UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Cingakin Daging Ortinyane

From BASAbaliWiki
738608 02021419032020 hoax tes.jpg
Photo credit
Google
Issue name
Year
Contributor
Gung Candra Dewi
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Lelampahan istri ring tengah literasi digital inggih punika faktor sane sarat tur anggen jenela informasi, silih sinunggil ring tengah pola pengebag anak lan kanggen teknologi. Anak istri mresidayang minayang orti sane bogbog utawi orti sane jati. Mangkin sampun atiban lebih daweg metu kasus sane kapertama Covid-19 ring Indonesia. Sekancan upaya sampun kalaksanayang olih pemerintah anggen megatang rante penyebaran Covid-19 saking kebijakan PSBB kantos nglaksanayang adaptasi baru new normal . Protokol Kesehatan Covid-19 patut kalaksanayang olih masyarakat ritakala jagi medal saking jero nganggen masker utawi penekep cangkem lan irung. Polih kapirengang orti pakeling antuk krama sane nganggen masker Scuba. Umpaminyane masker Scuba sane kasenengin olih kramane. Sajaba dados ngwangsuh, masker Scuba nyanjiang tampilan sane fashionable tur ajine mudah. Punika alasan masker Scuba nenten dados malih direkomendasikan. Saluir nika, wenten malih kanikayang yening masker Scuba nganggen pori-pori sane nguad pisan, ngantos gelis droplet sane madue masker punika kanggen mekeber ring anginne. Yening kadi asapunika, kemampuan filtrasi saking masker Scuba andap pisan ngantos dikhawatirkan sane nenten mampu ngicenin proteksi sane layak kaanggen, tingkat keefektivitasan masker Scuba sane andap inggih punika 0 -5 manten. Media sosial Facebook punika salah sinunggil aplikasi sane sampun sue kaanggen olih kramane. Soroh jejaring sosial niki salah sinunggil Soroh sosial media sane kasenengin olih samian duaning wenten soroh megenepan anggen pengguna sane lianan utamanyane anak sane istri. Pepes media sosial Facebook puniki kasalahartiang olih sakancan manusa sane nyebarang orti sane pepes kacampurang saking fakta sane kabalut antuk klaim sane akurat. Postingan punika ngae resah lan bingung ring samian parikramane. Medal postingan ring media sosial Facebook marupa tangkapan layar akeh orti ring media televisi sane mapaiketan antuk pakeling masker sane kaanggen sane mawasta scuba. Pakeling masker scuba sane kaanggen punika bagian saking politik perusahaan. Ritatkala nureksa Tim AIS Kementerian Komunikasi lan Informatika, klaimne iwang . Kesujatiannyane, pakeling nganggen masker sane matipe scuba akehan olih aspek fungsi. Warta sane ten patut punika meduwe tujuan antuk ngaenan rasa jejeh teken iraga. Yening iraga nyingakin warta sane sedek anyar, iraga patut memiliah warta punika lan ngecek kesujatianyane. Nganteg apang iraga tusing nyebarang warta sene ten patut teken anak lianan. Uningan sumber informasi lan pastika informasi sane kabaca nenten ring konten palsu. Yening informasi kadapatin ring satu sumber manten, iraga ten bisa ngemolihang gambaran sane utuh. Iraga masih harus mresidayang informasi sane medasar fakta utawi opini. Sampunan percaye olih informasi sane iraga dapetin, pastika orti punika tulen kejaktianne lan bise dipertanggung jawabkan.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )