Inguh Dados Sisia

Inguh Dados Sisia - Kadek Jayanta.jpg
4.00
(144 votes)
Title
Inguh Dados Sisia
Related Places
  Writer(s)
  • Kadek Jayanta
  Photographer(s)
   Reference
   085971611446
   Photo Credit
   Video Credit
   Wikithon competition
   Photo

   Description


   In English

   In Balinese

   Kahananne mangkin ring Bali jagi nuju new normal. Titiang pinaka sisia sane wau tamat utawi lulus SMA ngerasayang akeh pikobet sane ngeranayang inguh. Sekat wenten patibaya sejagat sane kebaos COVID-19 akeh parikrama sane kaundur minakadi tes ngrereh sekolahan mangda prasida nglanturang pendidikan ring jenjang kuliah. Sepatutne sampun wusan tes ring bulan April, nanging kaundur kantos bulan Juli. Tigang bulan nongos jumah, inguh ngenehang napi sane prasida kalaksanayang tur napi sane kaplajahin kaanggen ngrereh sekolahan duaning pituduh pamrintah indik tes ngrereh kuliah nyambran rahina setata maubah ngawinang titiang bingung. Raris nganggen akeh jinah kaanggen numbas kuota mangda sida nyingakin info indik pendidikan ring media sosial lan internet raris ring Ujian Tertulis Berbasis Komputer UTBK sane kaanggen ngrereh kampus sane jagi kalaksanayang ring bulan Juli puniki mituduhang mangda pamiletnyane makta faceshield, hand sanitizer, masker, miwah surat kesehatan sane ngeranayang rasa inguh tur sedih ring arsa duaning rumasa pesan ngebebanin rerama napi malih ring jagat mangkin sane kabaos gumi gawat puniki meweh ngrereh pangupajiwa utamanyane ngrereh jinah. Inguh pesan inguh ngenehang unduke puniki, napi-napi meweh tur napi-napi nganggen jinah, raris pituduhe terus maubah. Nanging, titiang wantah sisia sane madue swadharma melajah tur wantah prasida mautsaha mangda prasida polih kuliah tur hemat ritatkala nganggen jinah. Wantah kadi asapunika curhatan titiang sekat covid-19 kantos mangkin nuju new normal. Suksma

   In Indonesian