Literature Nyepi Caka 1942 Pinaka Srana Nangluk Mrana

From BASAbaliWiki
PicsArt 04-08-10.00.10.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
I Gede Nyana Kusuma
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  In English

  In Balinese

  Bali k to anak ngorahang, mara amonto dog n suba masrieng bulun kalong . Nyen n sing nawang Bali? Kanti kasub kasengguh Pulo Swargan, Pulo Siu Pura, The Last Paradise, aduh jeg magenepan. Mirib makejang manusan urip di gumin nawang Bali. Kaloktahn tan kadi-kadi, uli seni budaya n dadi akah tradisi, obj k-obj k wisata, kanti parajanan alus banban, aj r, nga luluh atin turis an teka ke Bali. Napi malih Bali madu dina spesial nyabran warsa apisan san kasengguh Nyepi. Nyepi kalaksanayang rikalaning adina wusan tilem ka sanga. Makejang genah wisata, kantor, bandara, pelabuan, napi malih jalan-jalan matutup. Krama Bali mategul baan sepi apang ngidang melah baan ningalin rikala peteng teka lan apang ngidang magehang kuping ningehang rikalan sepi sipeng tusing ada an makrisikan. Sak maon Nyepi ring warsan mangkin mael nan pisan ajak an suba liwat-liwat. Tusing ada ogoh-ogoh an ngiterin d sa, baleganjuran masineb kanti bubukan, kanti pamelastian Ida Batara kamargiang ngubeng. N nten ja tios ento wantah sangkaning panglimbak virus Covid-19, virus an tusing keni baan narka. Panglimbakn macuet cara plaib kapal j t tempur jaman Jepang . Yening ring Bali panglimbak cara janin katah kasengguh mrana, gering, utawi grubug agung. Ring sajeroning tradisi Bali y ning w nten panglimbak sakadi puniki, w nten pamargi upakara san patut kamargiang. Upakara punika katah kamargiang rikalaning sasih ka enem, upakara san kasengguh nangluk merana. N nten ja tios tatujonnyan wantah jagi ngicalang mrana, baya, utawi grubug agung san rauh. Nah nyepi warsan mangkin dados pamargi, pamargi san becik minakadi san kasobyahang olih guru wis san apang stata ngoyong jumah, tusing dadi mapulpul, lan atur jarak y ning mababaosan sareng anak tiosan. Gubenur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M. lan pemrintah provinsi Bali makarya pamargi san becik angg n ngaonang panglimbak virus Covid-19. Minakadi ngamedalang Surat Himbauan majeng ring krama Bali san kalingga tanganin Soma, 23 Maret 2020. Himbauan No.45 Satgascovid19 III 2020 punika kakaryanin antuk pawarah Pr sid n RI mawit pidato tanggal 15 Maret 2020 lan Maklumat Kapolri ngen nin indik upaya ngaonang panglimbak virus Covid-19. W nten lima piteket san kawedar ring surat punika, silih tunggilnyan mangda stata ngoyong jumah. Piteket san kaping 4 utaminnyan maosang indik majeng ring krama Bali mangda meneng ring umah, jero utawi puri soang-soang ring rahina Wrespati, tanggal 26 Maret 2020. Pamargi punika naler munggah ring pustaka lontar Rogha Sanghara Gumi. Gunayasa ring Majalah Suara Saking Bali Edisi XLII 2020: 12 maosang Y n adungang tek n putusan pemrintah jani, pamutus pustaka lontar Rogha Sanghara Gumi patuh tek n karantina wilayah. Pustaka Rogha Sanghara Gumi sujatinn maosang p t prade jagat Balin katib n sasab miwah mrana sangkaning panalikan Kaliyuga miwah sasih sapatutnyan Sang Aji Bali miwah para panditan an pinaka pangarep nundung sakancan gering . Pustaka lontar warisan Majapahit nguni ento nlatarang unduk kahanan gumin y ning sayan sayah, gering mrana tan pegat, manusan telah ngebus dingin, mati nadak tan sida katulungin, Sang Aji Bali patut ngaturang guru piduka ring Hyanging Basukih, Hyanging Sagara, miwah Panghulun Danu. L nan tek n ento, Sang Aji Bali masi patut ngaturin para panditan apanga Ida nguncarang w da-w da panundung sarwa mrana makadi Akasastawa, Bayustawa, T jastawa muah upacara an l nan. Pacaruan nyabran sasih anut panekan gering masih patut kalaksanayang olih Ida Sang Aji Bali tur panditan sami. Nyepi Caka 1942 ring warsa 2020 puniki dados upaya san pinih becik mangda prasida ngaonang panglimbak virus Covid-19. Nangluk mrana antuk pamargi san dangan wantah meneng ring umah, jero utawi puri soang-soang. Panglimbak punika sampun naler kamargiang ring dura Bali utawi ring dura negara lock down . San pinih utama patut kamargiang inggih punika midep ring pituduh Guru Wis sa. Mangda stata urati ring kes hatan, ngangg n masker y ning malelungan, ngirangin pamargi mapulpul sareng sawitra, lan kulawarga. Yadiastun sayuakti panglimbak puniki makasami krama ngarasayang, sampunang surud-surud ngaturang bhakti majeng ring linggih Ida Sang Hyang Widhi Wasa mangda sareng sami ngamolihang kerahayuan ring jagat . Stata mautsaha mangda sida nyampung urip , mogi gelis gering puniki ical saking jagat .

  In Indonesian