BUS METRO DEWATA DURUNG PRASIDA NEPASIN KEMACETAN RING KOTA DENPASAR

From BASAbaliWiki
20240418T074101090Z637046.jpeg
0
Vote
Title
BUS METRO DEWATA DURUNG PRASIDA NEPASIN KEMACETAN RING KOTA DENPASAR
Affiliation
SMK Negeri 1 Denpasar
Regency/City
Denpasar
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

In Balinese

Pinaka sisia galah rikala semeng marupa galah sane kalintang ruet, santukan ring galah punika paplajahan ring sekolah kekawitin galah 07.30 semeng. Pinaka sisia patut sampun w nten ring sekolah galah 07.00 semeng, punika akidik manten k mad antuk ngamarginin sinah semeng punika ring margi sampun keni macet, kemacetan puniki mapikenoh kaon pisan ring parajana sami utaminnyan para sisia mawastu ak h w nten bencana santukan semeng punika parajanan mamargi uber-uberan sekadi para sisian mangda n nten telat rauh ring sekolah tur mangda n nten keni dande. Tios ring punika maka sujatin pemerintah sampun mautsaha nyiagayang transportasi sekadi bus Trans Metro Dewata sane ngaptiang mangdan prasida ngirangin kemacetan ring margi, sak wanten masyarakat duene durung sami kayun ngwigunayang piranti transportasi punika, santukan rute pamargin bus punika nenten prasida nglintangin genah miwah tetujon parajanan sami, punika mawinan masyarakat du n kantun ngawigunayang transportasi anggan soang-soang. Indike puniki san banget ngwetuang pikobet kemacetan ring margi rikala parajanan jagi nuju makarya miwah budal. Madasar antuk pikobet puniki manut penamp n titiang pamargi san patut klaksanayang inggih punika: 1.Rute bus Trans Metro Dewata kautsahayang mangda nglintangin pabukon lan genah masyarakat duene makarya utawi sekolah 2.Transportasi bus punika mangda kewewehin manut kahanan masyarakat kota Denpasar 3.Manggala praja patut prasida purun uawig awig-awig mangda guru, pegawai lan sisia ring kota denpasar mangda sami ngwigunayang Bus Metro Dewata punika.

In Indonesian