UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Celebingkah Betén Biu, Mabakti Ngéndah Ngawagné Liu

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
  Affiliation
  SMKN 6 Denpasar
  Category
  High School
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Oneday


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   What do you think about Bali today?

   Description


   In English

   In Balinese

   Buka sesenggak , celebingkah bet n biu, gumi linggah ajak liu . Nak mula saja iraga idup di Bali kraman tusing ja tuah m gama Hindu dog n. Anak san magingsir ka Bali masih magenepan agaman , Islam, Kristen, Katolik, Budha. Kanti jangkep Balin ngelah tongos mabakti lima agama. Atep buin, conton kompl ks Puja Mandala ring Nusa Penida.

   Sabilang dauh lima das lemah dugas tiang mara bangun, tusing ja munyin siap g n tiang dingeh. Jeg makalukan munyin adzan masjid saling pasaut. Saat gati anak Islam ngaturang bakti, kanti kesiab-kesiab tiang ningeh geluran to a masjid . Dong k nken kabar krama Balin , kon liunan kraman m gama Hindu? Adi sing ta n asan tiang ningeh munyin Tri Sandhya saling pasaut?

   Eda ja ngaturang Tri Sandhya, anak mabakti ka pura g n misi ngendah. Anak ilu saat sajan ka pura mapusung. Jani jeg suba mal nan, bajang-bajang bokn tuah macaklok baan jepit, di k nk n magambahan. Nyak buin bokn masemir gading, jeg patuh jenengn sekadi bok l ak. Sedeng sibuk mangkun ngleneng lan mamantra, anak iteh nyelek HP, mabalih TikTok, sosm d, sing dadi gigisang. Ngawit kramaning sembah, sabilang ada anak cerik ngeling, solusin tuah baanga HP tek n reraman . Anteng ja ia mecik gam , mabalih YouTube, nanging gudip sajan liman nged nang volume, sing dadi gigisang abedik. Jeg grimutan basang nepukin. Adi k n jadma Hindun mebakti? Tusing k ngerasa elek?

   Pangaptin tiang , yadiapin jamann suba ngancan maju, parisolah antuk ngaturang bakti sampunang ngatr k ka duri. Lan jani malajah nyaga solah, mabakti baan keneh ening tur nirmala, sampunang ng ndah. Y n tusing ngawit saking iraga, ny n buin?

   In Indonesian