UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Kekuatan Wanita

From BASAbaliWiki
Kulkulbaliphoto.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
https://www.kulkulbali.co/post.php?a=914&t=taksu_perempuan_bali#.YHKGQSx8qrE
Author(s)
  Reference for photograph
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Misinformation


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   Description


   In English

   In Balinese

   Pandemi Covid-19 puniki sayan ngawinang titiang eling ring baya hoax. Sadurung punika, titiang nenten madrebe urati sane sumeken ring parindikan sakadi puniki. Titiang wantah uning yening hoaks punika orti bogbog sane durung nenten janten kawiyaktian ipun. Titiang wantah ngamanahin yening hoaks punika mapaiketan sareng jagat politik sane matetujon utawi kaanggen para politikus ngasorang lawan-lawan politik. Wantah kadi asapunika cupit jagat pikayunan titiange ngamanahin hoaks punika sadurung pandemi. Gering covid-19 ngentenang manah titiang indik hoax. Pikobet sane karasayang olih silih tunggil krama ring banjar titiang, sane makada punika. Wayan lan Made, asapunika wastan krama punika ketah kasambat. Sareng kalih wantah marabian, lan madrebe pianak istri asiki. Pianakne puniki ngraksa sakit jantung bawaan, sane makada ipun ngrereh tamba ngantos ring Jakarta. Sakit lan lacure nenten dados kelidin, nika sane kagamel olih Wayan lan Made, sane makada ipun tabah lan mautsaha gumanti pianak nyane prasida kenak. Nanging konden sakit pianakne matilar, cobaan sane lianan kekeniang. Wayan sakalurga keni hoak, keni pisuna. Duh dewa ratu , anak kengken unduke totonan? Pisuna puniki mapaiketan sareng pandemi covid-19, ring pangawit galah pandemi puniki kajantenang ring Indonesia, Jakarta. Inggih daweg pangawit galah pandemi punika, makasami wargine jejeh. Orti indik pandemi simpang siur ring media. Ring banjar titiang, pramangkin pecalange majaga, sakancan umah kasemprot, duh genting Wayan lan kaluarga sane wau rauh saking Jakarta taler keni cureng krama, rauh medal orti yening Wayan lan kaluargane keni covid, tur patut kasepekang apang tusing pesu dumun saking jro. Ortine punika sujatine durung janten, nanging sampun limbak ring krama. Kramane taler gegancangan percaya ring orti punika. Wayan sakaluarga kasepekang. Nenten wenten sane kayun paek. Orti sane hoax punika taler ngranayang utsaha Wayan nguredang penghasilanne. Wayan madrebe kos-kosan. Orti hoax punika ngawinan akeh sane kos drika matilar. Indik puniki mawinan ibu-ibu PKK ring banjar titiange, mautsaha gumanti prasida ngamolihang orti sane sujati. Napi malih rabin Wayanne, pinaka silih tunggil anggota PKK sane becik paigumanne sareng anggota-anggota PKK tiosan. Alon-alon PKK ring banjar titiang ngrereh informasi sareng Wayan. Raris kapolihang orti sane sujati yening Wayan lan kaluarga nenten keni Covid. Sakewanten orti hoax sane sampun kasebar, sampun ngawinan wayan lan kaluarganyane ngarasayang pikeweh lan sakit hati. Saking indik puniki, titiang sayan ngerti yening hoax punika nenten ja wantah orti bogbog, nanging makada anak sane kekeniang orti bogbog punika nandang lacur. Bilih-bilih sakadi sane karasayang Wayan sakaluarga, sampun abot indik sungkan sane karasayang pianak ipun, malih katiben orti hoax. Kawentenang sakadi katiben olih Wayan sakalaurga taler ngawinan titiang eling, yening peran PKK risajeroning nambakin hoax orti bogbog punika kalintang mabuat. Puniki taler mabinayan sareng stigma sane sering kekeniang salami niki, sane nyambatang yening sampun ibu-ibu PKK mapunduh majanten sampun magosip.

   In Indonesian

   Pandemi Covid-19 ini banyak sekali memunculkan berita hoax dikalangan masyarakat Bali

   Language: Template:Int: