How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Politik Jinah Ring Galah Pemilu

20231113T081859674Z306286.jpg
0
Vote
Title
Politik Jinah Ring Galah Pemilu
Affiliation
SMA Negeri 1 Sidemen
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Google.Com
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiastu Om Awighnam astu namo sidham

Salam merdeka. Bapak Ibu Sane dahat wangiang titiang lan para panureksa sane wangiang titiang, sapunika taler para sameton sane ngewacen miwah para pamilet pacentokan orasi basa bali puniki pinih ajeng ngiring ngaturang angayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sakaning pasuecan Ida, titiang prasida nyarengin pacentokan orasi basa bali puniki. Ring galahe mangkin lugrayang titiang ngaturang orasi.

Titiang jagi nyihnayang indik pikayunan titiang indik pemilihan inggih punika sarana antuk kramane milih, nyihnayang pikayunnyane antuk suara, prinsip pemilihan inggih punika independen,jujur, adil, kepastian hukum,tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, lan efisiensi, nyiptayang pemilihan sane bersih. Ring pemilihan puniki titiang taler jagi negesang majeng ring wewidangan punika mabuat pisan mangda kramane sami uning indik pikobet politik jinah sane jagi rauh rikala pemilihan puniki jagi kalaksanayang, irika kramane sami madue peran sane mabuat pisan sajeroning nentuang masa depan wewidangannyane, nanging kramane taler nenten dados golput. Santukan, punika wantah pacang mapikenoh pabuat sang san n nten kadru nang. Santukan, katah pisan, paripolah san n nten becik kamargiang olih anak san kritis, san maosang n nten w nten calon san becik. Nanging yening ada anak ane ngae pisuna, ia lakar nyidayang nampi pikolih. Duaning punika, sampunang lali ring arta branan semetone. Sampunangja mapadana antuk jinah kewanten. Manut titiang pinaka krama sane wikan, iraga patut nguratiang calon sane pinih becik, sane prasida lan kayun mirengang aspirasi krama, mangda pembangunan sane jagi kamargiang nganutin pikayunan kramane, nenten milih calon sane wantah mikayunin dewek utawi kelompoknyane, kantos lali ring janji-janji sane sampun kawedar daweg kampanye.

Manut titiang pinaka pamilet ring pemilihan puniki, i raga n nten dados ngemargiang sane lumbrah kesengguh Politik uang . Manut titiang pinaka krama sane wikan, irage n nten dados ngalahang hak pilih i raga wantah antuk pikayunan san n nten becik, san maartos i raga patut ngic nin suara i raga ring sang san patut. Santukan manut tiang, pamimpin punika wantah dados lawat pabuat pamimpin sane lianan.

Titiang prasida muputang indik pamimpin inggih punika cerminan saking kraman ,mawinan titiang ngaptiang pisan y ning pemilihan 2024 prasida mamargi becik tur manut ring tata cara san sampun mamargi. Suksma antuk pemilu. Om Santhi, Santhi, Santhi Om

In Indonesian