Mih

From BASAbaliWiki
Root
-
Definitions
No definitions available in this language.
Translation in English
wow
Translation in Indonesian
wah
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
-
Andap
Mih
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
Sabilang rainan, makejang nyaman-nyaman tiange sareng mabakti mrika. Mih, Beli, kari maduwe babad sareng lelintihan punika?
English
Every temple ceremony, all of my family prays there. Wow, do you still have the Babad (ancient chronicle of family origin)?
Indonesian
Setiap hari raya, semua saudara-saudara saya sembahyang bersama-sama ke sana. Wah, Kakak, masih memiliki sejarah dan uraian ceritanya itu?
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Mih… Angob pisan titiang ring panglimbak punika, duaning ring aab jagat sane sampun modern puniki, Bali prasida ngaryanin wewidangan sane becik pisan.
English
-
Indonesian
-
Literature Teknologi sebagai Teman Zaman Modern
Balinese
Yen suba kene, biasane tiang langsung merasa "Mih, awake demen san ajak gendingan luar negri, nganteg ane paek sing tolihe." Engken je asane nah?
English
-
Indonesian
-
Literature Bernyanyi Bali
Balinese
B: Mih, tonden taen kene “KAMEHAME” cai…
English
B: Gee, you've never been struck by “KAMEHAME” …
Indonesian
B: Wah, belum pernah dikenai“KAMEHAME” kau…
Comics Body Part
Balinese
Mih dewa ratu agung!
English
-
Indonesian
Paruhnya yang panjang pasti akan dapat mengeluarkan tulang dari kerongkonganmu,” kata Lembu.
Folktale Cicing Alas Ngalih Balian
Balinese
Kedis Cerukcuk ane matinggah di carang kayune nakonin, “Mih, icang medalem anak buka cai kasengsaran buka keto.
English
-
Indonesian
Burung kolibri yang bertengger di ranting pohon itu mencoba bertanya, “Kasihan kau Serigala!
Folktale Cicing Alas Ngalih Balian
Balinese
Mih dewa ratu agung, jaen sajan kinyukan anake ento ngelekang nasine.
English
-
Indonesian
Saat itulah dia melihat manusia lagi makan dengan lahapnya.
Folktale Cicing Gudig
Balinese
Mih, becat sajan I Geruda Sakti ngeberang ragane.
English
-
Indonesian
-
Folktale Cupak Pahlawan Gobangwesi
Balinese
Ia ane demen magending ngmilunin ngrameang petenge ento. “Kring, kring, kring, kring….” Mih dewa ratu agung, jangih pesan munyinne I Jangkrik.
English
-
Indonesian
-
Folktale Gending Nunas Ujan
Balinese
Mih, dados wenten bule-bule niki sane usak-usak rauh ka Bali jani.
English
Why do these reckless foreign nationals come to Bali?
Indonesian
Duh, kenapa WNA yang rusak-rusak datang ke Bali Sekarang.
Literature Bagaimana Mencegah WNA Mengendarai Motor/Mobil sewa secara sembarangan di Bali
Balinese
I Belog lantas makeneh-keneh, “Mih, kimud mirib ia tongosin medaar, melahne kalahin malu pesu.” I Belog lantas pesu tur jelanane ubetanga.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Belog Nganten Ajak Bangke
Balinese
I Kancil klecat klecet maimbuh kitak kituk. “Mih, keweh ja icang minehang unduke ene.
English
-
Indonesian
Mereka bertiga lalu kembali ke tempat terjadinya perkara.
Folktale I Botol Ngalih Pamutus
Balinese
Mih, tangkejut I Lutung teken unduke ento. “He Lutung, apa kal alih mai?” keto I Godogan matakon.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Lutung Ngencak Taluh
Balinese
Nepukin I Tabuan dengang, I Kelici matakon, “Mih, jeg sengap rengas plaib caine, gagesonan pesan cai makeber ngindang.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Tabuan Ngaku Ririh
Balinese
Mih demen atine sawireh bek misi udang gede-gede.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Ubuh Dadi Ratu
Balinese
Mih dewa ratu agung, cara mimis plaibne, jani suba neked di muncuk gununge.
