Melajah Kaentos Makta Tambah

Panglalah COVID-19 ring Panepi Siring.jpg
0.00
(0 votes)
Title
Melajah Kaentos Makta Tambah
Related Places
  Writer(s)
  • Kadek Jayanta
  Photographer(s)
   Reference
   Photo Credit
   Video Credit
   Wikithon competition
   Caption

   Description


   In English

   In Balinese

   Panglahlah COVID-19 nenten je ring kesehatan kemanten, nanging sampun ngiyusin kahanan pendidikan miwah ekonomi. Ring panepi siring utawi ring desa titiang rumasuk sane keni panglalah COVID-19. Para sisiane kapituduhang nongos jumah tur ngelaksanayang melajah online olih pamrintah. Nanging, sekolahe miwah para sisia ring desa titiang akeh sane durung nganggen piranti media online . Duaning asapunika para sisia nyambran rahina wantah ngantos pituduh ngambil tugas ring umah wali kelasne utawi para wali kelasne sane ngabaktayang ke umah sisiane soang-soang. Napi malih kahanan ring ekonomi mangkin ngranayang meweh matumbasan. Indik punika ngranayang para alit-alite sane kari dados sisia nginutin reramane makarya mangda prasida polih upah kaanggen matumbasan sarahina. Foto puniki nyihnayang asapunapi para sisiane makarya nganggen tambah yadiastun sepatutnyane ngelaksanayang swadharma inggih punika melajah. Napi malih para alit-alite punika nenten nganggen masker kadi sane sampun kapituduhang olih pamrintah. Dumadak para pamrintahe nyingakin unduke puniki tur ngicen solusi mangda pendidikan miwah ekonomi ring desa tetep mamargi becik yadiastun wenten gering. Raris para krama sareng sami sampunang lali nginutin pituduh pamrintah mangda megatang rante sadulur panglalah COVID-19, minakadi nyaga pola hidup sehat, anteng ngwasuhin tangan, tur yening malelungaan mangda nganggen masker. Dumadak COVID-19 puniki gangsar ical. Mogi kenak sinareng sami. jegfotodogen

   In Indonesian