Panampen indik Utsaha Nangiang Pariwisata ring Bali

From BASAbaliWiki
CB4E9496-29A0-4069-B936-0CB056B2F31B.jpeg
0
Vote
Title
Panampen indik Utsaha Nangiang Pariwisata ring Bali
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  -
  Year
  Photo Credit/Source
  balipost.com
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  Denpasar
  Location


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What should the government do to stimulate and sustain tourism in Bali?

  In English

  In Balinese

  Om Swastyastu,

  Kawentenan gering agung Covid-19 puniki banget pisan ngawinang pariwisata ring Bali kaon. Toris-toris saking dura negara akehan budal ka negarannyane santukan ajerih ring panglahlah Covid-19 puniki.

  Makudang-kudang pidabdab sampun kamargiang olih pemerintah, utamannyane ring Bali mangda prasida nambakin panglahlah Covid-19 puniki, minakadi mangda kramane nganutin prokes, ngangge masker, jaga jarak, nenten mapupul, mavaksin, miwah sane lianan. Sane mangkin wenten pikayun pemerintah miwah masyarakat ring Bali jagi nangiang malih pariwisatane mangda sakadi dumun kantos ka pungkur wekas.

  Ring galah sane becik puniki, titiang purun mapaungu ring pemerintah utawi ring pemangku kebijakan sane uning ring indik pariwisata inggih punika.:

  1. Nincapang promosi pariwisata Baline ring media sosial. Becikan yening prasida kasobiahang nganggen pamargi sane kreatif sakadi ngarya video genah wisata, ngicen hadiah majeng krama sane kayun mromosiang wisata, miwah sane siosan.

  2. Ngelisin mempercepat miwah mikayunin indik galah karantina majeng tamiu utawi wisatawan. Indike puniki santukan yening nyansan sue torise makarantina, galah torise jagi malila-cita nyingakin kaluwihan Pulau Dewatane pacang nguredang. Bilih-bilih torise polih matumbasan oleh-oleh ring genah sane sampun kacumawisang, pastika pangrauh para tamiune nenten karasayang olih krama sane ngrereh pangupa jiwa saking tamiu utawi wisatawan, taler krama tiosan sane biasane keni kretesan jinah saking pariwisata.

  3. Nglimbakang potensi wisatawan domestik. Ring aab jagat sakadi mangkin, nenten tios sameton krama Bali sane dados andelang anggen ngemargiang ekonomi, pamekasnyane ring wewidangan pariwisata. Minab antuk ngaturang promo majeng krama Bali sane kayun malancaran. Mangda nenten dados penonton kemanten. Sinah wenten pikenohnyane.

  Inggih, wantah sapunika atur paungu titiang, dumadak wenten pikenohnyane. Tan lali titiang nunas agung pangampura.

  Om Santih, Santih, Santih, Om

  In Indonesian