How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

MARGI RING BALI

20231125T044200928Z454894.jpeg
0
Vote
Title
MARGI RING BALI
Affiliation
SMA N 1 NUSA PENIDA
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://dictionary.basabali.org/w/index.php?title=Government_MARGI_RING_BALI&action=formedit
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA N 1 NUSA PENIDA
Location
Nusa penida
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

MARGI RING BALI

Matur suksma antuk galah sane sampun kapica ring pasikian titiang. Sadurung nglantur pinih riin titiang ngaturang pangastungkara OM SWASTYASTU .

Angga panureksa sane baktinin titiang, Ida dane pare pamilet wimbakara ORASI BASA BALI sane wangiang titiang, ida dane pare pamiarsa sane banget tresna asihin titiang. Angayubagia miwah suksmaning manah majeng ring Ida sang hyang Widhi Wasa duaning mawiwit sangkaning asung kertha nugraha Ida, titiang ping kalih Ida Dane sareng sami prasida kacunduk tur ngemanggehang karahayuan. Ring galah sane becik puniki titiang I Kadek Bagas Winantara gumanti pacang matur atur malarapan antuk orasi titiang sane mamurda Margi Ring Bali .

Ida dane sareng sami sane dahat wangiang titiang maosang Bali boya ja Titiang Memanah ngwaluh banget nuncapang tur nyumbungang jagat duene, Nanging Kesujahatiannyane duk saking nguni rauh mangkin Bali dahat kalokatah,karngkenin,tur kainggilang pinaka Daerah wisata budaya.

Pulo Bali pinaka pulo wisata san ak h karauhin olih para wisatawan, panglimbak pariwisata ring Bali banget ngic nin panglalah ring kauripan krama Bali, sinarengan pamargin galah pastika ring Bali ngawit ak h katambahin infrastruktur, silih tunggilnyan margi. margi puniki madu kawigunan ageng ring pulo Bali pinaka penghubung kalih genah san matiosan. Margi puniki wenten akeh kawigunaannyane, napi malih ring Bali pulo sane inggil antuk pariwisata, pastika ring Bali merluang margi sane becik antuk ngwantu parikrama pariwisata.

Nanging ring Bali kantun ak h margi san rusak, san ngawinang ak h pikobet ring parajanan . umpaminyan ring Nusa Penida, nusa san nglimbakang pariwisata punika gelis pisan .Sampun janten ring Nusa Penida patut w nten margi san becik, sak wanten sujatin kantun ak h margi san usak, puniki pastika prasida ngawetuang mac t miwah kecelakaan. Dalan ring Bali taler kauningin pinaka margi san cupit kahanan puniki ngawetuang pikobet ring krama Bali.

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang ring Bali iraga madue rahina suci sane setata wenten nyabran sasih, pastika umat hindu Bali pacang nglaksanayang persembahyangan ring pura-pura. nanging antuk kondisi jalan sane cupit miwah usak dados pikobet antuk umat hindu bali ngamargiang persembahyangan. Rikala ngelaksanayang persembahyangan pastika krama hindu Bali nganggen kendaraan nuju ke pura, pinaka alas kendaraan miwah penghubung kalih genah sane matiosan patut wenten margi sane becik. Nanging margi ring Bali akeh sane usak, sane nenten becik anggen ngwantu krama hindu Bali rikala ngelaksanayang persembahyangan ring pura-pura.

Napi minab Sane ngawinang? sane ngawinang margi ring Bali akeh sane usak inggih punika: kaping siki supir-supir truk sane akeh muatang barang, kaping kalih bering agung sane ngusak margi, conto nyane banjir, tanah longsor miwah sane tiosan, kaping tiga krama Bali sane nenten ngupapira margi,ipun wantah nganggen margi nenten rungu ring kahanan margi, kaping papat nenten wenten utsaha saking pemerintah antuk makarya program ngupapira margi ring Bali, pemerintah ring Bali nenten madue utsaha anggen ngaryanin program ngupapira margi, ipun wantah prasida nyingakin margi sane usak sakewanten nenten mresidayang ngaryanin utsaha anggen ngupapira margi.

Yening pikobet puniki neten gelis kekaryanin solusi wenten akeh pikobet sane patut katanggehan olih krama Bali minakadi macet, kecelakaan miwah sane tiosan. Pemerintah ring Bali sepatutnyane ngaryanin solusi sane kaanggen muputang pikobet margi sane usak ring Bali, mangda margi ring Bali setata ngwantu krama Bali ring serahina-rahina. Saking pikobet puniki, pangaptin titiang majeng ring calon pemimpin Bali mangda nguratiang indik pikobet margi puniki sane alit ngamanggehang kapanggehan.

Ida dane sareng sami sane kusumayang titiang ngiring iraga sareng sami ngupapira margi ring Bali mangda nenten wenten kecelakaan, macet miwah sane tiosan. Dumogi pemerintah ring Bali ngaryanin program ngupapira margi ring Bali, mangdane margi ring Bali ka baos Margi sane becik.

Inggih wantah asapunika titiang prasida matur atur indik orasi, dumogi wenten pikenohipun. Suksma aturang titiang antuk uratian ida dane sareng sami, yening wenten atur titiang nenten manut ring arsa utawi kayun titiang nunas geng rena pangampura. Maka panguntat puputang titiang antuk parama santih OM SANTIH, SANTIH, SANTIH OM .

In Indonesian