Literature Rasanya semakin merendahkan nilai-nilai penting di Bali

From BASAbaliWiki
20230509T055043965Z240218.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMAS K Santo Yoseph Denpasar
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Tiang mamaca makudang kudang gatra ane maedar, mapan jani liu torise mabuat onar di Bali. Nyumunin uling ngaba motor ugal-ugalan, matingkah tusing bakti di tongos tongose suci, mafoto ngangge baju tusing patut di tongose suci buine tusing nganggon baju ditongose suci, mih liu pesan tingkah torise ento. Saja mulan Baline ene maurip sangkaning pariwisatane, sakewala tusing dadi sekitan kitan matingkah di Bali. Mapan dadi tamiu ane teka ka umah iragane patutne ragane bisa ngajiang iraga, apa buina iraga pinaka warga asli Bali tusing dadi nepinin parilaksana turis duranegarane ane tusing ngajiang iraga ulian takut tusing lakaran ada turis buin teka ka Bali. Bali kaloktah sangkaning jagatne lan budayane. Yening iraga ngebanggiang para turise matingkah di bali, ento sane mawinan nilai budaya lan kesakralan di Bali sayan luntur tur ilang, apa ane dadi iraga adep tur iraga banggaang uling Bali?, Yening makejang ento ilang, pariwisatane di Bali pastika pacang sayan nguredang. Pamerintah apang ketat ngaryanin awig-awig lan nyalanang awig-awige ento, warga lokal apang masih nyarengin negepin, prasida nyambatang yening nyingakin turis asing tatkala sedek nglanggar peraturan uger-uger ane suba ada, iraga tusing sandang kalah apa buin takut tekening turis ane sedek malancaran ngalimur ka Bali.

  In Indonesian