UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Cupit

From BASAbaliWiki


cupit/
cupit
Root
cupit
Other forms of "cupit"
Definitions
 • narrow en
 • sempit; suatu keadaan tempat yang tidak bisa leluasa id
Translation in English
narrow
Translation in Indonesian
sempit
Synonyms
 • cupek (l)
 • Antonyms
 • jimbar (h)
 • linggah (l)
 • Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  cupit
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  -
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  copek (Nusa Penida)
  Sentences Example
  Balinese
  Natah umahne cupit sajaan sawireh tanahne masi cupit.
  English
  -
  Indonesian
  Halaman rumahnya sempit sekali karena tanahnya juga sempit.
  Balinese
  Rurunge mula cupit.
  English
  -
  Indonesian
  Jalannya memang sempit
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Dong madue karang sawah, karang umah diastun cupit prasida taler antuk tandurin, sakadi titiang mangkin nembe madue kita antuk memula bunga, wenten taler semeton lianan akeh sane ngaryanin hidroponik.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto - Diastun Sebet Kèwala Aget - Doni Suryawan
  Balinese
  Akeh krama Baline matetanduran ring tegalan, uma, miwah karang alit/cupit ring wewidangan jero soang-soang.
  English
  -
  Indonesian
  Banyak masyakat Bali yang berkebun di tegalan, sawah, dan pekarangan rumah.
  Literature Dari Hobi Menjadi bisnis
  Balinese
  Song sebunne cupit, nanging di tengahne ada gook lantang turin linggah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Kedis Sangsiah lan I Lutung
  Balinese
  Margine sane cupit miwah kirangnyane margi alternatif ngawinang macet.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government Kemacetan ring Denpasar
  Balinese
  Ring Bali suba cenik ne jani payu kanti cupit .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bali Masih Memiliki Kebun Raya
  Balinese
  Anaké jani pada ngrasayang covidé ené ngaé cupit, utamané tekén krama Baliné.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Covid Ngae Cupit
  Balinese
  Sedek di Bali ada Covid

  Makejang kramane ngajengit Tongos linggah dadi cupit Utange kemu mai makilit

  Payu ngrasayang idup pait
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Elit ulian Covid
  Balinese
  Nanging suaran krama kanti ka tongos-tongos cupit ané mutusang pemimpin ané lakar mapilih.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Ene Patut Gisi yen Dadi Pemimpin
  Balinese
  Wantah kadi asapunika cupit jagat pikayunan titiange ngamanahin hoaks punika sadurung pandemi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kekuatan Wanita
  Balinese
  Ngaruruh pangupajiwa sayan meweh, genahe sayan cupit, asing matolihan pragat beton.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Mata air, air mata.
  Balinese
  Mare pesu ring pemedalan umah enu liang keneh e, nanging yen sube paek jalan ane sliwar sliwer motor e liu yen anak jani ngadanin "jalanan sibuk" mih jek sube berbagai macam modelan di jalan ne tepuk cetet ade ne parkir sing ade unduk di kangin jalan ade mobil merode papat nyelegedang, bin delod ne ade masih mobil merode papat milu parkir imih ye jalanan ne ane sube cupit mikin mikin ne cupit biin imbuhin jalan clebong buin rame motor e mesliweran.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sastra Parkir Sembarangan Keadaan Atau Kebiasaan?
  Balinese
  Dalan ring Bali taler kauningin pinaka margi sané cupit kahanan puniki ngawetuang pikobet ring krama Bali.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government MARGI RING BALI
  Balinese
  nanging antuk kondisi jalan sane cupit miwah usak dados pikobet antuk umat hindu bali ngamargiang persembahyangan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Government MARGI RING BALI
  Balinese
  Lianan ring punika, Margi sane cupit sareng silih sinunggil sane ngranayang macet lan kecelakaan.
  English
  -
  Indonesian
  Selain itu, jalan yang sempit juga salah satu penyebab kemacetan dan kecelakaan.
  Government NREPTIANG TATA TERTIB LALU LINTAS
  Balinese
  punika sangkaning makudang-kudang pikobet minakadi margi sane cupit, genah parker sane kirang jimbar, akehnyane wisatawan sane malancaran ka Nusa Penida, akehnyane krama Nusa Penida sane makarya dados Supir utawi driver, akeh malih pikobet sane ngawinang macet ring Nusa Penida.
  English
  -
  Indonesian
  Hal tersebut akan sangat berpengaruh bagi masyarakat.
  Government NUSA PENIDA SANE MACET
  Balinese
  Conto siosan ring sektor pariwisata, akses margi nuju genah wisata sane kantun cupit kaimbuhin antuk kawentenan margine sane usak sane ngawinang para wisatawane koh ngrauhin genahe punika malih lan wisata taler ngangsan utawi sayan-sayan sepi.
  English
  -
  Indonesian
  Telah diketahui bahwa Bali, pulau wisata di Indonesia, termasuk dalam salah satu pulau dengan angka kemacetan yang tinggi.
  Government Ngelimurang Kemacetan Ring Bali
  Balinese
  Nangin akeh wisatawan lokal miwah mancanegara sane rauh tan sepadan sareng sarana infrastruktur ring Nusa Punida sakadi kawentenan margi pinaka sarana utama nyujur genah wisata punika Sakadi sane iraga uning, margi ring Nusa Penida puniki kocap cupit.
  English
  -
  Indonesian
  Namun peningkatan jumlah wisatawan tidak berbanding lurus dengan keadaan infrastruktur yang tersedia di Nusa Penida.
  Government Pengaptin Pelebaran Jalan ring Nusa Penida
  Balinese
  Genah panglukatan puniki kaapit antuk abing sane cupit, wantah 5 meter jimbarnyane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Penglukatan Gerembengan
  Balinese
  Sedek di Bali ada Covid

