How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Keberagaman lan toleransi kehidupan beragama

Title (Indonesian)
Keberagaman lan toleransi kehidupan beragama
Title (Balines)
Keberagaman lan toleransi kehidupan beragama
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Hindu
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • I Dewa Made Dwi Apriandana
Institution / School / Organization
SMA negeri 1 gianyar
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  OM SWASTYASTU Negara puniki ageng pisan, madaging ribuan pulau, suku, adat, miwah budaya. Punika mawinan, perlu wenten pemahaman indik pluralisme. Pluralisme mawit saking basa Inggris: Pluralism san kawangun saking kalih suku kata Plural san mateges mabinayan, miwah isme san mateges uning. Dadosne pluralisme inggih punika makudang-kudang pemahaman utawi makudang-kudang pemahaman. Y ning kahubungang sareng Pluralisme Hindu prasida kasengguh pabinayan pemahaman utawi cara pandang Hindu ring praktik ajaran Agama Hindu punika. Inggih punika anake sane sampun droaka punika. Iraga suksma pisan santukan umat Hindu kasub pisan ngajiang pabinayan. Agama Hindu nglarang Desa, Kala, lan Patra sane katedunang saking generasi ka generasi. Duk masa Kerajaan Majapahit, sat Hindu kantun dados agama mayoritas, krama saking makudang-kudang agama prasida urip sareng-sareng. Punika mawinan, ipun ngangg n slogan utawi visi puja karya Empu Tantular san kasurat ring Swastikarana: 81: Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa sami matiosan nanging tetep asiki miwah n nten w nten dharma san kaping kalih . Raris sapunapi panampen Hindu indik pabinayan punika. Pangubakti nenten prasida pateh santukan wenten pabinayan adat lan budaya. Ring Cakepan Suci Bhagavad Gita IV. 11 wenten kecap: Ye yatha mam prapadyante. Tamshaiva bhajamy aham. Mama vartmanuvartante. Manusyah partha sarvasah. Sapunapija cara anake rauh tangkil ring Titiang, titiang nampi, oh Arjuna. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica pituduh sane anyar ring tiang. Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nampi sakancan paindikane punika. Sloka puniki nglarang krama Hindu nyingakin pabinayan utawi pabinayan pinaka paindikan sane setata wenten ring jagate puniki utawi sane ketah kabaos Rwa Bhineda. Puniki sane kawangun yadiastun krama Hindu mabinayan suku miwah budaya, nanging tetep asiki. Agama Hindu nenten nganistayang pabinayan, ring sajeroning budaya, adat istiadat, miwah upacara. Iraga tetep astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Punika sane kabaos pluralisme Hindu. Ring Chandogya Upanisad taler kabaosang: Om Tat Sat Ekam Ewa Adwityam Brahman Santukan Widhi haya tunggal, tan wenten sane kaping kalih miwah maha sampurna . Swastikarana:104 . Duaning punika iraga patut uning, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa punika tunggal, tan wenten binanipun, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampurna nglingganin sakancan manusane ring jagate puniki. Inggih punika anake sane sampun droaka punika. Pinaka krama Hindu, ngiring sareng-sareng ngajegang pabinayan, mangda kahuripan agama prasida toleran pisan sareng krama Hindu sane tiosan. Sujatinipun, bunga ring taman nentenja pacang becik yening wantah wenten soroh miwah warnannyane kewanten. Sajaba punika,para yowaana mangde nincepang kreativitas antuk nyarengin prikrama budaya, upakara ring desa, pinaka jalaran ngrajegang adat isiadat,ngidang kebersian mangde ajeg palemahan baline, lan sane paling penting mangda saling mengormati ring kewentenan kaberagaman mangdesida briuk sakempul, saling asah asih lan asuh manyama braya. OM SHANTI SHANTI SHANTI OM

  In Indonesian