More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

Literature NGUNYA Nambakin Pangrabdan Sasab Mrana

0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMA Negeri 8 Denpasar
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Nyabran nyanggra pangrauh sasih Kanem Desa Adat Peliatan, Kecamatan Ubud, kabupaten Gianyar satata nglaksanayang upacara Ngunya. Upacarane inucap kamargiang antuk ngiring Ida Batara mapalawatan barong mider nyujur tanggun-tanggun desa. Manut dresta, upacara ngunya puniki kalaksanayang nuju Tilem sasih Kalima. Antuk parikrama, kariinin antuk upacara nedunang Ida Batara mapalawatan barong saking parhyangan ida soang-soang, nglantur Ida Batara kairing ka Pura Dalem. Ri sampun malinggih ring Pura Dalem, krama desane maturan pajati asoroh maka sarana nunas pangamer-amer saha andel-andel ring Ida Batara sami. Sane mawasta pangamer-amer inggih punika pandan madui, sane kasurat tapak dara antuk pamor. Andel-andel punika kapasang ring lebuh salami asasih ngatos pagentosan sasih. Andel-andel punika benang tri datu sane kaanggen gelang olih krama desa makasami. Manut Jero Bandesa Desa Adat Peliatan, upacara Ngunya punika matetujon nambakin pangrabdan sasab mrana sane medal sangkanin prawesan sasih. Dane taler nlatarang, manut lontar Bama Kertih ngawit sasih kalima, kanem saha kapitu I Macaling sane maparhyangan ring Bias Muntig ring desa Nusa Bali rauh ka Bali ngrubeda ngamedalang sasab mrana. Punika awinan Ida Batara kairing mider ka tanggun-tanggun desa maduluran antuk caru sane katur maka rarapan, gumanti I Macaling saha rencangnyane nenten ngrubeda ngamedalang sasab mrana, wastu krama desa adate seger waras sadya rahayu. Seosan ring punika, sinalih tunggil prajuru desa adat Peliatan nlatarang, upacara Ngunya seosan ring utsaha pamahayu sacara niskala, taler pinaka utsaha sakala, inggih punika upacara Ngunya taler maka galah i krama, para yowana lan alit-alit mapauruk ngeret indria mangdane mautsaha nyutetang medal rikala wengi, saha yatna sajeroning nitenin kauripan mangda luput saking prawesan sasih sane sinanggeh kaon.

  In Indonesian