  Makejang kramane ngajengit Tongos linggah dadi cupit Utange kemu mai makilit

  Payu ngrasayang idup pait
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Elit ulian Covid
  Balinese
  Sakewanten genah parkire cupit pisan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Place Pura Goa Keraban Langit Sading, Mengwi, Badung
  Balinese
  Tangiang tradisi manyama braya, maplalian sareng-sareng, lan nglaksanayang aktivitas budaya minakadi majejaitan,Kewala krama Bali tusing ja engsap manyama braya, satata inget asah asih asuh,Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Irika tiang matemu lan madue timpal timpal baru saking sekolah lianan, irika malih tiang dilatih sareng tentara, polisi lan polih kaweruhan antuk hidup manyama braye sareng timpal timpal,Ri sampune viruse sampun jakti-jakti Ical, irika iraga malih mapupul sareng kulawarga, mapupul manyama braya, mecikang karma, saling nunas iwang, saling ngampurayang,Yadiapin keto tusing taen ia engsap manyama braya, satata inget teken pitutur bapane muah ajah-ajahan Jero Dukuh,Yadiastun ia tusing manyama teken iraga, patut masih saling tulungin,Krama ring panepi siring sane kaloktah antuk manyama braya taler meweh saling matetulung pantaraning krama,Ané pidan ngelah ipah saling mamisuh, jani bisa raket manyama, adung saling tulung ngaé banten apang kulawargané makejang rahayu,Taler,titiang nunas mangda nyama iraga makadadua puniki enggalang balik manyama sakadi sampun,Covidé ené ngaé cupit krana para krama Baliné ané geginané sabilang wai di jalan sakadi manyama braya, ngalih pangupa jiwa, ngayahang sekaa, tur ané lénan tusing nyidayang magarapan.Manyama braya lan suka duka di Bali jani suba lén, pidan ramé anaké matulungan, jani ané matulungun ngidaang baan meték,Yan di manyama tugelan suba seken mulané iraga saling kébék, maiyegan, bisa-bisa mapuikan ngewai ulian ada dogén pakerahanga,Minab gering di gumine jani mula titah Hyang Widhi apang i raga ajak makejang inget teken kulawarga, inget ngelah rerama, inget ngelah panak, inget saling asah asih asuh manyama braya,Para krama sane lianan pastika sampun asih tur ngajak para pengungsi sane wenten saking negara lianan pamekas ngawangun rasa manyama braya.Krama ane sabilang wai cara manyama braya ajak turise krana pepes tepuk tur nyatua bareng-bareng jani orahina ngoyong jumah krana nyeh kena mrana, uli dija maan pipis yen kene unduke?Pandemi COVID-19 ene dadi entitas utawi pikobet ane ngranaang anake bingung di pantaraning anake manyama braya.manahang titiang, ring Bali khususnyane pinaka daerah sane ngajegang rasa manyama braya, antuk pengungsi punika kadadosang dumun mengungsi ka Indonesia,Tata titi punika pinaka dados dasar antuk makrama, tur manyama braya ring wewidangan desa sane kagenahin.Rasa anake manyama suba tusing ada ulian corona, seka bedik enceb care gumine jani, liu anake mati ulian corona ,Olasin ja dewek icange, kaden iraga manyama melah.Sakewala makanggo-kanggoang, tiang manyama ngajak liu apa ada ento daar.sami punika mabinayan, sakewanten ngiring sane mabinayan punika angge titi pangancan tur angge sasuluh ngardi jagat rahayu, sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, manyama braya ring jagate puniki.Iraga taler ngajakin para semetone mangda setata nincapang rasa manyama braya, jengah makarya, lan setata nganutin pakibeh jagate, pamekasnyane teknologi sane sayan nglimbak,Iraga dadi nak Bali suba sepatune luung-luung manyama braya, saling menghormati lan mengasihi,Kéné suba, bakat nguberin arta kanti engsap manyama,Ipun malajah matimpal lan manyama braya.Majalaran antuk parikrama punika iraga sareng sami prasida ngukuhang rasa manyama braya miwah rasa persatuan sane pinih utama, sane dados unteng tetujon mangda negara Indonesia sayan kuat lan maju.Sing ngidaang buin makenyem bungah Tusing ngidaang malali ngalimurang manah
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural be friends