Literature Wiki Basa Bali, Oasis Pelestarian dan Ruang Partisipasi Publik dalam Mempelajari Bahasa Bali

From BASAbaliWiki
20221113T070111529Z401175.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Ida Bagus Purwa
Author(s)
Affiliation
Universitas Pendidikan Ganesha
Category
University
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemaksimalan


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

  Description


  In English

  In Balinese

  Kawentenan sarana Basa Bali Wiki sampun prasida nglantangan angkihan utsaha ngajegang tur ngukuhang kalanggengan Basa Bali sane nedeng kena aus panglimbak aab jagate. Yening nenten wenten sane urati pastika saka bedik Basa Bali puniki pacang ical. Ri sampune sarana Basa Bali Wiki puniki medal, mangkin wantah kapisaratin majeng ring krama mangda prasida sareng-sinareng ngawi utsaha ngajegang basa Bali tileh maurip.

  Wiki Basa Bali sampun kabaosang sakadi Oasis genah sane prasida ngetisin bara majeng para krama sane sampun wikan nganggen basa Bali tur majeng ring krama sane wau malajah nelebin Basa Bali sajeroning mabebaosan ring jagat sujati utawi jagat maya. Basa Bali Wiki madue fitur kamus Dictionary sane prasida kanggen manggihin salin basa utamanyane Basa Bali sane patut, taler manggihin kosakata anyar sane durung mangguh sadurungnyane.

  Fitur sakadi Ruang Komunitas Genah Pasamuan , Permainan kata Paplalianan kruna , Wikithon, miwah sane tiosan prasida nutdut kayun para yowana tur krama ri tatkala mlajahin Basa Bali. Fitur-fitur punika sampun manut tekening manah para yowana sane seneng teken parindikan sane praktis. Napi malih saking kawentenan Wikithon sane sesai makarya Lomba-lomba sane maperis yutaan rupiah, pastika para krama pacang seneng mlajahin Basa Bali tur mepadu mangda prasida ngamolihang jayanti. Sarana Basa Bali wiki taler nyadiayang Kamus 3 Bahasa inggih punika Basa Bali, Basa Indonesia, miwah Basa Inggris. Kamus puniki prasida kawacen ring website Basa Bali Wiki sane pastika prasida nulungin para kramane yening madue pikobet ri kala mlajahin Basa Bali.

  Basa Bali sampun sue nenten prasida adung teken panglimbak jagat 2.0 utamanyane ring panglimbak kosakata anyar sane nenten prasida kawewehin ring kamus basa Bali. Mangkin, Basa Bali Wiki sampun mautsaha manggihang kosakata anyar basa Bali sane ngambil saking kosakata basa asing sane durung mangguh ring kamus. Sajeroning website Wiki Basa Bali, kosakata Basa Bali punika sampun prasida kapanggihin. Sakadi kruna uah anggen ngentosin kruna edit , kruna wit kanggen ngentosin source , taler suratan anggen ngentosin artikel . Para pangawi Basa Bali wiki setata mabligbagan sajeroning utsaha ri tatkala manggihin kosakata sane patut anggen ngentosin kruna kosakata basa asing.

  Antuk makasami wit sane wenten irika, dangan pesan mangkin manggihin gatra indik Basa Bali ring Wiki Basa Bali, sane ngawinang pakayun ngangge tur ngajegang basa Bali sayan jimbar ring jagat maya.

  In Indonesian