UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Ngelestarian pelemahan

From BASAbaliWiki
20231113T071240268Z131696.jpg
0
Vote
Title
Ngelestarian pelemahan
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  Middle School
  Year
  Photo Credit/Source
  Printers
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  SMKN 1 Tabanan
  Location
  tempat SMKN 1 TABANAN
  The place does not exists yet in wiki, click to create it


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

  In English

  In Balinese

  ORASI BAHASA BALI NGELESTARIAN PELEMAHAN Om Swastiastu . Sane wangiang titiang para panureksa pacentokan Bahasa bali wikithon. Titiang merasa gargita pisan, duaning ratu ida dane prasida kacunduk, tur samian kapica karahayuan, seger oger. Ring tepengan sekadi mangkin, titiang jaga ngaturang ring ajeng pamiarsa sareng sami ngeninin indik lingkungan, yening aturang titiang ring sastra bali inggih punika palemahan wiadin lingkungan Palemahan pinaka silih sinunggil pahan ring Tri hita karana. Tri Hita Karana punika nenten malih wantah tetiga sane prasida ngranayang iraga rena. Titiang nenten panjang atur indik tri hita karana, nanging pabaosan ring patemon titiang sareng iratu sareng sami ring galahe puniki cutetang titiang jaga ngaturang indik sampah. Sane Sampah, luwu, wiadin barang sane sampun nenten dados kaanggen malih, wiadin sane sampun tan maguna malih. Umpamini pun bungkos roko, bungkus jaja, miwah sane lenlenan. Ratu ida dane sareng sami. Sampah wiadin luwu punika wenten duang soroh, inggih punika: Luwu organik, inggih punika luwu saking entik-entikan sane marupa don-donan, carang kayu, wohwohan. Tain buron sekadi kambing, sampi miwah sane lianan, nika ngranjing ring luwu organik. Luwu organik punika, yening jagi kaolah malih, nika dados lemek wiadin pupuk ring raos mangkine. Luwu anorganik, inggih punika luwu sane sakeng tan entik-entikan. Minakadi belahan kaca, belahan pucung lan keramik, barang sakeng besi, plastik, miwah akeh sane tiosan. Ring pahan puniki taler ngranjing sampah radioaktif. Pamiarsa sareng sami. Indayang mangkin uratiang ring palemahan duene soang soang. Ring genah makarya wiadin kantor, ring umah jero puri griya soang-soang. Ring margi ring angkutan umum, miwah ring genah sane tiosan. Ring pura manawi. Akeh kantun wenten sampah luwu mabrarakan, ngardi palemahane nenten asri. Yening luwu ring margine punika yening sampun ngempetin jlinjing, nika makardi toyan sabeh meluab ke margine, ngantos ka paumahan, napi malihyening sabehe ageng. Ngiring macecingak malih, luwu ring tukade, ring danu, ring pasisi wiadin pasih, miwah ane lianan ring genah-genah sioasan ring pasar umpaminipun. Asapunapi kawentenanne? Indik luwu wiadin sampah puniki sobyahang titiang ring ajeng sameton sareng sami, tuah ngentenin komanten. Mapan sareng sami sampun uning. Sane dahat patut kauratiang mangkin, sapunapiang sampah wiadin luwune punika? Sampunang dumun indik luwu sane wenten ring tukad miwah got, ring danu, ring margi. Ngiring luwu sane wenten ring kantor, jero, umah, puri, griya soang-soang sane becikang dumun. Luwu ring paon, pawaregan, perantenan. Luwu sane marupa gluwang kertas , plastik, luwu plalian alit-alit duwene, luwu pecah belah sekadi meka, pucung, keramik, wiadin barang siosan. Nika iringang titiang ratu ida dane mangda uratian, mangda kawikanin. Riantukan luwu sane wenten ring paumahan punika sane pinih akeh. Niki tunasang titiang ring sameton sareng sami, mangda sampah wiadin luwu ring paumahan soang-soang prasida katitenin mangdane palemahan wiadin lingkungan duene tetep asri lan lestari.Yening paumahan soang-soang sampun prasida asri, pastika lingkungan wiadin bebanjarane taler asri tur lestari. Ratu, idadane sareng sami, pamekasne aturang titiang ngiring sareng sami uratian ring sampah wiadin luwu puniki, mangdane palemahane prasida asri tur lestari. Titiang nentan panjang atur malih. Iratu ida dane sareng sami sampun ngawikanin. Titiang wantah mapinget komenten, sira ugi wenten sane lali. Inggih ratu ida dane para pamiarsa lan pemilet sinamian. Wantah asapunika titiang prasida matur ring ajeng pamiarsa. Dumogi napi sane aturang titiang wenten pikenoh ipun. Ampurayang indik basa basita paribasa, sor singgih basan titiang nenten manut ring sarejoning manah. Puputang titiang antuk parama santhi Om Santih, Santih, Santih, Om.

  In Indonesian