English
-
Indonesian
Lho, kamu kok kalah melawan aku yang kecil ini?”
Folktale Kakul Ngalahang Kidang
Balinese
Mih dewa ratu, rame sajan beburone mabalih pacentokanne ento.
English
-
Indonesian
Kau tidak tahu, aku adalah hewan berbisa.
Folktale Kakul Ngalahang Kidang
Balinese
Tusing ada ane urati, disubane I Yuyu ngerepe di carang-carang kayune mara panjake bengong turin heran.

“To tingalin, ada Yuyu mongkod ngerepe di punyan kayune!” keto munyin juru borose ane ngetarang I Yuyu mongkod kayu.

Mih Dewa Ratu Agung, sing matilesan raga, buron cerik masih milu sayemwara.
English
-
Indonesian
Mereka seolah-olah menunggu bagaimana kera yang ganas itu mengoyak-ngoyak perut kepiting.
Folktale Kebo Matanduk Emas
Balinese
Tiang mebalih “Guardians Of The Galaxy VOL 3” Mih….
English
-
Indonesian
-
Literature Di tinggal nonton bioskop, helm di curi orang
Balinese
Mih kene jani bulene ane ngoyong di Bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Agar Tidak Dikalahkan Bule
Balinese
apa buin misi ngabe montor ugal ugalan mih jek nyeh ben ne nepukin.
English
-
Indonesian
-
Literature BANYAK BULE SEMBARANGAN DI BALI
Balinese
apa buin misi ngabe montor ugal ugalan mih jek nyeh ben ne nepukin.
English
-
Indonesian
-
Literature BANYAK BULE YANG SEMBARANGAN DI BALI
Balinese
Om swastyastu, tiang mepapas ajak anak disabilitas di jalan raya, mih pedalem sajaan laut lakar nyebrang kuale ten ngidaange ninggeh munyin motore di jalan ,engkenang sube ,saget nyanan anak e’to ngawaggin nyebrang ade sange motor lewat uli joh bin jenget ,bin anak ane nepuk kauk-kauk, tuare anak ane kaukine sing ngidange ninggeh .ditu san anak ‘e disabilitas tusing ngidangge ninggeh metbrak lantas nyen sube lakar pelihang ,pemerintah patutne merancang membangun sane membantu anake disabilitas ditu pemerintahe ajegang di jalan raya “BANTU ORANG SANE LAKAR NYEBRANG “
English
-
Indonesian
-
Literature Bantu anak sane nyebrang
Balinese
Mih jaman jani, jeg mabalik asan gumi.
English
-
Indonesian
-
Literature Bersih Bukan Berarti Suci
Balinese
Melancaran ke Peken Seni Sukawati Dugase ne tiyang melancaran ke pasar seni,tiyang nepuk bule ngorte me bahasa bali ngajak dagang di peken seni ne jeg dueg sajan bahasa baline,buin misi dueg sajan ngigel bali mimih jeg lemuh sajan awak ne.kewale tiyang dadi nak bali jeg sing bise ngomong bahsa bali,kalah ngajak tamu ne ditu,makane tiyang heran sajan nepuk tamu² ne di bali jeg dueg sajan.Uli jani tiyang lakar melajah mebahasa bali apang sg kalah ajak tamu dini.Kanti bengong tiyang nolih tamu ne ngorte jak dagange nganggo bahasa bali mih jeg lancar sajan kanti kalah tiyang, diapain tiyang nak bali.
English
-
Indonesian
-
Literature Jalan²ke pasar seni sukawati
Balinese
Lantas timpal tiange masaut, “ mih jeg tusing nawang berita gati, anak mula dadi sakewale tusing dadi nganggo pengeras suara, apang umat Hindu sane nglaksanayang Tapa Brata tusing terganggu.
