UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Banban

From BASAbaliWiki


bnãn/
banban
Root
banban
Other forms of "banban"
Definitions
 • slow en
 • lambat id
Translation in English
slow
Translation in Indonesian
lambat
Synonyms
 • Alon (h)
 • Adeng (l)
 • Antonyms
 • Becat (l)
 • Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  -
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Pamargin Ida Ayu alon banban ri kala ngiring Ratu Pranda ka pasar
  English
  -
  Indonesian
  -
  Balinese
  Sajabaning rupan Ida sane listu ayu, pangraos Ida taler alus banban ngawinang sakatah jadma sané ngaton tur mireng tan mari buduh paling.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Balinese
  Ring galahe punika Ida ngraos banban.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Sedek iteh magonjakan ajak nyaman-nyamane, saget teka kelihan burone, banban pesan kelian burone mamunyi, “Jro Bukal, Tiang mapengarah, buin mani banjar burone makejang tedun magae.” Mara keto munyin kelian burone, bangras I Bukal masaut. “Ngudiang icang bang arah-arah tuun ngroyong?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Bukal Pesu Peteng
  Balinese
  Kocap madaja anginne tis banban, ia makeber ngajanang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Kedis Piyit
  Balinese
  Dumadak sida baan wake nulungin!” I Kurmawa masaut banban. “Kene suba lacur tiange buka Widhine tusing olas teken tiang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Kurmawa Ngambul
  Balinese
  Kaloktahnè tan kadi-kadi, uli seni budaya nè dadi akah tradisi, objèk-objèk wisata, kanti parajananè alus banban, ajèr, ngaè luluh atin turisè anè teka ke Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Nyepi Caka 1942 Pinaka Srana Nangluk Mrana
  Balinese
  LAKU YEH (lekad saniscara pon, buda paing, wrespati kliwon): budine alus banban, ia ngelah tata krama, liu dotanga, alus banban yen ngorahin anak, nyidang dadi anak ane mawisesa, ia pageh yen matungkasan, tusing lega kenehne yen tetujone tusing bakatanga, yen makurenan, ia pepes maiegan.
  English
  LEBU KATIUP ANGIN (lahir hari minggu kliwon, selasa wage, kamis paing dan sabtu pon): perasaannya sering gelisah, mudah terprovokasi, hidupnya kekurangan, tidak bisa berlama-lama duduk atau diam
  Indonesian
  SUMUR SINABA (lahir minggu umanis, senin pon, selasa kliwon, rabu umanis, jumat wage): senang membantu orang, perilakunya lemah lembut dan perhatian, ia senang memberi dan berderma.
  Lontar Parerasan & Panca Suda
  Balinese
  Yening cai sing nulungin icang, ento artine cai tusing seken masuwitra tekening ajin gelahe!”

  “Icang tusing nulungin cai sawireh cai piwal tekening rerama!” “Titiang masemaya pacang suud mamotoh, diolas tulungin ja tiang,” banban Manik Angkeran masuara. “Janji bebotoh sing sandang gugu!” “Titiang masumpah, suwud mamotoh!” “Icang sangsi tekening sumpah caine!” “Yening buka keto, tusing seken cai masuwitra ajak ajin gelahe!”

  Nyingakin Manik Angkeran sane sedih, Naga Besukih kapiolasan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Selat Bali
  Balinese
  Ring pah-pahan sane kaping tiga, nganggen mat sane banban raris sekakidik mecatang.
  English
  Speech articulation disorders are interpreted by the use of the gender wayang’s mallet handle in this composition work.
  Indonesian
  Gangguan artikulasi bicara diinterpretasikan dengan penggunaan tangkai panggul gender wayang dalam karya komposisi ini.
  Music Speech Delay (Music Performance)