UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Kasus Pelecehan Mahasiswi Di Buleleng Telah Jadi Perhatian Oleh Polres Buleleng

From BASAbaliWiki
20230509T033229347Z749713.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMA NEGERI 8 DENPASAR
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Kasus pelecehan seksual sampun sering pisan lan polih uratian saking masarakat. Mekadi kasus pelecehan ring Bali, katah ipun sampun 260 satak nemdasa kasus pelecehan sane sampun kapuputang antuk Polda Bali salami saking 1 Januari kantos 31 Desember 2022.

  Yadiastun pelaku pelecehan seksual punika polih ukuman suwenyane 12 warsa utawi denda akehipun 300 telungatus yuta, kasujatian ipun kasus pelecehan seksual punika nenten wusan-wusan. Santukan wenten kasus puniki, sampun janten pisan ngawetuang keresahan ring wargine lan kewewehin malih antuk pelaku sane ngelaksanayang pelecehan punika boya nenten tiyoswantah jadma sane sampun kauningin.

  Mekadi kasus sane wenten ring sinalih tunggil mahasiswi ring kampus sane kaloktah ring Bali, inggian punika STIKes Buleleng. Kasus puniki wenten ring kos korban ring rahina Sukrasawetara dauh 01.00 das rahina. Pelaku sane kacurigain punika wantah dosen ipun ring pangawitjagi micayang wantuan santukan sadurungnyane korban polih masang status indik pikobet idup ipune ring WhatsApp. Nanging santukan korban punika nenten curiga ring pengarsan pelaku mangda ngirimang alamat kos ipune, korban ngraris ngaturang alamat kos ipune. Sapangrauh ring kos, pelaku ngraris ngoros bangkyang ipune makta ngeranjing ke jeroan kamar, nanging mapan korban punika makesiab dadosne ten prasida makaukan wantah mrasidayang ngelawan antuk nyobain medal saking kamar. Pelaku polih ngancem ipun mangda siep santukan yening ngelapor, skripsin ipune jagi pacang kakaonang antuk pelaku. Nanging santukan ipun dueg, ipun polih motret dosen punika lan digelis nunas rekaman CCTV.

  Akibat parilaksana saking pelaku ring mahasiswi punika, pelaku ngraris wehina surat sanksi pemberhentian dados dosen tetep sane sampun kamedalang rahina Redite, 7 Mei 2023 saha metahan ring Rutan Polres Buleleng. Selantur ipun, kewentenan korban sampun becik-becik kumanten lan pihak kampus masemaya jagi pacang ngawantuin lan micayang perlindungan kantos tamat kuliah. Wyakti sampun janten iraga dados jadma mangda sampunang pisan gelis precaya ring sapasira ugi mangda nenten nguwehin informasi pribadi, dwaning kejahatan dados manten kalaksanayang antuk jadma sane sampun saling kenal. Dwaning asapunika, pinih becikne iraga patut yatna ring lingkungan sekitar, santukan kaiwangan sane naenin wenten rahina mangkin dados kumanten ngranayang pikobet rahina sane jagi rawuh.

  In Indonesian