English
-
Indonesian
-
Literature Jeg Sakadi Mantap Toleransi Di Bali
Balinese
Mih kene melah toleransine di Bali, jeg sakadi mantap.
English
-
Indonesian
-
Literature Jeg Sakadi Mantap Toleransi Di Bali
Balinese
Makesyab tiang ningalin penabuh ne penabuhne nika bule ,ia dueg sajan mekendang ,mih kene jani bule ne ane ngoyong di bali .ia dogen melajah ngelestariang budaya Bali, masak jani irage ane lekad lan hidup di Bali tusing bisa menabuh Bali .laan semeton gabrasang bayune melajah menabuh apang tusing pocol sedai ke pura ningeh gamelan Bali , ngiring je lestariang budaya baline mangde tetep ajeg lan lestari
English
-
Indonesian
-
Literature Malu sama bule
Balinese
Makesyab tiang ningalin penabuh ne penabuhne nika bule ,ia dueg sajan mekendang ,mih kene jani bule ne ane ngoyong di bali .ia dogen melajah ngelestariang budaya Bali, masak jani irage ane lekad lan hidup di Bali tusing bisa menabuh Bali .laan semeton gabrasang bayune melajah menabuh apang tusing pocol sedai ke pura ningeh gamelan Bali , ngiring je lestariang budaya baline mangde tetep ajeg lan lestari
English
-
Indonesian
-
Literature Mari lestarikan budaya bali
Balinese
Mih kene jani bule ngoyong di Bali ia dogen bisa melajah tradisi irage, masak jani irage krama asli bali tusing bisa ngajegang seni lan budaya irage?
English
-
Indonesian
-
Literature Ngajegan tradisi bali antuk melajah ngigel bali
Balinese
Mih kene jani bule ngoyong di Bali ia dogen bisa melajah tradisi irage, masak jani irage krama asli bali tusing bisa ngajegang seni lan budaya irage?
English
-
Indonesian
-
Literature Ngajegang tradisi bali antuk melajah ngigel bali
Balinese
Sedek tiang masepedaan, mih pedalem pesan atin tiange nepukin I Petani sane sampun lingsir sedeng numbeg carik.
English
-
Indonesian
-
Literature Petani Milenial Bali
Balinese
Nyumunin uling ngaba motor ugal-ugalan, matingkah tusing bakti di tongos tongose suci, mafoto ngangge baju tusing patut di tongose suci buine tusing nganggon baju ditongose suci, mih liu pesan tingkah torise ento.
English
-
Indonesian
-
Literature Rasanya semakin merendahkan nilai-nilai penting di Bali
Balinese
Mare pesu ring pemedalan umah enu liang keneh e, nanging yen sube paek jalan ane sliwar sliwer motor e liu yen anak jani ngadanin "jalanan sibuk" mih jek sube berbagai macam modelan di jalan ne tepuk cetet ade ne parkir sing ade unduk di kangin jalan ade mobil merode papat nyelegedang, bin delod ne ade masih mobil merode papat milu parkir imih ye jalanan ne ane sube cupit mikin mikin ne cupit biin imbuhin jalan clebong buin rame motor e mesliweran.
English
-
Indonesian
-
Literature Sastra Parkir Sembarangan Keadaan Atau Kebiasaan?
Balinese
Tiang Jak timpal timpale Amen sube ningeh Ade piodalan ring pure dalem di desane ,mih megerudugan sajaan, ngorte ngorte malu teken timpale mekejang metaken “kal mebalih CALONARANG nyanan?” Be pasti yen piodalan agung alih alihe ken krama desane pasti be balih-balihan CALONARANG.
English
-
Indonesian
-
Literature TETAP KOKOH BALI CALONARANG,KENAPA TIDAK BOLEH PULANG
Balinese
Yen suba nyak uling tingkat beten aktif, jeg pasti liu sajan nekaang generasi ane dueg-dueg di bidangne, krana suba uli cenik gaenina wadah, apa buin gerah tis alias gratis, mih jeg semangat ba.
English
-
Indonesian
-
Literature Tiang ngelah harapan teken pemimpine ane suba mapilih di tahun 2024
Balinese
Terutaman disabilitas ane uli cerik, mih pedalem pesan.
English
-
Indonesian
-
Literature Tolong disabilitas dengan alat bantu
Balinese
Liu motor lan mobil parkir sembarangan/angguang kite, ade ne lawan arus, bule negak motor ngawag, mih jek liu pesan.
English
-
Indonesian
-
Literature Ubud Macet Milehan
Balinese
Mih dewa ratu agung, sengap kipekanne Gurun Iluh ngalihin beburon ane ngusak-ngasik abianne.
English
-
Indonesian
Gurun Iluh dengan seksama mengawasi kebunnya.
Folktale Lutung lan Kekua Ngemaling Isen
Balinese
Ditu lantas ibuk kenehne I Belog tur ngrengkeng, “Mih belog-beloga baan i kedis, mara neked dini ilang polonne.
English
-
Indonesian
-
Folktale Nang Bangsing Teken I Belog
Balinese
Nanging disubane polih genah ring pemerintahan utawi dados pemimpin mih prejani mesalin utawi manyuti rupa.
English
Creepy, arrogant, arrogant feels different like before getting a place in government.
Indonesian
Seram, sombong, angkuh terasa berbeda seperti sebelum mendapat tempat di pemerintahan.
VisualArt Nyuti Rupa
Balinese
Mih dewa ratu agung, magarang ebene apang simalu kakeberang tekening I Kedis Cangak.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Mih resem eh serem pekak jani.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Mih pedalem tongos suci irage ne gaenange rapi tapi irage ane sing bise nyage kebersihan lingkunganne.
English
-
Indonesian
-
Literature Sembahyang ke Pura
Balinese
Nanging ia tusing juari nyambatang. “Mih, yen i dewek ngelah tanduk, pasti icang baburon paling jegeg di gumine,” keto I Kambing mapineh.
English
-
Indonesian
Tapi, dia tak tahu bagaimana cara untuk memiliki tanduk itu. “Ah, kalau saja aku punya tanduk, aku pasti akan menjadi binatang yang gagah,” pikir kambing.
Folktale Silih Silih Kambing
Balinese
Mih, arek arek jani demen gati nempo ne tidong tidong, liu jani arek arek ane bise meroko.
English
-
Indonesian
-
Literature Remaja perokok
Balinese
Mih gumi ne mekacakan aji luu dogen, karane ulah anake mekejang, kanti ningalin nak nak ane nuduk kanti pesu yeh peluh e.
English
-
Indonesian
-
Literature Keringat Membuat Asri
Balinese
ia jemet sajan mapitulung di umah tiangnge ajin ia sing ngelah hubungan jak kluargan tiangnge ditu lantas tiang benggong nepukin lantas tiang nutur ngajak mbok tiang nge.

"Mih METOLERANSI sajan torist se ento, nyak jemet keto nyemak gae ajin rage edong kluarga ne"

"Ajan mang ow..
English
My house in Buleleng is close to the beach.
Indonesian
Di pinggir panta ada villa dan ada orang asimh berdiam diri disana.
Literature Toleransi
Balinese
Jek keweh asane tiang mimpas, tapi tiang sing nyerah jak jalane cenik asal be ngidang tangkil jek lagas semeton nah di neked di purae mih legan bayue ton sakewale semeton biaya perjalane be ton jek ngae donpet puyung semeton, tapi sing kenape semeton nyen nawang mani begaen maan rejeki.
English
-
Indonesian
-
Place Wisata kerohanian ring nusa penida
Balinese
Mih jek dedarane gen daar ne tapi sing inget ngutang luu.Ape kaden ane ngranaang, apa mule males atau engken?
English
-
Indonesian
-
Literature Kok masih saja ada sampah di pinggir pantai ya?