargiang olih para yowanane ring Bali mangda wenten gegaen ritatkala masa pandemi. Napi malih para yowanane akeh madue media sosial sane dados kaanggen piranti ngawantu ritatkala ngadol bebek sane sampun kaubuh. Nasib perekonomian Bali sane mangkin wenten ring tangan para yowanane sane pinaka panerus kauripan. Ngiring sareng sareng ngutang kimud mangda ekonomi ring Bali prasida idup tur katincapang malih ring masa pandemi sakadi mangkin.

  In Indonesian