How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Kekurangan Sarana dan Prasarana Fasilitas yang memadai di Sekolah

Title
Kekurangan Sarana dan Prasarana Fasilitas yang memadai di Sekolah
Affiliation
SMAN 10 Denpasar
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location
SMAN 10 Denpasar selatan
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Kakirangan Sarana Miwah Prasarana Fasilitas Sane Jangkep Ring Sekolah

Om Swastyastu Pemerintah Bali sane wangiang titiang. Kapingarep pisan, ngiringja iraga ngaturang puji suksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan malantaran kawisesan Idane, iraga prasida sareng-sareng ring rahinane puniki.

Sekadi sane sampun kauningin, sekolah pinaka genah sane mabuat pisan ring panglimbak kawagedan anak alit. Punika mawinan, nyiptayang genah sane becik inggih punika silih sinunggil genah sane becik ring panglimbak kawagedan para sisia. Genah sane becik nenten wantah pinaka genah nyingakin, nanging taler pinaka genah ngamargiang soang-soang utsaha. Nguratiang kebersihan miwah kenyamanan lingkungan inggih punika pamargi sane becik pisan sajeroning nambakin makudang-kudang panyungkan mangda nenten medal. Nanging, mangkin kantun akeh sekolah sane kantun nenten nerapang indike puniki, akeh pisan sarana miwah prasana sekolah sane doh saking kruna becik. Upaminyane, WC sane kotor miwah ngamedalang ambu sane nenten becik, kadang-kadang toya keranyane taler nenten kayun kauripang. Yadiastun wc inggih punika silih tunggil fasilitas sekolah san mabuat. upaminyane tiosan, kahanan kelas sane panes tanpa kipas utawi ac, prasida ngawinang rasa n nten nyaman sisia miwah guru ri tatkala aktivitas pembelajaran kakawitin, utaminnyane ri tatkala masan tuh sekadi mangkin, kelas marasa panes miwah sisia dados nenten fokus sareng materi sane kapidartayang guru. Miwah kantun akeh malih fasilitas sekolah sane patut katincapang.

Kawentenan puniki prasida mamargi, santukan wenten kakirangan administrasi ring sekolah. Taler kakirangan koordinasi pantaraning pamrentah pusat miwah pamrentah daerah sane ngawinang kirangnyane komunikasi pantaraning soang-soang angga.

Punika orasi sane prasida aturang titiang indik kakirangan sarana miwah prasarana ring sekolah. Tiang ngaptiang pemerintah Bali prasida ngawaliang pikobet puniki, mangda prasida nglimbakang pendidikan ring Indonesia, punika patut kakawitin antuk parindikan san alit. Dumogi antuk pidarta puniki, Ampurayang yening wenten kaiwangan kruna utawi iwang, titiang matur suksma. Om Santih Santih Santih Om

In Indonesian